PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 65 | 4 |
Tytuł artykułu

Ecological features of the flowers of Aesculus hippocastanum L. and characteristics of Aesculus L. pollen seasons under the conditions of central-eastern Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Cechy ekologiczne kwiatów Aesculus hippocastanum L. i charakterystyka sezonów pyłkowych Aesculus L. w warunkach środkowo-wschodniej Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The content of Aesculus pollen in aeroplankton of Lublin, located in central-eastern Poland, was studied during the period 2001–2012. The volumetric method was used for the study. The following parameters were determined: start, end, and duration of the pollen season, days of maximum concentration, and total annual pollen counts. Correlation coefficients were calculated between the start of the pollen season and meteorological parameters. The study showed that during the period 2007–2012 the onset of the Aesculus pollen season occurred on average 4 days earlier than in the years 2001–2006. The total annual pollen counts were in the range of 53–271, with an average number of 117. The average pollen counts did not differ significantly in the first and second year of a 6-year period of the study. The analysis of the correlation coefficients showed that there were significant positive correlations only between the season start date and minimum temperature of the first decade of May. The highest Aesculus pollen concentration occurred between 6 and 22 May. The flowers of A. hippocastanum demonstrate an ambophilous pollination strategy due to partial insect and wind pollination.
PL
W latach 2001–2012 badano zawartość pyłku Aesculus w aeroplanktonie Lublina, położonego w środkowo-wschodniej Polsce. Do badań wykorzystano metodę wolumetryczną. Określono początek, koniec i długość sezonu pyłkowego, wyznaczono dni maksymalnych koncentracji i sumy roczne ziaren pyłku. Obliczono współczynniki korelacji między początkiem sezonu pyłkowego a parametrami meteorologicznymi. Wykazano, że w latach 2007–2012 początek sezonu pyłkowego Aesculus miał miejsce średnio o 4 dni wcześniej niż w latach 2001–2006. Sumy roczne ziaren pyłku były zawarte w przedziale 53–271, średnio wynosiły 117. Średnie sumy nie różniły się znacząco w pierwszym i drugim sześcioleciu badań. Analiza współczynników korelacji wykazała, że istotne pozytywne korelacje występowały tylko między datą początku sezonu i temperaturą minimalną pierwszej dekady maja. Największe stężenie pyłku Aesculus występuje między 6 a 22 maja. Kwiaty A. hippocastanum wykazują ambofilną strategię zapylenia ze względu na przeniesienie pyłku przez owady oraz przez wiatr.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
65
Numer
4
Opis fizyczny
p.61-68,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Botany, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Ć a l i ć -D r a go s avac D., Z d r avkov i ć -Ko r a ć S., M i l i kov i ć D. , R a d o i ev i ć L . 2009. Comparative analysis of microspore size variability in the genus Aesculus (Hippocastanaceae). Arch. Biol. Sci, Belgrade, 61 (4):795–800.
 • G r a n t Sm i t h E . 1990. Sampling and Identifying Allergenic Pollens and Molds. Blewstone Press, San Antonio, Teras.
 • Gű n t e r P. 2007. Bienenweide. Franckh – Kosmos Verlags- GmbH, Stuttgart. (in German).
 • Jo c h n e r S .C ., B e ck I ., B e h r e n d t H ., Tr a id l - Ho f fma n n C . , Me n z e l A. 2001. Effects of extreme spring temperatures on urban phenology and pollen production: a case study in Munich and Ingolstadt. Clim. Res. 49: 101–112. http://dx.doi.org/10.3354/cr01022
 • J o h n s o n O. 2009. Drzewa. Przewodnik Collinsa, Mulico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. (in Polish).
 • Ko c h E . , L i p a .W, Ne umc k e R . , Z a c h S . 2008. The history and current status of the Austrian phenology network.[In:]The history and current status of plant phenology in Europe. COST Action 725. COST Office.
 • Koł t ows k i Z . 2006. Wielki atlas roślin miododajnych. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.(in Polish).
 • K r o t o s k a T. 1958. Pory roku w życiu roślin. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań.(in Polish).
 • Ku g l e r H., 1970. Blűtenőkologie. G. Fisher Verlang, Stuttgart. (in German).
 • L ipi ń s k i M. 2010. Pożytki pszczele. Zapylanie i miododajność roślin. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, Wydawnictwo Sądecki Bartnik, Stróże. (in Polish).
 • Ł a b a n ows k i , S o i k a G. 2003. Szkodniki ozdobnych drzew liściastych. Plantpress. Kraków.(in Polish).
 • Ma u r i z i o A . , G r a f l I . 1969. Das Trachtpflanzenbuch. Nektar Und Pollen die wichtigsten Nahrungsquellen der Honingbiene, Ehrenwirth Verlag, München. (in German).
 • Melga r M ., Tr igo M .M, R e c i o M . D o c ampo S . , G r a c i a - S a n c h e z J . , C a b e z u d o B . 2012. Atmospheric pollen dynamics in Műnster, North-Western Germany: a three-year study (2004–2006). Aerobiologia, 28: 423–434.
 • N i e d ź w ie d ź T. , J a t c z a k K. 2008. History of phenology in Poland..[In:]The history and current status of plant phenology in Europe. COST Action 725. COST Office.
 • Pe t e r n e l R. , Č u l ig J. , Mi t i ć B . , Vu k u š i ć J . , Š o s t a r Z . 2003. Analysis of airborne concentrations in Zagrel, Croatia, 2002. Ann. Argic. Environ. Med. 10:1007–112.
 • Ra z z i -Longo L . , P i z z u l i n -Sa u l i M., S t r av i s i F. , Ga n i s P. 2010. Airborne pollen calendar for Trieste (Italy), 1990–2004. Grana, 46(2):98–109. http://dx.doi.org/10.1080/00173130701302826
 • Ru t k ows k i L ., 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (in Polish).
 • S e n e t a W. , D o l a t ows k i J . 2007. Dendrologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. (in Polish).
 • S p i e k s ama F.T h . M. 1991 Regional European pollen calendars. [In:]G. D’Amato, F. Th. M. Spieksma, S. Bonini (eds). Allergenic pollen and pollinosis in Europe, Blackwell Sci Publ., Oxford, London, Edinburgh.
 • St e f a n i c E . , R a s i c S . Mer d i c S . , C o l a c ov i c K . 2007. Annual variation of airborne pollen in the city of Vincovci, Northeastern Croatia. Ann. Agric. Environ. Med. 14:97–101.
 • S t e l l ema n P. 1984. Reflections on the transition from wind pollination to ambophily. Acta Bot. Neerl. 33(4): 497– 508.
 • Vuč e t i ć V. , Vu č e t i ć M ., L on č a r Z . 2008. History and present observations in Croatian plant phenology.. [In:]The history and current status of plant phenology in Europe. COST Action 725. COST Office.
 • We r y s z k o - C hm i e l ews k a E . , H a r a t ym W. 2011. Changeas in leaf tissues of common horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) colonised by the horseche stnutleaf miner (Cameraria ohridella Deschaka-&Dymić). Acta Agrobot. 64(4):11–22.
 • We r y s z k o - C hm i e l ews k a E . , H a r a t ym W. 2012. Leaf micromorphology of Aesculus hippocastanum L. and damage caused by leaf – mining larvae of Cameraria ohridella Deschka & Dymić. Acta Agrobot. 65(3):25–34.
 • Zimme rma n K . , B e h r e n d t J. , Pol t e -Rudol f C . 2008. History and current status of German phenology. [In:]The history and current status of plant phenology in Europe. COST Action 725. COST Office.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2050967c-3313-41b6-9e9b-5ede142b2a55
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.