PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Oddziaływanie powodzi z 1997 roku na środowisko glebowe miasta Wrocław

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effects of flood 1997 on soil environment of Wroclaw area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań była ocena faktycznego stanu gleb na obszarze Wrocławia i na terenach sąsiadujących bezpośrednio po ustąpieniu wód powodzi z lipca 1997 oraz ustalenie ich wpływu na aktualne właściwości gleb. Namuły naniesione przez powodź były bardzo małej grubości (1-4 mm) i nie pokrywały całego zalanego obszaru. W związku z tym nie należy przeceniać ich wpływu na właściwości gleb po powodzi. W namułach stwierdzono wysoką zasobność w makroelementy, ale równo­cześnie wysoką zawartość pierwiastków śladowych, szczególnie cynku i chromu. Gleby objęte powodzią odznaczają się zróżnicowanymi właściwościami fizyko-chemicznymi, co jest efektem rodzaju ich dotychczasowego użytkowania. Gleby ogrodów działkowych odznaczają się wybitnie wysoką zawartością substan­cji organicznej, obojętnym lub alkalicznym odczynem i wysoką zasobnością w makroelementy. Nie stwierdzono występowania w zalanych glebach zanieczysz­czeń organicznych oraz zagrożenia mikrobiologicznego. Stwierdzone mozaiko­wate zanieczyszczenie metalami ciężkimi, występujące w glebach ogrodów dział­kowych nie wydaje się być skutkiem powodzi, lecz wcześniejszych zabiegów agro­technicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że na obszarze Wrocławia i na terenach sąsiadujących nie wystąpiło wskutek powodzi pogorszenie właściwości gleb, które zmniejszałoby ich żyzność lub ograniczało produkcję rolniczą i ogrodniczą.
EN
The aim the research was to examine the properties of soils on Wrocław area submerged by water during the flood in July 1997. Their basic physical, physicochemical and chemical properties were determined. In selected soil samples the concentrations of hydrocarbons and PAH were also determined and basic microbiological analyses were performed. The results showed that the soils exa­mined did not contain excesive amounts of heavy metals (except heightened con­tent of Zn) nor other chemical and microbiological pollutans. High concentra­tions of heavy metals in some soils, especially from gardens of Wrocław, could not be caused by the flood since these soils had already been polluted before the flood happened.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.51-57,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
 • Kucharzewska A., Borkowski J., Kucharzewski a. 1991. Zawartość metali ciężkich w namułach i madach rzecznych Odry. Mat. Konf. „Geologiczne aspekty ochrony środowiska", 21-23.X.1991 Kraków: 172-177.
 • Laskowski S. 1986. Powstanie i rozwój oraz właściwości gleb aluwialnych doliny środkowej Odry. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rozprawy 56: 1-68.
 • Niedźwiecki E., Bogda A., Chodak T. 1995. Skład chemiczny i mineralogiczny osa­dów dennych na polach refulacyjnych toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 821-828.
 • Pioś. 1994. Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami, ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Szerszeń L., Chodak Т., Bogda A., Laskowski S. 1975. Minerały ilaste w glebach aluwialnych z rejonu Środkowej Odry. Mat. Konf. „Minerały i surowce ilaste", 29-30.XI.1975 Puławy.
 • Tomaszewski J. 1959. O procesach glebotwórczych. Rocz. Gleb. VIII(2): 17-37.
 • Witek T. 1965. Gleby Żuław Wiślanych. Pam. Pul. 18: 157-264.
 • Woźniak L. 1995. Właściwości chemiczne świeżych osadów aluwialnych południowo - wschodniej Polski. Zesz. Probl. Post Nauk Rol. 418: 163-168.
 • Zawadzki S., Guz T. 1965. Gleby pradoliny Wisły w przekroju Kowal-Dobrzyń. Rocz. Nauk Rol., F-3, 76: 56-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1eec39b5-72f8-428d-8514-f2adf7d23975
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.