PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 10 | 1 |

Tytuł artykułu

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Revitalisation of postindustrial areas for residential purposes

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiona została problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, zwrócono uwagę na możliwości i potrzeby podejmowania takich przedsięwzięć a także na bariery rozwoju mieszkalnictwa na omawianych obszarach. Zaprezentowano polskie i zagraniczne przykłady adaptacji obiektów poprzemysłowych na osiedla mieszkaniowe, w tym także lofty. Świadczą one o wyraźnej tendencji do wykorzystywania istniejących zasobów miast, popularnej zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej. Mieszkanie w dawnym zakładzie przemysłowym, fabryce czy budynku magazynowym staje się ciekawą alternatywą tradycyjnej zabudowy. Zindywidualizowana forma i specyficzny charakter lokalu mieszkaniowego podkreślony zostaje poprzez połączenie ocalałych elementów przemysłowych i nowych uzupełnień. Obszar i obiekt zostają ponownie włączone do współczesnego życia i tym samym uratowane od dewastacji. Funkcjonalność miasta i jego wizerunek poprawiają się.
EN
The paper presents the issue of the revitalisation of post-industrial areas for residential purposes. It draws attention to the possibilities and needs of undertaking such measures, as well as barriers in the residential development of the areas discussed. It presents Polish and foreign examples of adaptation of post-industrial objects to residential estates, including lofts. The examples suggest the existence of a clear tendency, particularlypopular in the countries of West Europe, to use the existing resources of cities. Living in a former industrial plant, factory, or warehouse building is becoming an interesting alternative to the traditional housing. The personalised form and specific character of the residential facility is emphasised by the combination of the salvaged industrial elements and new supplementations. The area and object are again introduced to modern life, and therefore saved from devastation. The functionality of the city and its image are improved.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

1

Opis fizyczny

s.71-86,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, Warszawa

Bibliografia

 • Cała I., 2008, Lofty w modernizowanych budynkach poprzemysłowych – wybrane przykłady europejskie, Materiały Budowlane nr 5 (429).
 • Celewicz P., 2008, Atrakcyjność miejsca w aspekcie rewitalizacji terenów poprzemysłowych – wybrane przykłady w Niemczech, Czasopismo Techniczne z. 2-A/2008, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Chaberko T., 2012, Perspektywy rozwoju rynku loftów w Krakowie, w: Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.) Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Przestrzeń–Społeczeństwo–Gospodarka nr 11, Łódź.
 • Dąbrowska-Milewska G., 2011, Nowe życie dawnej architektury przemysłowej – przykłady z „Manchesteru Północy”, Czasopismo Techniczne, z. 14, Architektura z. 4-A.
 • Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, w: Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Huculak M., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy, w: Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe, powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kaczyński J., 2011, Architektoniczne wyzwanie. „Tytoniówka”, Świat Architektury nr 2(9).
 • Komża J., 2011, Żyrardów. Rewitalizacja dziedzictwa i odbudowa tożsamości miasta, w: Kołodziej J., (red.), Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz – Warszawa.
 • Lofty Platinum, Pierwsze lofty we Wrocławiu oddane do użytku, 2012a, http://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/lofty-platinum-pierwsze-lofty-wewroclawiu-oddane-do-uzytku
 • Lofty Platinum, Opis inwestycji, 2012b, http://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/opis-inwestycji/lofty-platinum
 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast: planowanie i realizacja, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Malkowski T., 2010, Lofty w dawnym spichlerzu w Gliwicach, Architektura Murator, nr 2.
 • Szyperska U., 2012, Małe mieszkanko w fabryce, Polityka nr 27 (2865).
 • Tölle A., 2010, Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych. Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 10, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78.
 • Walczak, B.M., 2006, Sprawozdanie z sesji wyjazdowej w Zgierzu i Żyrardowie, w: Walczak B. M. (red.), Rewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowa konferencja pro-revita, Łódź, 23-25 IX 2004, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, IAiUPŁ, Łódź.
 • Wierzchowski M., 2009, Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia procesów rewitalizacji, w: Rydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Zbiegieni A., 2009. Wyzwanie czasu – od adaptacji i rewitalizacji do tworzenia centrów interpretacji dziedzictwa przemysłowego, w: Januszewski S. (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Materiały z konferencji, Warszawa, 4-5 czerwca 2009 r., Fundacja Hereditas, Warszawa.
 • Zychowicz E., Lofty w Żyrardowie, Materiały Budowlane nr 5 (429).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1f077eb2-6736-4ed4-ab10-7f2103b85261
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.