PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Effect of nitrogen fertilization on yield and grain technological quality of some winter wheat cultivars grown on light soil

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianych na glebie lekkiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the field experiment, conducted in 2007-2010 in Mochełek (53o13’ N; 17o51’ E) near Bydgoszcz on good rye complex, the effect of nitrogen fertilization (40, 80, 120, 160 kg N∙ha-1) on the yield and grain technological quality of winter wheat cultivars Bogatka, Nutka, Kris, Tonacja was evaluated. The study found that in agricultural techniques of winter wheat on light soil, cultivar and nitrogen fertilization are elements having an independent effect. Under these soil conditions, in this region and in the years of relatively low rainfall totals during the growing season, nitrogen fertilization above 80 kg N∙ha-1 did not significantly increase the grain yield, but positively affected its technological value. Among the compared winter wheat cultivars, Kris cultivar yielded the best. Grains of this cultivar, however, had the lowest grain technological quality.
PL
W doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2007-2010 w Mochełku (53o13’ N; 17o51’ E) koło Bydgoszczy na glebie kompleksu żytniego dobrego, oceniano wpływ nawożenia azotem (40, 80, 120, 160 kg N∙ha-1) na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej odmian Bogatka, Nutka, Kris, Tonacja. Stwierdzono, że w agrotechnice pszenicy ozimej na glebie lekkiej odmiana i nawożenie azotem są elementami oddziałującymi niezależnie. W tych warunkach glebowych i rejonie oraz latach o relatywnie niskich sumach opadów w okresie wegetacji, nawożenie azotem powyżej 80 kg N·ha-1 nie zwiększało istotnie plonu ziarna, ale wpływało korzystnie na jego wartość technologiczną. Spośród porównywanych odmian pszenicy ozimej najlepiej plonowała odmiana Kris. Ziarno tej odmiany miało jednak najniższą jakość technologiczną.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.87-95,ref.
Twórcy
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Ks.A.Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Blecharczyk A., Śpitalniak J., Małecka I., 2006. Wpływ doboru przedplonów oraz systemów uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej [The effect of forecropselection as well as of cultivation systems and nitrogen fertilization on the yield of winterwheat]. Fragm. Agron. 2(90), 273-286 [in Polish].
 • Fotyma E., 2003. Porównanie produktywności pszenicy ozimej uprawianej w różnych warunkach agroekologicznych [Comparison of productivity of winter wheat cultivated in differentagroecological conditions]. Fragm. Agron. 3(79), 98-114 [in Polish].
 • Jończyk K., 1995. The influence of several agrotechnical factors on winter wheat yields. Fragm. Agron. 2(46), 184-185 [in Polish].
 • Knapowski T., Ralcewicz M., 2004. Ocena wskaźników jakościowych ziarna mąki pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem [Evaluation of quality indexes ofgrain of winter wheat flour depending on diversified nitrogen fertilization]. Ann. Univ.Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(2), 959-968 [in Polish].
 • Kuś J., Siuta A., 1995. Plonowanie zbóż ozimych w zależności od przedplonu i kompleksu glebowego [Yield of winter cereals depending on the forecrop and soil complex]. Fragm.Agron. 3(47), 53-58 [in Polish].
 • Lista opisowa odmian 2008 [Descriptive list of cultivars 2008], 2009. Rośliny rolnicze. Część 1. Zbożowe [Agricultural crops. Part 1. Cereal crops]. COBORU Słupia Wielka [in Polish].
 • Mazurkiewicz J., Bojarczyk M., 2004. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na jakość technologiczną odmian pszenicy ozimej uprawianych w monokulturze [Effect of diversifiednitrogen fertilization on the technological quality of winter wheat cultivars grown inmonoculture]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(4), 1621-1629[in Polish].
 • Piekarczyk M., 2007. Wartość przedplonowa łubinu wąskolistnego i jęczmienia jarego dla pszenicy ozimej w zależności od sposobu odchwaszczania łanu [The forecrop quality of blue lupin and spring rye for winter wheat depending on the weed control system of the canopy]. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(3), 59-67 [in Polish].
 • Piekarczyk M., 2010a. Effect of fertilisation dose, plant protection and seeding density on the yield and grain technological quality of winter wheat grown in short-time monoculture on light soil. Acta Sci. Pol., Agricultura 9(2), 15-23 [in Polish].
 • Piekarczyk M., 2010b. Effect of forecrops and nitrogen fertilisation on the yield and grain technological quality of winter wheat grown on light soil. Acta Sci. Pol., Agricultura 9(2),25-33.
 • Podolska G., Stankowski S., Dworakowski T., 2007. Wpływ dawki nawożenia azotem na wielkość plonu i wartość technologiczną ziarna pszenicy ozimej [Effect of nitrogenfertilization rate on the yield quantity and grain technological value of winter wheat]. Fragm.Agron. 2(94), 274-282 [in Polish].
 • Podolska G., Sułek A., 2002. Główne elementy technologii produkcji decydujące o wysokiej jakości ziarna pszenicy [Main elements of production technology determining high quality ofwheat grain]. Pam. Puł. 130, 597-605 [in Polish].
 • Rudnicki F., 2005. Przedplony zbóż a ich plonowanie w warunkach produkcyjnych [Cereal forecrops and their yield under production conditions]. Fragm. Agron. 2(86), 172-182 [inPolish].
 • Rutkowska A., 2002. Efektywność późnych dawek azotu w nawożeniu pszenicy jakościowej [Effectiveness of late nitrogen rates in bread wheat fertilization]. Pam. Puł. 130, 647-652 [inPolish].
 • Sitkowski T., 2010. Zboże dla młynów. Wymagania co do jakości zboża przeznaczonego na mąkę [Cereals for mills. Requirements concerning quality of the cereals intended for flour].www.ihar.edu.pl [in Polish].
 • Stankowski S., Podolska G., Pacewicz K., 2004. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej [Effect of nitrogen fertilization on the yield andquality of the grain of winter wheat cultivars]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E,Agricultura 59(3), 1363-1369 [in Polish].
 • Wymagania jakościowe dla zbóż objętych interwencyjnym zakupem [Quality requirements for cereals included in the intervention purchase]. www.arr.gov.pl [in Polish].
 • Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych 2006 [Results of postregistration experiments 2006], 2007. Zboża ozime 46 [Winter cereals 46]. COBORU Słupia Wielka [in Polish].
 • Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych 2008 [Results of postregistration experiments 2006], 2009. Zboża ozime 64 [Winter cereals 64]. COBORU Słupia Wielka [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1f015436-501d-4c20-9e70-c42323d1aaae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.