PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 157 | 07 |
Tytuł artykułu

Cebula (Allium cepa L.) jako biologiczny środek ochrony roślin w szkółkach leśnych

Warianty tytułu
EN
Onion (Allium cepa L.) as a biological agent of plant protection in forest nurseries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper discusses the biologically active compounds contained in onion (Allium cepa L.) such as thio− sulfinates and other organosulfur compounds, saponins and flavonoids as well as evaluates their biological role. Method for biofungicides preparation, whose essential element is an aqueous extract of onion, and the possibility of its application in forest nurseries are presented. Content of polyphenols (quercetin and its derivatives) in a biopreparation responsible for its biological activity is determined as well.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
157
Numer
07
Opis fizyczny
s.495-505,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Agati G., Tattini M. 2010. Multiple functional roles of flavonoids in photoprotection. New Phytol. 186: 786−793.
 • Ankir S., Mirelman D. 1999. Antimicrobial properties of allicin from garlic. Microbes and Infection 2: 125−129.
 • Benkeblia N., Lanzotti V. 2007. Allium thiosulfinates: chemistry, biological properties and their potential utilization in food preservation. Food 1 (2): 193−201.
 • Bilyk A., Cooper P. L., Sapers G. M. 1984. Varietal differences in distribution of quercetin and kaempferol in onion (Allium cepa L.) tissue. J. Agric. Food Chem. 32: 274−276.
 • Block E., Naganathan S., Putman D., Zhao S.−H. 1993. Organosulfur chemistry of garlic and onion. Recent results. Pure Appl. Chem. 65 (4): 625−632
 • Breu W. 1996. Allium cepa L. (Onion) Part 1: Chemistry and analysis. Phytomedicine 3 (3): 293−306.
 • Burgieł Z. J. 2005. Czy preparaty roślinne zastąpią syntetyczne pestycydy?. W: Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku – nowe wyzwania i zagrożenia. Fund. na Rzecz Wspierania Badań Naukowych. Wydział Ogrodniczy AR w Krakowie. 116−125.
 • Chabot S., Bel−Rhlid R., Chonevert R., Piché Y. 1992. Hyphal growth promotion in vitro of the VA mycorrhizal fungus, Gigaspora margarita Becker & Hall, by the activity of structurally specific flavonoid compounds under CO2−enriched conditions. New Phytol. 122: 461−467.
 • Corzo−Martínez M., Corzo N., Villamiel M. 2007. Biological properties of onions and garlic. Trends in Food Science and Technology 18: 609−625.
 • Curir P., Dolci M., Corea G., Galeotti F., Lanzotti V. 2006. The plant antifungal isoflavone genistein is metabolized by Armillaria mellea Vahl to give non−fungitoxic products. Plant Biosyst. 140 (2): 156−162.
 • Dorna H., Kaniewski R., Jarosz M., Banach J., Szocińska D. 2010. Zdrowotność i kiełkowanie nasion marchwi traktowanych wyciągiem wodnym z konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Streszczenia 50. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Poznań.
 • Dorsch W. 1996/97. Allium cepa L. (Onion): Part 2 Chemistry, analysis and pharmacology. Phytomedicine 3 (4): 391−397.
 • Douds D. D., Nagahashi G., Abney G. D. 1996. The differential effects of cell wall−associated phenolics, cell walls, and cytosolic phenolics of host and non−host roots on the growth of two species of AM fungi. New Phytol. 133: 289−294.
 • Duda B. 1998. Biologiczna ochrona sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przed pasożytniczą zgorzelą siewek w szkółkach leśnych. Rozprawa doktorska, IBL.
 • Duda B., Piwnicki J., Skrzecz I. 2000. Zastosowanie preparatów Sincocin AL i Nufilm 96 EC w leśnictwie. W: Chemiczna metoda ochrony roślin drzewiastych przed chorobami – pozytywne aspekty i zagrożenia. Materiały z IV konferencji Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych PTF, Rogów−Skierniewice 5−7 lipca 2000. 81−87.
 • Francis G., Kerem Z., Makkar H. P. S., Becker K. 2002. The biological action of saponins in animal systems: a review. British Journal of Nutrition 88: 587−605.
 • Fries L. L. M., Pacovsky R. S., Safir G. R., Siqueira J. O. 1997. Plant growth and arbuscular mycorrhizal fungal colonization affected by exogenously applied phenolic compounds. J. Chem. Ecol. 23 (7): 1755−1767.
 • Gniazdowska A., Oracz K., Bogatek R. 2004. Allelopatia – nowe interpretacje oddziaływań pomiędzy roślinami. Kosmos 2 (264): 207−217.
 • Hallmann E. 2012. The influence of organic and conventional cultivation systems on the nutritional value and content of bioactive compounds in selected tomato types. J. Sci. Food Agric. 92 (14): 2840−2848. doi 10.1002/jsfa.5617.
 • Hamera A. 2009. Wpływ preparatów biologicznych stosowanych w ochronie siewek przed pasożytniczą zgorzelą na wzrost i kolonizację mikoryzową sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Praca doktorska, Wydział Leśny SGGW.
 • Horbowicz M. 1999. Changes of the flawonols content in onion during the vegetation period and storage. VCRB 50.
 • Horoszkiewicz−Janka J., Jajor E. 2006. The effect of seed dressing on healthiness of barley, wheat and rape in early development stages. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 47−53.
 • Jankiewicz L. S., Sobiczewski P. 1997. Fitoaleksyny i inne substancje związane z odpornością roślin przeciwko patogenom. W: Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Właściwości i działanie. PWN, Warszawa. 251−273.
 • Jones M. G., Hughes J., Tregova A., Milne J., Tomsett A. B., Collin H. A. 2004. Biosynthesis of the flavour precursors of onion and garlic. Journal of Experimental Botany 55 (404): 1903−1918.
 • Kikuchi K., Matsushita N., Suzuki K., Hogetsu T. 2007. Flavonoids induce germination of basidiospores of the ectomycorrhizal fungus Suillus bovinus. Mycorrhiza 17: 563−570.
 • Lagrange H. Jay−Allgmand C. Lapeyrie F. 2001. Rutin, the phenolglycoside from eucalyptus root exudates, stimulates Pisolithus hyphal growth at picomolar concentrations. New Phytol. 149: 349−355.
 • Lanzotti V. 2005. Bioactive saponins from Allium and Aster plants. Phytochemistry Reviews 4: 95−110.
 • Lanzotti V. 2006. The analysis of onion and garlic. Journal of Chromatography A 1112: 3−22.
 • Lanzotti V., Romano A., Lanzuise S., Bonanomi G., Scala F. 2012. Antifungal saponins from bulbs of white onion, Allium cepa L. Phytochemistry 74: 133−139.
 • Lombard K. A., Geoffriau E., Peffley E. 2002. Flavonoid quantification in onion by spectrophotometric and high performance liquid chromatography analysis. HortScience 37 (4): 682−685.
 • Mallek S. B., Prather T. S., Stapleton J. J. 2007. Interaction effects of Allium spp. residues, concentrations and soil temperature on seed germination of four weedy plant species. Appled Soil Ecology 37: 233−239.
 • Marotti M., Piccaglia R. 2002. Characterization of flavonoids in different cultivars of onion (Allium cepa L.). J. Food Sci. 67 (3): 1229−1232.
 • Masny S., Mikiciński A., Berczyński S. 2006. Efektywność ekstraktów roślinnych w ograniczaniu kiełkowania zarodników konidialnych grzyba Venturia inaequalis (Cooke) G. Wint. Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 645−649.
 • Matysiak K, Adamczewski K. 2006. Wpływ bioregulatora Kelpak na plonowanie roślin uprawnych. Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 102−108.
 • Moliszewska E. B., Burgieł Z. J. 1998. Wpływ wyciągów roślinnych na rozwój grzybów patogenicznych. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 5 (7): 603−612.
 • Morgen L. M., Olsson M. E., Gertsson U. E. 2006. Quercetin content in field−cured onions (Allium cepa L.): effects of cultivar, lifting time, and nitrogen fertilizer level. J. Agric. Food Chem. 54 (17): 6185−6191.
 • Okorski A. 2007. Biologiczna ochrona roślin przed chorobami – mechanizmy i perspektywy rozwoju. Postępy Nauk Rolniczych 5: 21−36.
 • Ostrowska A., Robak J. 2009. Wpływ nowych środków ochrony roślin stosowanych przedzbiorczo w ochronie selera na zdrowotność korzeni w okresie długotrwałego przechowywania. Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 252−255.
 • Oszako T., Orlikowski L. B., Skrzypczak C. 2009. Możliwości chemicznej i biologicznej ochrony szkółek leśnych przed Phytophthora citricola. Sylwan 153 (3): 164−170.
 • Patil B. S., Pike L. M., Hamilton B. K. 1995. Changes in quercetin concentrations in onion (Allium cepa L.) owing to location, growth stage and soil type. New Phytol. 130: 349−355.
 • Piotrowski W., Sas−Piotrowska B., Wyrostkiewicz K., Czajkowski P. 1995. Wpływ wyciągów roślinnych na kiełkowanie zarodników niektórych grzybów patogenicznych dla roślin. Zesz. Nauk. ART. w Bydgoszczy 190, Rolnictwo 36: 139−145.
 • Placek M., Dobrowolska A., Wraga K., Zawadzińska A., Żurawik P. 2009. Wykorzystanie chitozanu w uprawie, przechowalnictwie i ochronie roślin ogrodniczych. Postępy Nauk Rolniczych 3−4: 101−109.
 • Polska Norma PN−R−04013. 1988. Analiza chemiczno−rolnicza – Oznaczenie powietrznie suchej i suchej masy.
 • Rodriguez Galdón B., Rodriguez Rodriguez E. M., Diaz Romeo C. 2008. Flavonoids in onion cultivars (Allium cepa L.). J. Food Sci. 73 (8): 599−605.
 • Sas−Piotrowska B., Piotrowski W. 1996. Możliwości wykorzystania w ochronie roślin grochu (Pisum sativum L.) aktywności biologicznej preparatów naturalnie i sztucznie syntetyzowanych. Postępy w Ochronie Roślin 36: 236−243.
 • Selby C., Galpin I. J., Collin H. A. 1979. Comparison of the onion plant (Allium cepa) and onion tissue culture. I. Allinase activity and flavour precursor compounds. New Phytol. 83: 351−359
 • Sierota Z. 1997. Ochrona szkółek przed grzybami pasożytniczymi. Sylwan 141 (5): 5−13.
 • Silva A. M. S., Weidenbörner M., Cavaleiro J. A. S. 1998. Growth control of different Fusarium species by selected flavones and flavonoid mixtures. Mycol. Res. 102 (5): 638−640.
 • Slimestad R., Fossen T., Vägen I. M. 2007. Onions: a source of unique dietary flavonoids. J. Agric. Food Chem. 55 (25): 10067−10080.
 • Slusarenko A. J., Patel A., Portz D. 2008. Control of plant diseases by natural products: Allicin from garlic as a case study. Eur. J. Plant Pathol. 121: 313−322. doi: 10.1007/s10658−007−9232−7.
 • Sparg S. G., Light M. E., van Staden J. 2004. Biological activities and distribution of plant saponins. Journal of Ethnopharmacology 94: 219−243.
 • Stocka T. 2008. Biologiczne metody ochrony przed chorobami grzybowymi w szkółkach leśnych. Postępy Techniki w Leśnictwie 104: 28−38.
 • VanEtten H. D., Mansfield J. W., Bailey J. A., Farmer E. E. 1994. Two classes of plant antibiotics: phytoalexins versus „phytoanticipins”. Plant Cell 6: 1191−1192.
 • Yoshida S., Kasuga S., Hayashi N., Ushiroguchi T., Matsuura H., Nakagawa S. 1987. Antifungal activity of ajoene derived from garlic. Appl. Environ. Microbial. 53 (3): 615−617.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1fa7d363-3432-48c2-a5af-af7513758a4b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.