PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 8 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w praktyce i w badaniach naukowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of optimization models for business and science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wykorzystania programowania liniowego (PL) przy sporządzaniu różnego rodzaju planów dla gospodarstw rolniczych oraz w rolnictwie. Wskazano na jego przydatność i zastosowanie w praktyce do opracowywania planów krótkoterminowych i w odniesieniu do sytuacji deterministycznych, np. przy określaniu optymalnego składu mieszanek pasz treściwych. W mniejszym zakresie wykorzystywano PL do opracowywania planów średnio- i długoterminowych. Programowanie liniowe okazało się natomiast przydatną metodą badawczą przy określaniu skutków podejmowanych decyzji planistycznych w ramach polityki rolnej.
EN
In the paper applications of linear programming optimization models for preparing various kinds of farm plans have been discussed. Practical applicability of linear programming to preparation short-term farm plans as well its usefulness in supporting decision making in deterministic situation have been indicated (e.g. computing optimal composition offodder for animals). Less frequently linear programming models were used for preparing medium and long term plans. However linear programming proved its usefulness as a research tool in assessing impacts agricultural policy reforms.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
8
Opis fizyczny
s.164-170,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
 • Bauersachs F., Henrichsmeyer W. 1979: Beiträge zur quantitativen Sektor-und Regionalanalyse imAgrarbereich. Agrarwirtschaft, Sonderheft, 80.
 • Berg E. 2012: Uwzględnienie w optymalizacji matematycznej zależności od stanu natury. Zag. Ekon. Roln., 2.
 • Eberhardt G., Odenig M., Lotze-Kampen H., Erlauch В., Rolinski S., Bethe P., Wirth B. 2011: Rentabilität der Hydrothermalen Karbonisierung von Transportkosten. Berüchte über Landwirtschaft Band, 80(3).
 • Gajewski J. 1968: Problem przydziału środków i metoda transportowa w zastosowaniu do rolnictwa. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 78, z. 4.
 • Gajewski J., Szkiłłądź J. 1972: Planowanie działalności rocznej przedsiębiorstwa rolniczego w oparciu o rachunek optymalizacyjny. Referat na konferencję Sekcji II KER - PAN. Wrocław.
 • Gajewski J. 1974: Sposoby aktualizacji optymalnych planów w przedsiębiorstwach rolniczych. PWN, Warszawa.
 • Kantorowicz L. 1960: Matematyczne metody organizacji i planowania w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 • Kehberg E.W., Reisch E. 1969: Wirtschaftslehre der wirtschaftlichen Produktion. BLV Verlaggeselschaft München - Basel - Wien.
 • Kisielińska J. 1999: Zastosowanie nieliniowych modeli optymalizacyjnych do planowania produkcji w gospodarstwie rolniczym. Zag. Ekon. Roln., 2-3.
 • Lange O. 1964: Optymalne decyzje - zasady programowania. PWN, Warszawa.
 • Leopold A., Wdowiak J. 1968: Zastosowanie programowania liniowego do analizy struktury produkcji rolniczej. Centrum Obliczeniowe Komisji Planowania przy RM. Studia i Materiały, seria C, t. 3.
 • Majewski E., Ziętara W., Kondraszuk Т. 1999: Wpływ różnych scenariuszy polityki rolnej na możliwości rozwojowe gospodarstw ze szczególnym uwzględnieniem integracji z Unią Europejską. Post. Nauk Rol., 3.
 • Majewski E., Dalton G., Ziętara W., Kondraszuk Т., Wąs A., Michnowski A. 2000: Wpływ polityki rolnej na strukturę produkcji i dochody gospodarstw rolniczych. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 • Majewski E., Torbragel-Hinners L., Straszewski S., Wąs A. 2002: Polish Agriculture dunder Different Polisy Scenarios: Impacts on Production and Farm Income. Agrarwirtschaft, 51,8.
 • Majewski E., Dalton G. 2003: Forming on the Edge In Poland. Options for improving farm incomes for the main types of farms after joining the EU. Farming at the edge IFMA.
 • Majewski E. 2005: Potencjalne skutki finansowe różnych scenariuszy WPR na przykładzie wybranych gospodarstw modelowych w perspektywie lat 2007-2023. [W:] Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. IRWiR PAN.
 • Majewski E., Wąs A., Guba W., Dalton G., Landmesser L. 2008: Risk of low incomes assessment under different policy scenarios. [W:] Income Stabilization in European Agriculture. Wagenungen Academic Publisher.
 • Majewski E., Sulewski P., Wąs A., Guba W., Ziętara W. 2009: Wyniki ekonomiczne wybranych gospodarstw uzyskane w rozwiązaniach liniowego modelu optymalizacyjnego. [W:] Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki gospodarstw towarowych w Polsce w perspektywie 2014 roku. Wyd. SGGW Warszawa.
 • Manteuffel R. 1980: Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem rolniczym. PWN, Warszawa.
 • Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Wydanie III, PWRiL, Warszawa.
 • Mańko S. 1987: Wykorzystanie programowania liniowego do sporządzania projektów gospodarczego urządzenia. (Maszynopis). IEiOGR SGGW-AR, Warszawa.
 • Marszałkowicz T. 1986: Metody programowania optymalnego w rolnictwie. PWRiL, Warszawa
 • Rychlik T. (red.) 1970: Optymalizacja planu produkcji gospodarstwa rolnego. PWE, Warszawa
 • Skomoroch W. 1967: Zum optimalen Ansatz von linearen Entscheidungsmodellen. Der Agrarwissentschaftlichen Fakultät der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim
 • Steffen G., Borm D. 1987: Betriebs - und Unternehmensführung in der Landwirtschaft. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
 • Urban M. 1978: Przydatność metody programowania liniowego w rolnictwie. Zag. Ekon. Roln., 6.
 • Weinschenck G. 1967: Optymalna organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa
 • Zadura A., Zadura M. 1976: Komputer w rolniczym poradnictwie organizacyjnym. Nowe Rolnictwo, 13/14,17,19.
 • Zadura A., Zadura M. 1977: Komputer w rolniczym poradnictwie organizacyjnym. Nowe Rolnictwo, 6, 19.
 • Ziętara W. 1980: Die Kontrolle der Realisierung des einjährigen Planes in landwirtschaftlichen Betrieben. XXII. Internationaler CIOSTA Kongress, Nimes, Frankreich
 • Ziętara W. 1981: Wybrane zagadnienia stosowania programowania liniowego w gospodarstwach rolniczych (agregacja zmiennych i parametrów oraz rozwiązania w liczbach całkowitych). Zag. Ekon. Roln., 5.
 • Ziętara W. 1983: Rola i znaczenie planu rocznego w przedsiębiorstwie rolniczym. [W:] Przedsiębiorstwo rolnicze w warunkach reformy gospodarczej. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
 • Ziętara W. 1989: Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego organizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1f90beca-d8b2-4608-b8c2-6cc242e0f585
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.