PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 440 |
Tytuł artykułu

Dynamika zawartości azotu mineralnego w czasie inkubacji gleby nawożonej gnojowicą bydlęcą, obornikiem i nawozami mineralnymi

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Dynamic of mineral nitrogen content in time of soil fertilized with animal slurry, farmyard manure and mineral fertilizers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do badań laboratoryjnych nad mineralizacją organicznych form azotu użyto glebę z wieloletniego doświadczenia polowego, w którym stosowano corocznie nawożenie gnojowicą, obornikiem i nawozami mineralnymi. Gnojowicę stosowano w dwóch dawkach: I. zrównoważonej z obornikiem ilością wnoszonego azotu i II. odpowiadającej obornikowi pod względem ilości węgla. Dawka azotu w nawozach mineralnych odpowiadała ilości tego składnika w oborniku i dawce I gnojowicy. Pobraną glebę inkubowano przez 24 dni. Zmiany zawartości azotu mineralnego podczas inkubacji gleby uzależnione były od rodzaju nawozu i jego dawki. Więcej mineralnych form azotu stwierdzono w glebie nawożonej obornikiem niż pozostałymi rodzajami nawozów. Bezpośrednio po inkubacji gleby stwierdzono wyższą koncentrację azotu amonowego niż azotanowego. W dalszym okresie stwierdzono spadek zawartości formy amonowej i wzrost azotanowej. Po zakończeniu inkubacji zawartość azotu azotanowego była wyższa, natomiast amonowego niższa niż w glebie świeżej.
EN
The mineralization of organic nitrogen form was conducted in the laboratory studies in the soil from many years field experiment fertilized every year with animal slurry, manure and mineral fertilizers. Animal slurry was applied in two doses: I-equalized with manure to nitrogen content, and II-with carbon content like in the manure. The nitrogen dose in mineral fertilizers was the same as nitrogen content in manure and I animal slurry dose. The soil was incubated by 24 days. The change of mineral nitrogen in the soil during incubation were depended on the kind and the dose of fertilizer. More the mineral nitrogen forms were in the soil fertilized with manure than the others fertilizers. Immediately after soil incubation was higher ammonium nitrogen concentration than nitrate nitrogen. The ammonium nitrogen content decreased and nitrate nitrogen, respectively, increased in the later time. The nitrate nitrogen content was higher and ammonium nitrogen, respectively, lover in fresh soil after finishing of incubation.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
440
Opis fizyczny
s.249-256,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Przyrodniczych Podstaw i Skutków Nawożenia, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, ul.Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn-Kortowo
autor
 • Katedra Przyrodniczych Podstaw i Skutków Nawożenia, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, ul.Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn-Kortowo
Bibliografia
 • 1. ASMUS F., LANGE H., HERMAN V. (1973). Einfluss von Guile und dereń Trennkomponenten auf der Gehalt an mineralischen Stickstoff in Boden. Arch. f. Acker Pfbau, 17, (11/12), 917-925.
 • 2. ANDRZEJEWSKI M., CZEKAŁA J. (1981). Wpływ nawożenia azotowego i obornika na zawartość kilku form azotu w glebie. Prace Kom. Nauk. PTPN, 51, 7-17.
 • 3. FOESTER P. (1978). Einfluss gestoffelter Gaben von Schweinegulle auf den Nitrat-Ammonium- und Phosphatgehalt in Boden und oberflachennahen Grundwasser und Sandboden..Z. Acker. Pflanzenbau, 146 (1), 20-23.
 • 4. GORLITZ H., HECHT W. (1980). Zur Vermiderung der Nitrifikation von Gullestickstoff und Vermiderung der N-Verlagerung in den Unterboden durch Zusatz von Wirkstoffe. Arch. f. Acker Pflbau, 24, (3), 151-159.
 • 5. KASZUBIAK H., MUSZYŃSKA M. (1980). Wpływ gnojowicy oraz mineralnych nawozów azotowych na zawartość i straty azotu i węgla w glebie. Rocz. AR Poznań , 118,22, 47-56.
 • 6. KUCHARSKI J. (1992). Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą na biologiczne właściwości gleby. Mat. Konf. Nauk. Nawozy organiczne, 2, 24-29.
 • 7. ŁOGINOW W., JANOWIAK J., SPYCHAJ-FABISIAK E. (1982). Zmienność ogólnej zawartości i poszczególnych form azotu w glebie. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 141, 23, 13-24.
 • 8. MAZUR T. (1992). Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą i obornikiem trzody chlewnej na zawartość mineralnych form azotu w glebie. Mat. Konf. Nauk.Nawozy organiczne, 2, 70-74.
 • 9. MAZUR T. (1987). The content of mineral nitrogen forms in the soil treated with slurry, manure and NPK on the basis of forteen-year field experiment. Polish J.Soil. Sc., 20, 2, 47-52.
 • 10. MAZUR Т., SĄDEJ W. (1996). Zmiany zawartości azotu mineralnego w czasie inkubacji gleby nawożonej gnojowicą, obornikiem i nawozami mineralnymi. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 172, Rol. 62, 341-348.
 • 11. ŚLIZAK W., BARTKOWIAK G. (1982). Mikrobiologiczne przemiany związków azotu w glebie nawożonej gnojowicą. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Roln., 19, 35-42.
 • 12. VETTER H., KLASINK A. (1972). Untersuchungen zu der Grenzen der Anwendung von Schweine- und Huhnergulle. Land. Forsch., Sonderheft, 27, 122-134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1f2824d4-f77b-49db-a9c4-1b212431f4cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.