PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 77 |
Tytuł artykułu

Importance of tourist services in the opinion of the inhabitants of surveyed gminas (communes)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ważność usług turystycznych w opinii mieszkańców badanych gmin
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie opinii mieszkańców gmin wiejskich województwa podlaskiego na temat znaczenia usług turystycznych, z uwzględnieniem ich nastawienia do turystów i właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz oceny atrakcyjności turystycznej regionu. Badanie przeprowadzono w 2014 roku na 79 mieszkańcach gmin wiejskich województwa podlaskiego, tj. Jeleniewa, Suchowoli i Suwałk, którzy sami nie byli zaangażowani w agroturystykę. Wyniki wskazują na to, że mieszkańcy oceniają atrakcyjność regionu pozytywnie, zaś ci z nich, którzy mieli jakiekolwiek kontakty z turystami, również oceniają je pozytywnie. Większość respondentów (69,6%) ma pozytywny stosunek do turystów. Zwraca uwagę fakt, że młodsi respondenci dużo częściej aniżeli starsi mówili o pozytywnym nastawieniu wobec turystów, podczas gdy starsi respondenci częściej deklarowali obojętność lub negatywny stosunek do turystów. Badania wskazują na to, że w opinii osób starszych tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gmin w wyniku rozwoju turystyki jest dużym plusem. Młodsi respondenci doceniali głównie wzrost przychodów i poprawę poziomu życia. Zgodnie z wynikami, 35,4% respondentów pochwala działania rolników związane z agroturystyką, taka sama ilość badanych je podziwia, zaś co czwartemu badanemu były one zupełnie obojętne. Niewiele osób wyrażało zazdrość w związku z działalnością agroturystyczną lub miało negatywny stosunek do rolników oferujących tego typu usługi.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
77
Opis fizyczny
p.89-97,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Education Economics, Communication and Counselling, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Airey D. 2005. Badania, wiedza i edukacja turystyka na rozdrożach, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Wydaw. AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, 251–261.
 • Alejziak W. 2003. Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wydaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, 231–248.
 • Altkorn J. 2002. Marketing w turystyce, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Dane Głównego Urzędu Statystycznego. Turys., ser. Inf. Oprac. Stat, Warszawa, 18.
 • Dane Instytutu Turystyki na lata 2002, 2003, 2004, 2005.
 • Gaworecki W.W. 2000. Turystyka, PWE, Warszawa, 85.
 • Goluch U. 2001. Programy wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, Służb. Prac. 8, 23–32.
 • Hunek T. 2001. Wizje modelu wsi polskiej, w: Przyszłość polskiej wsi. Wizje, strategie, koncepcje, red. L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, ISP, Warszawa, 42–59.
 • Jagusiewicz A., Legienis H. 2007. Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2006 i 2007 r., Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Janiuk I. 2005. Rola promocji w marketingu usług turystycznych, Podl. Kul. Fiz., 2 (6).
 • Kmita E. 1994. Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, Zag. Doradz. Rol. 2, 17–21.
 • Kołodziejczyk D. 1999. Pozarolnicza działalność gospodarcza w środowisku lokalnym i regionalnym, Wieś Rol. 2, 109–117.
 • Kompendium wiedzy o turystyce. 2002. red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań, 251–261.
 • Krzyżanowska K. 1997. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki jako formy wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów wiejskich, w: Doradztwo w rozwoju agroturystyki, red. A. Wiatrak, SGGW, Warszawa, 18.
 • Kurtyka I. 2006. Agroturystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zesz. Nauk. Akad. Rol. we Wrocławiu, 540, 269–275.
 • Lane B., Majewski J. 2001. Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań, 42–59.
 • Lewandowski J. 2001. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych. Zarządzanie w Agrobiznesie, WSH, Kielce, 30–35.
 • Młynarczyk K. 2002. Agroturystyka, UWM, Olsztyn.
 • Prus P. 2000. Przedsiębiorczość pozarolnicza mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego, w: Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników, SGGW, Warszawa, 113–121.
 • Roman M. 2014. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w gminach wiejskich województwa podlaskiego. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo, 29–40.
 • Tyran E. 2003. Turystyka wiejska jako szansa rozwoju obszarów wiejskich, w: Turystyka wiejska i agroturystyka. Stan i perspektywy rozwoju, red. A. Mirończuk, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 179–187.
 • Wysokiński J. 2006. Oferta agroturystyki w regionie podlaskim, Rynek Pod. 2 (17).
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2121cfd9-998c-4733-86a6-9f7f1323196f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.