PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 63 | 2 |
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty stylu życia pracowników branży hotelarskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected aspects of style behaviours among the hotel industry employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wprowadzenie. Sposób żywienia, aktywność fizyczna i styl życia są istotnymi elementami wpływającymi na stan zdrowia pracownika. Cel badań. Celem badań była ocena wybranych aspektów stylu życia grupy osób zatrudnionych w branży hotelarskiej, eksponowanych na rotacyjny charakter pracy. Materiał i metoda. Badania z zastosowaniem przygotowanego kwestionariusza przeprowadzono w grupie 241 osób (121 kobiet i 120 mężczyzn) w wieku 25-35 lat wybranych krakowskich hoteli. Wyniki. W badanej grupie dominował 3-posiłkowy model żywienia, częstszy u mężczyzn (62,9% vs. 47,9%; P<0,05), którzy odżywiali się mniej regularnie niż kobiety (28,6% vs. 55,5%; P<0,001). Z lokali „fast-food” z większą częstością korzystali mężczyźni (kilka razy w tygodniu: 17,1% vs. 7%; P<0,05). Ryby z częstością kilka razy w tygodniu spożywało 21,1% kobiet i 30% mężczyzn, a warzywa kilka razy dziennie 25,4% kobiet i 15,7% mężczyzn. Kilka porcji owoców dziennie częściej spożywały kobiety (25,4% vs. 8,6%; P<0,01). Spośród napojów alkoholowych, kobiety częściej piły wino (49,3% vs. 18,6%; P<0,001), a mężczyźni piwo (50% vs. 33,3%; P<0,01) i napoje wysokoprocentowe (31,4% vs. 17,4%; P<0,01). Częstość konsumpcji napojów alkoholowych była większa u mężczyzn (P<0,001). Rekreacyjną aktywność fizyczną w wolnym czasie podejmowało 15,2% kobiet i 20,7% mężczyzn, którzy deklarowali jednocześnie większą jej objętość niż kobiety (P<0,01). Kobiety częściej wybierały fitness a mężczyźni gry zespołowe (P<0,001). Rolę aktywności fizycznej w obniżaniu napięcia psychicznego postrzegało 18,7% kobiet i 29,8% mężczyn (P<0,05). Wykazano także spadek subiektywnej oceny sprawności fizycznej wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała BMI (P<0,05). Osoby postrzegające swoją sprawność fizyczną jako bardzo dobrą miały BMI na poziomie 22,1 kg/m2, a osoby z niską oceną sprawności fizycznej na poziomie 23,7 kg/m2. Wnioski. W grupie pracowników branży hotelarskiej wykazano rozpowszechnienie błędów żywieniowych oraz niski poziom rekreacyjnej aktywności fizycznej, a także zróżnicowanie niektórych zachowań zdrowotnych w zależności od płci.
EN
Background. The mode of nutrition, physical activity and the lifestyle are very important elements influencing on the health of employees. Objective. The subject of this study was to evaluate the selected aspects of lifestyle of a group of hotel employees. Material and method. The questionnaire-based research was carried out in a group of 241 employees of the hotel industry (121 women and 120 men). Results. The prevalent eating model in the group involved 3 meals daily, and was more frequent in men (62.9% vs. 47.9%; P<0.05) who ate less regularly than women (28.6% vs. 55.5%; P<0.001). Fast-food bars were more often frequented by men (a few times a week: 17.1% vs. 7%; P<0.05). Fish were consumed a few times weekly by 21.1% of women and 30% of men, while vegetables a few times daily by 25.4% of women and 15.7% of men. Women more frequently consumed a few portions of fruit daily (25.4% vs. 8.6%; P<0.01). As for alcohols, women more frequently opted for wine (49.3% vs. 18.6%; P<0.001), while men chose beer (50% vs. 33.3%; P<0.01) and hard liquors (31.4% vs. 17.4%; P<0.01). The frequency of alcohol consumption was higher in men (P<0.001). Recreational physical activity in leisure time was undertaken by 15.2% of women and 20.7% of men who simultaneously reported a higher range of physical activity than women (P<0.01). Women more frequently opted for fitness exercises, while men for team games (P<0.001). The role of physical activity in reducing emotional pressure was noticed by 18.7% of women and 29.8% of men (P<0.05). It has also been demonstrated that the subjective rating of physical fitness dropped together with the increase of BMI (P<0.05). Persons who perceived their fitness level as very good had a BMI of 22.1 kg/m2, while persons with a low rating of fitness had a BMI of 23.7 kg/m2. Conclusions. The studies have shown the prevalence of nutritional mistakes and a low level of recreational physical activity, as well as diversification of certain health behaviours depending on the sex.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
63
Numer
2
Opis fizyczny
s.233-238,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al.Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Bibliografia
 • 1. Całyniuk B., Grochowska-Niedworok E., Białek A., Czech N., Kukielczak A.: Piramida żywienia – wczoraj i dziś. Probl. Hig. Epidemiol. 2011, 92, 1, 20-24.
 • 2. Czajkowska A., Lutosławska G., Mazurek K., Ambroszkiewicz J., Żmijewski P.: Zależność między aktywnością fizyczną a stężeniem homocysteiny w osoczu u młodych mężczyzn. Endokrynol. Diabetol. Choroby Przem. Materii Wieku Rozwoj. 2008, 14, 3, 177-180.
 • 3. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series 916, Geneva 2003
 • 4. Duda B.: Charakterystyka aktywności fizycznej osób dorosłych. Med. Sportowa 2006, 165, 6 (www.medsport. pl).
 • 5. Gacek M.: Aktywność fizyczna w stylu życia mężczyzn zatrudnionych w policji, z uwzględnieniem jej roli redukcji stresu psychologicznego. Probl. Hig. Epidemiol. 2007, 88, 3, 370-375.
 • 6. Gacek M., Chrzanowska M.: Wybory żywieniowe aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku. Probl. Hig. Epidemiol. 2007, 88, 3, 327-331.
 • 7. Gacek M., Chrzanowska M., Matusik S.: Wybrane zachowania żywieniowe aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku. Roczn. PZH 2007, 58, 3, 549-556.
 • 8. Gaździńska A., Kłossowski M.: Ocena wpływu wybranych czynników żywieniowych oraz aktywności fizycznej na występowanie nadwagi i otyłości u wojskowego personelu latającego. Pol. Przegl. Med. Lotn. 2006, 12, 2, 125-135.
 • 9. Gołąb S., Żarów R., Chrzanowska M., Matusik S., Sobiecki J.: Aktywność fizyczna dorosłych mężczyzn (komunikat z badań). Ann. UMCS 2003, 58, suppl. 13, 538-542.
 • 10. Gronowska-Senger A.: Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków. Żyw. Człow. Metab. 2007, 34, 1/2, 12-20.
 • 11. Heidemann C., Schulze M.B., Franco O.H., van Dam R.M., Mantzoros C.S., Hu F.B.: Dietary patterns and risk of mortality from cardiovascular disease, cancer, and all causes in a prospective cohort of women. Circulation 2008, 118, 3, 230-237.
 • 12. Hyżyk A.K., Romankow J., Zeyland M.: Próba oceny całodobowego bilansu energetycznego oraz zależności między sposobem żywienia, a aktywnością ruchową wybranej populacji pracowników fizycznych. Med. Sportowa 2000, 105 (www.medsport.pl) .
 • 13. Jegier A.: Klasyfikacja lekarska do treningu zdrowotnego osób dorosłych. Med. Sportiva 2003, 7, Suppl. 1, 27-36.
 • 14. Kłosiewicz-Latoszek L.: Otyłość – problem społeczny i leczniczy. Żyw. Człow. Metab. 2004, 31, 3, 281-289.
 • 15. Kłosiewicz-Latoszek L.: Zalecenia żywieniowe w prewencji chorób przewlekłych. Probl. Hig. Epidemiol. 2009, 90, 4, 447-450.
 • 16. Kuński H.: Trening zdrowotny osób dorosłych stosowany w praktyce. Med. Sportiva 2003, 7, Suppl. 1, 15-25.
 • 17. Kwaśniewska M., Bielecki W., Kaczmarczyk-Chałas K., Pikala M., Drygas W.: Ocena rozpowszechnienia zdrowego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego i lubelskiego – projekt WOBASZ. Przegl. Lek. 2007, 64, 2, 61-64.
 • 18. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007.
 • 19. Pietruszka B., Kołłajtis-Dołowy A.: Aktywność fizyczna w czasie wolnym od pracy zawodowej osób dorosłych jako element stylu życia. Ann. UMCS 2003, 58, suppl. 13, 482-486.
 • 20. Puska P.: The North Karelia Project: 30 years successfully preventing chronic diseases. Diabetes Voice 2008, 53, 26-29.
 • 21. Raport. Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Wyd. PARPA 2008.
 • 22. Schätzer M., Rust P., Elmadfa I.: Fruit and vegetable intake in Austrian adults: intake frequency, serving sizes, reasons for and barriers to consumption, and potential for increasing consumption. Public Health Nutr. 2010, 13, 4, 480-487.
 • 23. Szczyrba-Maroń B., Wons A.: Używanie substancji psychoaktywnych jako niekonstruktywnego sposobu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Alkohol. Narkom. 2008, 21, 1, 9-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-204e7a65-d38c-4f3b-85a1-1e1655425bcf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.