PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15[30] | 1 |
Tytuł artykułu

Ekoinnowacje - wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Ecoinnovation - selected aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przyszłości to właśnie innowacje będą stanowiły o wzroście i rozwoju społecznogospodarczym krajów. Innowacja jest siła napędową współczesnej gospodarki i wymaga nakładów oraz wsparcia. Artykuł podejmuje temat przedstawienia wybranych aspektów ekoinnowacji Z tego względu w artykule poruszono zagadnienie wdrażania innowacji przynoszących korzyści środowisku przyrodniczemu.
EN
In the future innovation, they will determine the growth and the socio-economic development of countries. Innovation is the driving force of modern economy and it requires investment and support. The objective of the paper is presentation of selected aspects of ecoinnovation. Therefore the article concerns the implementation of innovations.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Numer
1
Opis fizyczny
s.106-112,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • Chądrzyński M., [2011]: Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe SERIA, T. XIII, z. 1.
 • Dziedzic S., Woźniak L., [2013]: Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego”, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • Dzikowski P., [2013]: Koncepcja sektorowego systemu innowacji na przykładzie sektora producentów artykułów spożywczych i napojów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 794, Ekonomiczne problemy usług nr 108/ 2013.
 • Heller J., Bogdański M., [2005]: Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, Studia Regionalne i Lokalne Nr 4 (22), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., [2012]: Kurs na innowacje. Jakwyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, Kraków.
 • Grodzicka-Kozak A., Wojtach D., [2013]: Rozwój systemu wsparcia ekoinnowacji szansą dalszego zrównoważonego rozwoju Polski, [Tryb dostępu:] https://www.google.pl/#q=Grodzicka-Kozak+A.%2C+Wojtach+D.%2C+%5B2013%5D%2C+Rozw%C3%B3j+systemu+wsparcia+ekoinnowacji+szans%C4%85+dalszego+zr%C3%B3wnowa%C5%BConego+rozwoju+Polski.
 • Jones E., Harrison D., McLaren J., [2001]: Managing creative eco-innovation, structuring outputs from ecoinnovation projects, The Journal of Sustainable Product Design no. 1
 • Kaczorowska J., [2009]: Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego Tom 7 (XXII).
 • Kozera M., [2014]: Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego T. XXIX, z. 1, Warszawa
 • OECD Podręcznik Oslo, [2008]: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa
 • Parlińska M., [2013]: System informacji rolniczej w Polsce, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29.11.2013 r.
 • Piwowar A., [2014]: Postęp naukowo-techniczny i innowacje w agrobiznesie, Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka pod red. St. Urbana Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Rosińska-Bukowska M., [2014]: Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo – przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego Tom 14 (XXIX) 2014, z. 1.
 • Rudzewicz A., Strychalska-Rudzewicz A., [2014]: Strategie produktów innowacyjnych, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Tokarski J. (red.), [2012]: Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, Monitoring Report 2012, Austria in International Rankings, Austrian Federal Economic Chamber, Economic Policy Department, May.
 • Siekierski J., [2014]: Procesy innowacyjne w polskim agrobiznesie w latach 2004-2020 w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych, Agrobiznes w teorii i w praktyce pod red. A. Olszańskiej Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 72-85.
 • Urban St., [2014]: Postęp rolniczy jako czynnik rozwoju agrobiznesu, Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka pod red. St. Urbana, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • White F.C. [1995]: Valuation of Intagible Capital In Agriculture; Journal Agr. And Applied Economy 27 [2], December, Copyright Southern Agricultural Economics Association.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Kud K., [2005]: Ekoinnowacyjność w regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013, [w:] Innowacyjność sektora MŚP. Małopolska i Podkarpacie, red. K. Kaszuba, J. Targalski, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 • Ziółkowski B. [2007]: Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [W:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. naukowy A. Graczyk, Prace Naukowe nr 1190, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1f64ee45-a05d-4cdc-b6dd-c507eff5a5e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.