PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 62 | 2 |
Tytuł artykułu

Bunias orientalis L. as a natural overwintering host of turnip mosaic virus

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rukiewnik wschodni (Bunias orientalis L.) naturalnym gospodarzem przezimowującym wirusa mozaiki rzepy (turnip mosaic virus)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A virus was isolated, using mechanical inoculation, from hill mustard (Bunias orientalis L.) plants exhibiting yellow mottling and blistering on leaves, which were frequently accompanied by asymmetric leaf narrowing. It systemically infected certain plants from the family Brassicaceae (Brassica rapa, Bunias orientalis, Hesperis matronalis, Sinapis alba) as well as Cleome spinosa and Nicotiana clevelandii, and locally Atriplex hortensis, Chenopodium quinoa, Ch. amaranticolor, N. tabacum. In the sap, it maintained infectivity for 3-4 days and lost it after heating for 10 min. at a temperature of 55 – 60oC or when diluted with water at 10-3. Virus particles were thread- like with a length of 675 – 710 nm. Based on an analysis of biological properties of the pathogen, serological response, particle morphology and data from field observations, it was identified as an isolate of Turnip mosaic virus (TuMV), and hill mustard was recognised as a natural overwintering host for this pathogen.
PL
Z roślin rukiewnika wschodniego (Bunias orientalis L.) wykazujących na liściach żółtą plamistość i pęcherzykowatość, którym często towarzyszyła niesymetryczna redukcja blaszek, wyizolowano, za pomocą mechanicznej inokulacji, wirusa. Zakażał on systemicznie niektóre rośliny z rodziny Brassicaceae (Brassica rapa, Bunias orientalis, Hesperis matronalis, Sinapis alba) oraz Cleome spinosa i Nicotiana clevelandii, a lokalnie Atriplex hortensis, Chenopodium quinoa, Ch. amaranticolor, N. tabacum. W soku zachowywał infekcyjność przez 3-4 dni, tracił ją po podgrzaniu przez 10 min. w temperaturze 55 – 60oC lub przy rozcieńczeniu wodą wynoszącym 10-3. Cząsteczki wirusa miały postać nitkowatą o długości od 675 – 710 nm. Na podstawie analizy właściwości biologicznych patogena, reakcji serologicznej, morfologii cząstek oraz danych z obserwacji terenowych zidentyfikowano go jako izolat wirusa mozaiki rzepy TuMV, a rukiewnik wschodni uznano za naturalnego gospodarza przezimowującego tego patogena.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
2
Opis fizyczny
p.149-154,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany, Faculty of Horticulture, Ahricultural University in Krakow, 29 Listopada 54, 31-425 Krakow, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Bi r n b a um C., 2006. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – Bunias orientalis. From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species – NOBANIS www.nobanis.org, date of access 22/04/2009.
 • Bł a s z c z a k W., 1976. Rozpoznanie kilku chorób wirusowych roślin w Polsce. / Diagnosis of several virus diseases in Poland. Roczn. Nauk Roln. 6 (2): 69-88.
 • Di e t z H., S t e i n l e i n T., 1998. The impact of anthropogenic disturbance on life stage transitions and stand regeneration of the invasive alien plant Bunias orientalis L. [In:] U. Starfinger, K. Edwards, I. Kowarik, M. Williamson (eds): Plant invasions: Ecological mechanisms and human responses: 169-184, Backhuys, Leiden.
 • Di e t z H., S t e i n l e i n T., U l lma n n I., 1999. Establishment of the invasive perennial herb Bunias orientalis L.: An experimental approach. Acta Oecologia, 20 (6): 621-632.
 • Kobył k o T., M a j Z., 1989. Identyfikacja wirusa mozaiki rzepy (Turnip mosaic virus) wyizolowanego z brukwi (Brassica napobrassica L.). / Identification of Turnip mosaic virus isolated from rutabaga (Brassica napobrassica L.). Acta Agr. Silv. ser. Agr. XXVIII: 19-23.
 • Kobył k o T., M a j Z., 1991. Some properties of an isolate of turnip mosaic virus (TuMV) from Hesperis matronalis L. Virus diseases of plants. Proceedings of the 20th Conference of Polish Plant Virologist. Warsaw, 22-23 October 1987: 49-56.
 • Komp a ł a -Bą b a A., B ą b a W., B ł o ń s k a A., 2005. Phytocenoses with Bunias orientalis L. on the anthropogenic habitats of the Cracow-Silesian Upland (Poland). Ecological impact and management. 8th EMAPI Conference Proceedings. 5-12 September 2005, Katowice. Poland: 32.
 • L i h n e l l D., 1951. Några värdväxter för Cucumis-virus 1 i Sverige. Växtskyddsnotiser, 15 (4): 52-56.
 • Mc Do n a l d J. G., H i e b e r t E., 1975. Characterization of the capsid and cylindrical inclusion proteins of three strains of turnip mosaic virus. Virology, 63: 295-303.
 • Mi c h a l i k S., 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. / Vascular plants of the Ojców National Park. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAN. Zakł. Ochr. Przyr. 16. PWN Warszawa-Kraków: 63.
 • P i ę ko ś -Mi r k owa H., 2002. Ekspansja rukiewnika wschodniego Bunias orientalis w Tatrzańskim Parku Narodowym. / Expansion of hill mustard (Bunias orientalis) in the Tatra National Park. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (2): 112-114.
 • P r o v v i d e n t i R., 1981. Turnip mosaic potyvirus. [In:] Brunt A. A., Crabtree K., Dallwitz M. J., Gibbs A. J. and Watson L. (eds). Viruses of Plants Descriptions and Lists from VIDE Database: 1340-1343.
 • P r z y b y l s k a M., 1991. Turnip mosaic virus (TuMV) on Papaver somniferum L. in Poland. Virus diseases of plants. Proceedings of the 20th Conference of Polish Plant Virologist. Warsaw, 22-23 October, 1987: 57-62.
 • S h u k l a D. D., Wa r d C. W., B r u n t A. A., 1994. Case histories of some Potyviruses in the Potyviridae. CAB International: 385-387.
 • Sm i t h K. M., 1972. A Textbook of Plant Virus Diseases. Longman. London: 556-560.
 • Tom l i n s o n J. A., 1970. Turnip mosaic virus. C.M.I./A.A.B. Description of Plant Viruses 8.
 • Twa r d owi c z - J a k u s z A., K a n i ews k i W., D u n a j s k a -Z i el i ń s k a L., 1977. Badania diagnostyczne nad wirusami chrzanu. / Diagnostic studies on horseradish viruses. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 195: 173-193.
 • Twa r d owi c z - J a k u s z A., Z i e l i ń s k a L., 1979. Badania nad wirozami pietruszki i marchewki. / Studies on viroses of parsley and carrot. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 226: 71-87.
 • Z aj ą c A., Z a j ą c M., 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce p. XII + 714. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2056f629-f564-48fa-9d42-044fa74a07a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.