PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Zawartość niektórych form magnezu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Content of some magnesium forms in grey-brown-podzolic soil dependending on liming and mineral fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania nad zawartością Mg zapasowego i Mg przyswajalnego przeprowa­dzono na Podgórzu Rzeszowskim w latach 1986-1993 na stałym polu nawozowym założonym na glebie płowej wytworzonej z lessu. Gleba charakteryzowała się dużym zakwaszeniem poziomu Ap i górnej części poziomu Bt, dla których pH (oznaczono w roztworze KC1 o stężeniu 1 mo·dm³ )wynosiła odpowiednio: 3,92 i 3,89 i kwasowość hydrolityczna 48,7 i 36,0 mmol( + )·kg⁻¹. Ścisłe doświadczenie polowe (stałe pole nawozowe) obejmowało uprawę roślin w 4-letnim zmianowaniu (ziemniaki, jęczmień jary, kapusta pastewna lub słonecznik pastewny i psze­nica ozima) z zastosowaniem zróżnicowanego nawożenia mineralnego NPK+Mg constans (A₁) i NPK+Mg i Ca contans (A₂). W każdym roku po zbiorze roślin w glebie w poziomie Ap (0-25 cm) i poziomie Bt (26-50 cm) oznaczono Mg zapa­sowy po uprzednim trawieniu gleby w stężonym HC1O₄ i Mg przyswajalny meto­dą Schachtschabela. Stwierdzono dodatni wpływ zabiegu wapnowania (A) na zapasową zawartość magnezu w poziomie Ap i Bt oraz na zawartość przyswajalne­go magnezu w poziomie Bt gleby lessowej. Nawożenie mineralne (B) nie wpły­nęło znacząco na zawartość magnezu przyswajalnego. W 8-letnim okresie badań zaznaczyły się zmiany w kierunku obniżania Mg zapasowego w poziomie Ap i Bt gleby nie wapnowanej, a w mniejszym stopniu w glebie wapnowanej. W tym okresie badań obniżyła się lub wykazywała tendencję do obniżania zawartość Mg przyswajalnego w doświadczeniu bez wapnowania (A₁) i z wapnowaniem (A₂). Udział Mg przyswajalnego w magnezie zapasowym był niski w glebie wapnowanej oraz niewapnowanej i przekraczał 2% tylko w nielicznych obiektach nawozowych.
EN
The experiment pertaining to the reserve Mg and available- Mg contents in soils was carried out in 1986-1993 on a permanent fertilization field in the area of Rzeszów Submountain Region. The grey-brown podzolic soil formed from loess was characterized by very acid reaction in Ap and Bt horizons; pH was 3,92 and 3,86, respectively. Hydrolytic acidity was also very high, amounting 48,7 and 36,0 mmol(+)·kg⁻¹. The crop rotation was as follows: potatoes, spring barley, fodder cabbage or fodder sunflower, winter wheat. Differentiated NPK fertiliza­tion was applied on the background of Mg (А₁- experiment) and Mg+Ca (A₂- experiment) constant fertilization. In each year of the experiment the reserve content of Mg was determined in Ap horizon (0-25 cm) and in the Bt horizon (26-50 cm). The reserve content of Mg was estimated by the spectrophotometry of atomic absorption method, after mineralizing soil samples in concentrated HC1O₄, whereas the available Mg content - by the Schachtschabel method. The liming (A) increased the reserve Mg content in Ap and Bt horizons and the available Mg content in Bt horizon of loessial soil. The NPK fertilization (B) showed not significant influence on the reserve Mg content in soil. In the 8- year period the decrease of available magnesium and reserve magnesium contents in the Ap and Bt horizons was found in experiments with out liming (A₁) and with liming (A₂). The available Mg participation in the reserve content of Mg was very low, about 2%.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.307-316,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Chemizacji Produkcji Rolniczej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, ul.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Andruszczak E., Szczegodzińska K. 1991. Zawartość ogólnych i przyswajalnych form makro- i mikroelementów w glebach różnych kompleksów pizydatności rolni­czej. Rocz. Gleb. XLII(l/2): 89-99.
 • Bajarczuk K., Mazur Т., Fotyma M., Demczuk M., Szczurko W. 1982. Wpływ wzrastającego nawożenia mineralnego na plony roślin i zawartość przyswajalnych składników w glebie. Cz. I. Nawożenie azotem. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 34: 3-23.
 • Czuba R. 1995. Zmiany zasobności gleb w kraju w trzydziestoleciu oraz eksperymen­talna ocena systemów regeneracji nadmiernie wyczerpanych ich zasobów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 59-65.
 • Dechnik I., Bednarek W., Filipek T. 1993. Wpływ nawożenia azotem i potasem na niektóre właściwości gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Zesz. Nauk. AR Kraków, Sesja Naukowa 277(37): 133-143.
 • Demczuk M., Fotyma M., Mazur Т., Bojarczuk K., Szczurko W. 1982. Wpływ wzrastającego nawożenia mineralnego na plon roślin i zawartość przyswajalnych składników pokarmowych w glebie. Cz. III. Nawożenie potasem. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 34: 41-54.
 • Dubiel W., Kaniuczak J. 1976. Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach połud­niowo-wschodniej Polski. Acta Agraria et Silvestria, Ser. Agraria, Vol. XVI/2: 3-17.
 • Kaniuczak J. 1994. The effect of various systems of mineral fertilization on the con­tent available forms phosphonis, potassium and magnessium and brown soil formed from loess. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 413: 179-184.
 • Kaniuczak J. 1995. Magnez przyswajalny w glebach centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 181-191.
 • Kępka M. 1977. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość w glebie składników łatwo przyswajalnych przez rośliny. Zesz. Nauk. SGGW, Rolnictwo 16: 75-86.
 • Kuszelewski L., Łabętowicz J. 1991. Skutki niezrównoważonego nawożenia mineral­nego w świetle trwałego doświadczenia polowego. Rocz. Gleb. VLII(3/4): 9-17.
 • Mercik S., Nowosielski O., Paul M. 1993. Wpływ zróżnicowanego nawożenia i zmianowania na zawartość składników pokarmowych w glebie płowej po 35 i 70 latach w statycznym doświadczeniu nawozowym. Zesz. Nauk. AR Kraków Sesja Nauk. Cz. I. 277(37): 85-94.
 • Motowicka-Terelak T. 1974. Badania modelowe nad wpływem wapnowania na dynamikę właściwości chemicznych kwaśnej gleby gliniastej. Pam. Puł. IUNG. 59: > 85-100.
 • Nowosielski O., Nowosielska В., Szwonek E. 1976. Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na stan odżywiania roślin i zasobność gleby w dostępne formy składników pokarmowych. Mat. Symp. Nauk. „Skutki wieloletniego stoso­wania nawozów". Cz. II. 16-17.XI.1967 IUNG, Puławy. I
 • Pondel H., Ruszkowska M., Sykut S., Terelak H. 1991. Wymywanie składników nawozowych z gleb w świetle badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Rocz. Gleb. XLII(3/4): 97-107.
 • Ruszkowska M., Rębowska Z., Kusio M., Mroczkowski W., Sykut S. 1979. Bilans składników pokarmowych w doświadczeniu lizymetrycznym w latach 1975-1977. " Pam. Puł. 71: 7-23.
 • Szczurek J. 1974. Zmiany zawartości magnezu w glebie i roślinach w wieloletnim nawożeniu nawozowym oraz w doświadczeniu nawozowym. Zesz. Nauk. SGGW- AR w Warszawie, Rolnictwo 15: 35-61.
 • Szczurko W., Fotyma M., Mazur Т., Bojarczuk K., Demczuk M. 1982. Wpływ wzrastającego nawożenia mineralnego na plon roślin i zawartość przyswajalnych składników pokarmowych w glebie. Cz. II. Nawożenie fosforem. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 34: 25-39.
 • Wojnowska Т., Panak H., Sienkiewicz S. 1993. Zmiany fizykochemicznych własności gleby w warunkach wieloletniego nawożenia potasem, magnezem i sodem. Cz. I. Zesz. Nauk. AR Kraków, Sesja Nauk. 277(37): 65-74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-22026efa-cdd7-4aa4-a6ad-e95b52d11a42
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.