PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 |
Tytuł artykułu

Reakcja kukurydzy uprawianej na kiszonkę na nawożenie różnymi formami cynku

Warianty tytułu
EN
The reaction of silage cultivated maize on different chemical form of zinc fertilizers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Polsce kukurydzę uprawia się od ponad stu lat, a dominującym kierunkiem o rosnącym znaczeniu jest uprawa na kiszonkę. W związku z powyższym podjęto badania, których celem było określenie, czy i na ile cynk aplikowany w różnych formach chemicznych (octan, siarczan (VI) i tlenek) na tle stałego nawożenia mineralnego determinuje skład chemiczny kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2009 w indywidualnym go¬spodarstwie rolnym położonym na terenie gminy Zławieś Wielka. Wielkość plonu oraz zawartość białka ogólnego, cynku i miedzi w kukurydzy uprawianej na kiszonkę były istotnie determinowane badanymi formami chemicznymi cynku i były one zawsze wyższe w stosunku do obiektu kontro¬lnego.
EN
Maize grown in Poland for over a hundred years and the prevailing direction of increasing importance is growing for silage. Therefore taken the test, whose aim was to determine whether and to what extent zinc applied in various chemical forms (acetate, sulfate (VI) and oxide), on the background of continuous fertilization, determines the chemical composition of maize for silage. Field experiment was conducted in 2009 in the individual farm situated in the municipality Zławieś Wielka. The yield, the content of general protein, zinc and copper in on silage cultivated maize essentially determined by chemical form of zinc and were always higher in compavison to the control object.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
97
Opis fizyczny
s.75-84,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Chemii Rolnej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • Czuba R., 1993. Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. II. Reakcja roślin na dolistne stosowanie mikroelementów i azotu łącznie z mikroelementami. Rocz. Glebozn., 44 (3/4), 79-87.
 • Czuba R., 2000. Mikroelementy we współczesnych systemach nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471, 161-170.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. II, PWN, Warszawa.
 • Korzeniowska J., Gembarzewski H., 1996. Reakcja na nawożenie mikroelementami kukurydzy uprawianej na glebach lekkich w świetle doświadczeń wazonowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 434, 117-122.
 • Kruczek G., Bober A., 2004. Wpływ różnych sposobów dokarmiania roślin na zawartość miedzi, cynku, manganu i żelaza w ziarnie kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502, 181-187.
 • Kruczek A., Księżak J., 2006. Wpływ niedoborów składników pokarmowych na wzrost i plonowanie kukurydzy. Wieś Jutra, 3 (92), 10-12.
 • Lipski S., 2003. Produkcja ziarna kukurydzy w Polsce i w Europie - stan obecny i perspektywy. Kukurydza, 2 (22), 11-16.
 • Michalski T., 2005. Produkcja kukurydzy w 2004 i jej wykorzystanie. Kukurydza, 2 (26), 4-8.
 • Mickiewicz A., Wróbel S., 2008. Dolistne nawożenie borem i cynkiem kukurydzy uprawianej w monokulturze w zależności od systemu uprawy roli. Fragm. Agronom., 2, 82-92.
 • Murrel T.S., Childs, 2000. Redifining corn yield Potential. Better Crops, 84, 33-37.
 • Rocznik statystyczny RP, 2009. GUS. Rok LXIX Warszawa.
 • Sulewska H., 1997. Środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania uprawy i kierunków użytkowania kukurydzy w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 450, 15-29.
 • Sztuder H., 2009. Ocena efektywności dolistnego dokarmiania wybranych gatunków roślin nawoza¬mi płynnymi zawierającymi mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541, 417-424.
 • Wrońska M., 2006. Cynk jako czynnik żywieniowy zwiększający efektywność nawożenia azotem kukurydzy uprawianej na ziarno. Praca doktorska AR w Poznaniu.
 • Wrońska M., Grzebisz W., Potarzycki J., Gaj R., 2007a. Reakcja kukurydzy na nawożenie azotem i cynkiem. I. Plon i struktura plonu ziarna. Fragm. Agronom., 2, 390-399.
 • Wrońska M., Grzebisz W., Potarzycki J., Gaj R., 2007b. Reakcja kukurydzy na nawożenie azotem i cynkiem. II. Akumulacja składników mineralnych w fazie dojrzałości pełnej. Fragm. Agronom., 2, 400-407.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1eddc83e-61b7-452d-85c7-a9e74fbe4710
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.