PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 4 |
Tytuł artykułu

Ocena stanu technicznego jazu zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Technical state assessment of a weir of the dam weir of the Zeslawice water reservoirs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono metodykę i wyniki oceny stanu technicznego betonowej budowli wodnej; ocenę tę przygotowano w ramach diagnostyki jednoetapowej. Do oceny wytypowano jaz zapory zbiorników wodnych w Zesławicach. Celem pracy, poza opracowaniem oceny technicznej badanego obiektu, było wykazanie wpływu kompetencji osób dokonujących tej oceny na jej wynik. Ocenę stanu technicznego jazu wykonano zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Zawadzkiego [2005], w dwóch fazach. W każdej fazie diagnozy uczestniczyło osiem dwu-, trzyosobowych grup inżynierów – słuchaczy studiów dziennych drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Określono zmianę wyników za pomocą różnicy sum kwadratów reszt, obliczonej na podstawie wyników ocen drugiego i pierwszego etapu. Wyniki ocen studentów odniesiono do wyników oceny eksperta – opiekuna studentów w czasie zajęć terenowych. Ocena stanu technicznego jazu zapory zbiorników wodnych w Zesławicach wskazuje na stan niespełna dobry – według eksperta wynosi ona 3,9. Średnia z ocen końcowych pierwszego etapu ośmiu grup to 3,1. W drugim etapie, po instruktażu opiekuna, średnia z ocen końcowych ośmiu grup studentów wynosiła 3,7. Badania dotyczące wpływu kompetencji osób dokonujących oceny technicznej budowli wodnej na wynik tej oceny wykazały, iż niedostateczna wiedza i brak doświadczenia osób kontrolujących stan techniczny przyczynia się zaniżeniu wyników oceny.
EN
Methodology and the results of the assessment of the technical state of the concrete water building were introduced in this work, worked out in frames one-stage diagnostics. The weir of the dam of water reservoirs in Zesławice was chosen to the assessment. Apart from the study of the technical assessment of the studied object, indication of the competence effect of persons making the assessments of the technical water building on the result of this assessment was the aim of the work. The assessment of the technical state of the weir was executed according to the methodology proposed by Zawadzki [2005]. The technical assessment of the hydro-building was executed in two phasis. The second phasis of the diagnostics was executed after instructions. In every phasis of the diagnosis was participated eight groups of engineers – the students of the second degree studies in Environmental Engineering and Geodesy Faculty Agricultural University in the Cracow. The change of results was defined for the help of the difference of the sums of the squared residuals, calculated on the basis of the results of the assessments of second and first phasis of the diagnostics. The results of the students assessments were referred to the results of the expert opinion. The conducted technical state assessment of the dam weir of water reservoirs in Zesławice shows on the more less than good state – the assessment according to the expert carries out 3.9. Average from final assessments of first phasis of eight groups carried out 3.1. However in second phasis of the assessment, after the instruction, average from final assessments of the eight groups of students carried out 3.7. It was stated that initiated investigations relating to the impact of the competence of persons making the technical assessments of the water building on the result of this assessment showed, that unsatisfactory knowledge and the lack of experience contributes to lowering the results of the assessment.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
4
Opis fizyczny
s.71-82,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
  • Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Bibliografia
  • Aczel A.D., 2005. Statystyka w zarządzaniu. PWN Warszawa.
  • Bednarczyk T., 1994. Określenie ilości unoszonego rumowiska w przekroju małego zbiornika wodnego w Zesławicach. Zesz. Nauk. AR Krak. 291, Inż. Środ. 15, 7–18.
  • Instrukcja gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji zbiornika, 2003. Maszynopis. Krakowski Związek Spółek Wodnych Kraków.
  • Kledyński Z., 2006. Remonty budowli wodnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa.
  • Operat wodno-prawny na piętrzenie i retencjonowanie wody. Zbiornik wodny Zesławice na rzece Dłubni, 2003. Maszynopis. Archiwum Krakowskiego Związku Spółek Wodnych Kraków.
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145).
  • Volk W., 1973. Statystyka dla inżynierów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa.
  • Zawadzki P., 2005. Stan techniczny jazów na terenie miasta Poznania. Rocz. AR Pozn. 365, ser. Melior. Inż. Środ. 26, 535–544.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-204051d8-f801-4264-b1da-dc9dabccb64d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.