PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 342 |
Tytuł artykułu

Wpływ gęstości sadzenia i podkiełkowywania kilku odmian ziemniaka na wydajność sadzeniaków w rejonie Dolnego Śląska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The planting density and рге-sprouting effect of several potato varieties on the production of seed potatoes in the Lower Silesia region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В 1974-1977 гг. и 1979 г. исследовали влияние предварительного проращивания саженцев, изменчивой густоты растений в рядку (через каждых 20, 30 и 40 см), а также срока цборки (2-го августа, 16-го августа и 15-го сентября) на урожай, участие в урожае и число сажен­цев сортов Поля, Сокул, Сова, Нарев, Ронда и Янка. Процентное учас­тие саженцев в урожае снижалось по мере более поздней уборки и меньшей густоты растений. Предварительное проращивание саженцев влияло положительно на участие саженцев в урожае только у сорта Поля, а у остальных сортов приводило к сокращению участия этой фра­кции от 1,1 до 8,6%. В период с начала августа до половины сентября установлена существенная прибавка урожая саженцев у всех исследуемых сортов за исключением сорта Поля. Урожай саженцев повышался также под влиянием предварительного проращивания у сортов Нарев. Поля и Сокул, а существенно снижался при повышении расстояния между растениями с 20 до 40 см. Число саженцев повышалось по мере более позднего срока уборки по отношению к началу августа, а сужественный рост этой фрак­ции установлен у сортов Нарев и Ронда. Самое высокое число саженцев было получено у всех сортов при наивысшей густоте растений, а поло­жительное влияние предварительного проращивания установлено только у сортов Нарев и Поля.
EN
Investigations on the effect of pre-sprouting, different density of plants in the row (every 20, 30 and 40 cm) and of the harvest date (August 2, 16, September 15) on the share, yield and number of seed potatoes in the Pola, Sokół, Sowa, Narew, Ronda and Janka varieties were carried out in 1974-1977 and 1979. The percentual share of seed potatoes in the yield decreased along with the harvest de­lay and reduction of the density of plants. Pre-sprouting of seed potatoes af­fected positively the share of this fraction in the yield only in the Pola varie­ty, while in the remaining varieties this measure led to its drop varying within 1.1-8.0%. In the period from the first days of August to mid September a significant increase of seed potato yield in the varieties tested except for the Pola variety, was observed. It increased also under the pre-sprouting effect in the Narew, Pola and Sokół Varieties and significantly decreased at widening of the spacing bet­ween plants from 20 to 40 cm. The number of seed potatoes increased at later harvest dates in relation to early August, while the significant quantitative increase of this fraction was found in the Narew and Ronda varieties. The highest number of seed potatoes was obtained in all the varieties at the greatest density of plants, while a positive effect of pre-sprouting was observed only in the Narew and Pola varieties.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
342
Opis fizyczny
s.137-147,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • 1. Bernstein L.: Produkcja sadzeniaków ziemniaka. PWRiL, Warszawa, 1971.
 • 2. Collins W. В.: Growth in Netted Gem potatoes as influeced by transplanting and by greenspronting. Am. Potato J., 54, 7, 339-352, 1977.
 • 3. Gabriel W., Walczak W., Około-Kułak S.: Wpływ sposobu podkiełkowywania i ni­szczenia naci na plon i liczbę zbieranych sadzeniaków. Biul. Inst. Ziemn., 5, 53-66, 1970.
 • 4. Grabowski J.: Wpływ podkiełkowywania ziemniaków na wielkość plonu i zawartość skrobi. Nowe Roln., 6, 17-19, 1970.
 • 5. Grison C., Besson A., Fauchard C.: Influence de la durée de pregermination du plant sur la production et la gualité de pomme de terre, 6th. Trien. Conf. EAPR, Wageningen, 126-134, 1975.
 • 6. Hunnius W.: Pflanzknollengrosse und Pflanzweite bestimmen die Pflanzgutausbeute, Kartoffelbau, 22, 79-98, 1971.
 • 7. Kapsa E.: Hodowla zachowawcza i nasiennictwo ziemniaka w Polsce, Ziemniak, 131-153, 1974.
 • 8. Kusiorska K., Majkowski K., Paprocki S.: Gęstość sadzenia ziemniaków uprawia­nych na sadzeniaki. Cz. I. Dynamika wzrostu pięciu odmian ziemniaka uprawia­nych w różnej gęstości. Roczn. Nauk Roln., A, 98, 2, 149-164, 1973.
 • 9. Kusiorska K., Majkowski K., Paprocki S.: Gęstość sadzenia ziemniaków uprawia­nych na sadzeniaki. Cz. II. Wpływ zwartości łanu na plon bulw i jego struktu­rę u pięciu odmian ziemniaka. Roczn. Nauk Roln., A, 98, 2, 165-178, 1973.
 • 10. Malec K.: Podkiełkowywanie ziemniaków a plon kłębów ziemniaka. Nowe Roln., 5. 7-8, 1974.
 • 11. Paprocki S., Samul 3., Kondratowicz J.: Wpływ gęstości i terminu sadzenia na dynamikę i plonowanie ziemniaków. Roczn. Nauk Roln., A,102, 3, 89-100, 1977.
 • 12. Roztropowicz S., Wpływ podkiełkowywania kłębów na wzrost, rozwój i plon ziem­niaków. Roczn. Nauk Roln., A,88, 4, 809-834, 1964.
 • 13. Roztropowicz S.: Znaczenie wielkości systemu korzeniowego dla produktywności roślin ziemniaka oraz formowania się zawiązków korzeni w okresie podkiełkowy­wania. Ziemniak, 5-26, 1972.
 • 14. Roztropowicz S.: Some aspects of Polish physiological and agrotechnical re­search on the potato. 7th Trien. Conf. EAPR Abstr. Conf. Papers, Warszawa. 35- 60, 1978.
 • 15. Songin W.: Wpływ gęstości sadzenia na plon ziemniaków i niektóre aspekty jego struktury w nawiązaniu do uprawy sadzeniaków. Zesz. Nauk WSR. Szczecin, 17, 35-52, 1965.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1edede62-c088-4d8c-91cc-6b18f7369886
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.