PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Rola kredytów w restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolniczych na Pomorzu Zachodnim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Role of credits in restructurization and modernization of family farms in Western Pomerania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie przedstawiono problemy kredytowania gospodarstw ro­dzinnych Pomorza Zachodniego oraz finansowania przemian struktural­nych i społecznych w procesie transformacji do warunków gospodarki ryn­kowej. Omówiono kolejno: problemy finansowania rolnictwa, rolę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, sytuację finansowania gospo­darstw rodzinnych, kredyty obrotowe i inwestycyjne, w tym zadłużenie go­spodarstw z tytułu kredytu, korzystanie z kredytu obrotowego i inwestycyj­nego, trudności we współpracy z bankami i instytucjami finansowymi. Wydaje się w sumie, że nie ma dotąd wypracowanej jasnej komplek­sowej polityki kredytowej dla gospodarki żywnościowej. Politykę tą winien cechować regionalizm, uwzględniający warunki przyrodniczo-ekonomiczne na danym terenie.
EN
Problems of crediting of family farms in the Western Pomerania as well as financing of structural and social changes in the process of transformation to market economy were discussed.. The following subjects were considered problems of financial support for agriculture, role of the Agency of Agriculture Restructuring and Modernization, financial situation of family farms, turnover and investment credits (farms' indebtedness caused by credits), using of turnover and investment credits, difficulties in cooperation with banks and financial institutions. Generally it seems there is no clear complex crediting policy in the food economy. That policy should be characterized by a regionalism taking into account environmental and economic conditions in given area.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.223-236,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
  • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
autor
  • Zakład Zastosowań Matematyki, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
Bibliografia
  • [1] Krzyżanowska K., Kwieciński А. 1994. Kredyty preferencyjne - wiosna 1994. Wyniki badań ankietowanych. W: Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 6: 54-59.
  • [2] Malicki M. 1995. Kredytowanie rolnictwa i rozwoju wsi w Polsce w procesie transformacji W: Kredytowanie rolnictwa w wybranych kra­jach europejskich. Mat. konferen. AR Szczecin: 9-24.
  • [3] Mickiewicz A. 1995. Finansowanie przemian społeczno-gospodarczych na wsi ze szczególnym uwzględnieniem roli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W: Kredytowanie rolnictwa w wybranych krajach europejskich. AR Szczecin: 59-66.
  • [4] Mikołajczyk J. 1992. STAT 1, WINSTAT Pakiet procedur statystycz­nych. INFOSTAT Olsztyn.
  • [5] Pałasz L., Spychalski G. 1995. Polityka kredytowania rolnictwa. W: Kredytowanie rolnictwa w wybranych krajach europejskich. AR Szczecin: 49-57
  • [6] Wroński S., Królikowski Z. 1994. Finansowanie i kredytowanie rolni­ctwa. W: Wieś w transformacji społeczno-gospodarczej. AR Szcze­cin: 58-61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1f512a61-164c-4a78-acca-ddc265e6f4be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.