PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 73 |

Tytuł artykułu

Physico-chemical groundwater conditions at Salix lapponum stands in Eastern Poland

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
A subarctic-boreal relict species, Salix lapponum, found within the area of the Łęczna-Włodawa Lakeland (Eastern Poland), is particularly threatened with extinction due to the southern limit of its range and the specific conditions of its occurrence. This conclusion is evidenced by a systematic reduction in the number of its locations, which is accompanied by a decrease in the numbers of individuals making up its populations. The aim of the present study was to determine habitat conditions of the occurrence of Salix lapponum populations on the basis of an analysis of physico-chemical factors of groundwater at the sites associated with various stages of succession taking place in small peatland water bodies. The results of this study confirm the trend that the stands and population numbers of this species are decreasing with the intensification of ecological succession and the degree of its progress and at the same time show that this species exhibits a wide amplitude of many of the investigated factors. Among the groundwater parameters under investigation, the low level of total nitrogen, phosphorus fraction and DOC as well as the high level of Ca, pH and electrolytic conductivity can be considered to be a set of conditions that promote the maintenance of Salix lapponum populations. On the other hand, in the case of nitrates, nitrites, sulphates as well as the Na, K and Mg ions, the Kruskal-Wallis statistical test showed that the distribution of their values was invariant in relation to the studied habitats, which is probably evidence that they do not determine the development or extinction of the investigated populations in these habitats.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

73

Opis fizyczny

p.65-74,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of General Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of General Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of General Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of General Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of Experimental Theory and Biometrics, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Bibliografia

 • Bałaga K. 2007. Changes in the natural environment recorded in the sediments of the Karaśne Lake-mire complex (Lublin Polesie, E. Poland). Geochronometria 29: 1–21.
 • Fabiszewski J., Wojtuń B., Żołnierz L. 1996. Operat ekosystemów nieleśnych Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra.
 • Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fijałkowski D. 1958. Badania nad rozmieszczeniem i ekologią wierzby lapońskiej (Salix lapponum) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Fragmenta Floristica et Geobotanika 3: 89–103.
 • Fijałkowski D. 1969. Zmienność wierzb (Salix L.) dziko rosnących w województwie lubelskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica 15: 399–416.
 • Fijałkowski D.1991. Zespoły roślinne Lubelszczyzny. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Fijałkowski D. 1994. Vascular Flora of Lublin Region I. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 • Fijałkowski D., Izdebski K. 2002. Poleski Park Narodowy – flora naczyniowa. In: Radwan S. (ed.). Poleski Park Narodowy – Monografia Przyrodnicza. Wydawnictwo Morpol, Lublin, pp. 103–114.
 • Fijałkowski D., Lorens B. 1998. Rośliny borealne we florze Lubelszczyzny. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C, Biologia 53: 61–71.
 • Geertsema W., Opdam P., Kropff M.J. 2002. Plant strategies and agricultural landscapes: survival in spatially and temporally fragmented habitat. Landscape Ecology 17: 263–279.
 • Janiec B. 1984. Naturalna i antropogeniczna ewolucja właściwości wód jezior w zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin.
 • Juśkiewicz-Swaczyna B., Choszcz D. 2012. Effect of habitat quality on the structure of populations of Pulsatilla patens (L) Mill. (Ranunculaceae) – rare and endangered species in European flora. Polish Journal of Ecology 60: 567–576.
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. 2001. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Kostrakiewicz-Gierałt K. 2013. The effect of vegetation character on abundance and structure of subpopulations of rare herb species Gentiana pneumonanthe L. Polish Journal of Ecology 61: 35–43.
 • Kruszelnicki J. 2001. Salix lapponum L. (wierzba lapońska). In: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, pp. 73–75.
 • Michalczyk Z. 1992. Aktualny stan środowiska w rejonie Kanału Wieprz-Krzna i propozycje ekologicznego zagospodarowania tego terenu. Wydawnictwo Hydrotrust, Warszawa.
 • Michalczyk Z. 1994. Zmiany sieci hydrograficznej w rejonie oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna. In: Radwan S. (ed.). Środowisko przyrodnicze w strefie oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna. Wydawnictwo TWWP, Lublin, pp. 43–46.
 • Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. 2006. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Oksanen J.F., Blanchet G., Kindt R., Legendre P., Minchin P. R., O’Hara R. B., Simpson G. L., Solymos P., Henry M., Stevens H., Wagner H. 2013. vegan: Community Ecology Package. R package version 2.0-8. http://CRAN.R-project.org/package=vegan
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Atlas roślin chronionych. Wydawnictwo Multico Oficyna, Warszawa, pp. 426–427.
 • Podbielkowski Z. 2002. Fitogeografia części świata. Vol. I. Europa, Azja, Afryka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 187–206.
 • Pogorzelec M. 2008. Influence of chosen environmental abiotic factors on Salix lapponum L. populations in Polesie Lubelskie Region. Polish Journal of Environmental Studies 17: 581–586.
 • Pogorzelec M. 2009. Downy willow (Salix lapponum L.) as a component of different phytocoenoses in Polesie National Park. Acta Agrobotanica 62: 107–116.
 • Pogorzelec M., Nowosielski J. 2006. The Salix lapponum L. (downy willow) among-population genetic diversity in Polesie Lubelskie Region. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B, Biologia 61: 99–106.
 • R Core Team. 2013. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org/.
 • Radwan S., Fryzel K., Mieczan T., Misztal M., Plaska W., Sender J., Chmielewski T.J. 2003. Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie 91: 1–247.
 • Serafin A. 2009. Phytoplankton productivity in littoral adjacent to peat-bog in two limnologically distinct lakes (Łeczyńsko-Włodawskie Lake District). Ecohydrology and Hydrobiology 9: 201–207.
 • Serafin A., Pogorzelec M. 2011. Changes in the flora of the eastern and southern shore area of lake Piaseczno in the years 2003–2010. Acta Agrobotanica 64: 141–150.
 • Skrajna T. Kubicka H., Rzymowska Z. 2012. Illecebrum verticillatum L. – endangered species in agrocenoses of eastern Poland: assessment of ecological and genetic indicators for protection goals. Polish Journal of Ecology 60: 577–589.
 • Sołtys M., Różycki A. 1996. Rzadkie i zagrożone gatunki flory naczyniowej w Poleskim Parku Narodowym. In: S. Radwan (ed.). Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia. Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 89–95.
 • Soomers H., Karssenberg D., Verhoeven J.T.A, Verweij P.A., Wassen M.J. 2013. The effect of habitat fragmentation and abiotic factors on fen plant occurrence. Biodiversity and Conservation 22: 405–424.
 • Sugier P., Popiołek Z. 1995. Roślinność wodna i przybrzeżna jezior Poleskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Jezioro Karaśne. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C, Biologia 50: 53–69.
 • Tilaki G.A.D., Kamarei R., Vafakhah M. 2013. Determining the relation between soil properties and spatial variability of Nitraria schoberi Linn. Using geostatistical analysis: a case study in Meighan Playa in Iran. Polish Journal of Ecology 61: 93–104.
 • Urban D., Gawlik J. 2003. Stopień zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w różnych typach torfowisk. In: Radwan S. (ed.). Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego. Rozprawy i Monografie. Acta Agrophyscica 91: 166–178.
 • Wilgat T. 1954. Jeziora Łęczyńsko–Włodawskie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, Biologia 8: 37–121.
 • Wilgat T. 1975. Zagadnienia ochrony środowiskaw Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Sylwan 12: 25–34.
 • Wilgat T. 1991. Wstęp, czynniki terenowe kształtujące stosunki wodne, morfometria jezior, zakończenie. In: Jeziora Łęczyńsko–Włodawskie. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, Tom XIX, Kraków.
 • www.prohabitat.pl/projekty/laponka.html. 2009. Ochrona czynna zagrożonych stanowisk wierzby lapońskiej Salix lapponum L. w województwie podlaskim.
 • Zarzycki K., Korzeniak U. 2002. Ecological Indicator Values of Vascular Plants of Poland. Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2071f7b8-2f39-4783-84a6-d8b066a9cae0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.