PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 5 |
Tytuł artykułu

Efektywność ekonomiczna i zrównoważenie środowiskowe gospodarstw indywidualnych z obszaru intensywnego rolnictwa (przykład gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Economic efficiency and environmental sustainability of individual farms in the area of intensive agriculture (example of FADN farm in the district Gostyn)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu podjęto próbę wyznaczenia i oceny relatywnych różnic w stopniu efektywności ekonomicznej (mierzonej efektywnością techniczną i rentownością sprzedaży) oraz zrównoważenia środowiskowego produkcji w gospodarstwach indywidualnych FADN z obszaru rolnictwa intensywnego (powiat gostyński). W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano najwyższy stopień efektywności ekonomicznej i zrównoważenia środowiskowego gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła i o zdywersyfikowanej strukturze produkcji. Najniższy wskaźnik efektywności ekonomicznej i zrównoważenia środowiskowego produkcji uzyskano dla gospodarstw FADN wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego z tego obszaru.
EN
The study attempt to determine and assess the relative differences in the degree of economic efficiency (measured by technical efficiency and profitability of sales), and environmental sustainability of production in the FADN farms in the area of intensive agriculture (District Gostyń). As a result of the analysis showed the highest degree of economic efficiency and environmental sustainability of farms specialized in cattle and a diversified production structure. The lowest rate of economic efficiency and environmental sustainability of production was obtained for FADN farms specialized in the production of pigs from this area.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
5
Opis fizyczny
s.60-65,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamowicz M., Dresler E. 2006: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo 87, 540., 18.
 • Kowalski A., Rembisz W. 2003: Model zachowań gospodarstwa rolnego w warunkach endogenicznych i egzoge- nicznych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(294), PAN IERiGŻ, Warszawa, 7.
 • Kowalski Z. 1992: Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (253), 22.
 • Kulawik J. 2008: Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar, perspektywy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2(315), 33.
 • Kulawik J. (red.) 2009: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie WRSP. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 162.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2009: GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo w 2009 r. 2010: GUS, Warszawa.
 • Runowski H. 2004: Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 24.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 r. 2009: GUS, Warszawa.
 • Woś A. 1998: Rozwój zrównoważony. Encyklopedia agrobiznesu (red. A. Woś). Fundacja Innowacji, Warszawa, 741.
 • Zegar J.S. 1998: Nakłady i wyniki w rolnictwie. Analiza nakładów i wyników w rolnictwie. Encyklopedia agrobiznesu (red. A. Woś). Fundacja Innowacji, Warszawa, 500.
 • Zegar J.S. 2007: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 13.
 • Ziółkowska J. 2009: Efektywność w gospodarstwach wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar i determinanty. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(321), 119.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1fcad239-e2c6-4d32-9af3-591337df6627
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.