PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21 |
Tytuł artykułu

Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobów ich stosowania oraz dawek nawożenia azotem na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie i inne wybrane wskaźniki chemiczne żyzności gleby

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of microbiological preparations, method of their application and doses of nitrogen fertilization on the content of available phosphorus in the soil, and other selected chemical indicators of soil fertility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania nad oceną efektywności działania preparatów z mikroorganizmami pożytecznymi na wybrane właściwości chemiczne gleby prowadzono w RZD w Grabowie, woj. mazowieckie, w latach 2012-2014. Statyczne doświadczenie polowe realizowano w warunkach eksperymentów ze zbożami, metodą równoważnych podbloków: split-block-split-plot. W doświadczeniu uwzględniono 3 czynniki badawcze: I – rodzaj preparatu z mikroorganizmami pożytecznymi: EM, EmFarma Plus, UGmax oraz obiekt kontrolny – bez stosowania preparatów mikrobiologicznych; II – sposób stosowania tych preparatów: na ściernisko, na ściernisko z dodatkiem słomy oraz na ściernisko z dodatkiem słomy i azotu, III – dawka nawożenia N: 0, 70, 140 kg N.ha-1. W trakcie 3-letnich badań corocznie po sprzęcie roślin w warstwie ornej gleby oznaczano: pH, zawartość przyswajalnych form P2O5, K2O i Mg. Preparaty mikrobiologiczne EM, EmFarma Plus oraz UGmax istotnie zwiększały w każdym z 3 lat badań zasobność gleby w przyswajalny fosfor, a w latach 2012 i 2013 – w przyswajalny potas. Sposób stosowania preparatów oraz nawożenie azotem wykazywały w poszczególnych latach badań niejednoznaczny wpływ na zawartość przyswajanego fosforu i potasu w glebie. Nie stwierdzono istotnego wpływu preparatów mikrobiologicznych na pH gleby oraz zawartość przyswajalnego Mg w glebie.
EN
A studies were carried out in Agricultural Experimental Station Grabów (the Mazowieckie voivodeship, Poland) to evaluate the effectiveness of the activity of preparations with microorganisms which positively affected selected properties of soil fertility. The studies were carried out in the form of fi eld experiments with cereals, in the years of 2012–2014. The experiment was conducted using the split-block-split-plot design. The study included three factors. The fi rst factor were three products which contained valuable: EM, EmFarma Plus, UGmax – soil fertilizer, and a control treatment – without the use of microbiological preparations. The second factor were three methods of the application of microbial preparations: on the stubble, on the stubble with the addition of straw and preparations with nitrogen applied on the stubble and straw, while the third factor were doses of N fertilization: 0, 70, 140 kg N ha-1. Annually, during the 3-year study soil pH, content of P2O5, K2O and Mg were measured after the harvest. The obtained results indicated that microbial preparations, such as EM, EmFarma Plus, and UGmax caused the improvement of some parameters of soil fertility as well as signifi cantly increased in each of the three years the contents of soil available phosphorus, and in the years 2012 and 2013 also available potassium content in the soil. Under the conditions of the experiment, neither the method of the application of the preparations, nor nitrogen fertilization had a clear impact on the determination of the contents of available phosphorus, and potassium in the soil. Microbiological preparations did not have a signifi cant infl uence on the soil pH, and the content of available magnesium in the soil.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
21
Opis fizyczny
s.11-18,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 • Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Bibliografia
 • Condor A.F. Perez P.G. Lokare Ch., 2006. Effective Microorganisms: Myth or reality. Revista Peruana De Biologia, 14(2): 315-320. http//sisbib.unmsm.edu.pe/BVrevistas/biologia/ 14n2/pdf
 • Gajda A., Igras J., 2003. Określenie produkcyjnych i ekologicznych skutków stosowania preparatu EM-A w uprawie zbóż i rzepaku. Wydanie IUNG Puławy, ss. 1-17.
 • Górski R., Kleiber F., 2010. Effect of Effective Microorganisms (EM) on nutrient contents in substrate and development and yielding of rose (Rosa x hybrida) and gerbera (Gerbera jamesonii). Ecological Chemistry and Engineering S, 7(4): 505-513.
 • Higa T., 2003. Rewolucja w ochronie naszej planety. Fundacja – Rozwój SGGW, Warszawa, 152 ss.
 • Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W., 2010. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG-PIB, Puławy. Materiały Szkoleniowe, 95: 23 ss.
 • Jakubus M., Kaczmarek Z., Gajewski P., 2010. Wpływ wzrastających dawek preparatu EM-A na właściwości gleb uprawnych. Cz. II. Właściwości chemiczne. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3): 128-132.
 • Janas R., 2009. Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ekologicznych systemach produkcji roślin uprawnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3: 111-119.
 • Kaczmarek Z., Jakubus M., Grzelak M., Mrugalska., 2008. Impact of the addition of various doses of Effective Microorganisms to arable-humus horizons of mineral soils on their physical and water properties. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3): 118-121.
 • Kocoń A. 2013. Środki wspomagające uprawę roślin, środki poprawiające właściwości gleby – preparaty mikrobiologiczne. Materiały Szkoleniowe Studia Podyplomowe. Integrowana Produkcja Roślinna. Puławy, z. VIII: 95-99.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D., 2013. Wpływ użyźniacza gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. Fragmenta Agronomica, 30(4): 55-64.
 • Martyniuk S., Księżak J., 2011. Ocena pseudomikrobiologicznych preparatów stosowanych w uprawie roślin. Polish Journal of Agronomy, 6: 27-33.
 • Mayer J., Scheid S., Oberholzer H-R., 2008. How effective are “Effective microorganism”? Results from an organic farming fi eld experiment. 16th JFOAM Organic Word Congress, Modena, Italy, 16-20.06. 2008: 40-43. http//orgprints. org/14838
 • Priyadi, K., Abdul H.,. Siagian T.H., Nisa C., Azizah A., Raihani N., and Inubushi K., 2005. Effect of soil type, applications of chicken manure and effective microorganisms on corn yield and microbial properties of acidic wetland soils in Indonesia. Soil Science and Plant Nutrition, 51: 689-691.
 • Schenck M., Müller T., 2009. Impact of effective microorganisms and other biofertilizers on soil microbial characteristics, organic-matter decomposition, and plant growth. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 172: 704-712.
 • Trawczyński C., Bogdanowicz P., 2007. Wykorzystanie użyźniacza glebowego w aspekcie ekologicznej uprawy ziemniaka. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 52(4): 94-97.
 • Tołoczko W., Trawczyńska A., Niewiadomski A., 2009. Zawartość związków próchnicznych w glebach nawożonych preparatem EM. Roczniki Gleboznawcze, 60(1): 97-101.
 • Zydlik P., Zydlik K., 2008. Impact of biological effective microorganisms (EM) preparations on some physic-chemical properties of soil and the vegetative growth of apple-tree rootstocks. Nauka Przyroda Technologie, 2(1): 1-7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-20493eac-5575-46ab-8b11-7d062c5f955e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.