PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 |
Tytuł artykułu

Mangan i żelazo w trzcinie pospolitej jeziora Jamno

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Manganese and iron in common reed in the Jamno lake
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
62
Opis fizyczny
s.55-64,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Hydrobiologii i Akwakultury, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
Bibliografia
 • Branković S., Pavlović-Muratspahić D., Topizović M., Milivojević J., 2009. Concentration of metals (Fe, Mn, Cu and Pb) in some aquatic macrophytes of Lake Gruza, Grosnica, Memorial Park - Kragujevac and Bubanj. Kragujevac J. Sci., 31: 91-101.
 • Brekhovskikh V.F., Volkova Z.V., Kirpichnikova N.V., Kocharyan A.G., Fedorova L.P., 2001. Pe-culiarities of Heavy Metals Accumulation In the Bottom Sediments and Higher Aquatic Plants of the Ivan'kovo Reservoir. Wat. Res., 28, 4: 399-406.
 • Carranza-Álvarez C., Alonso-Castro A.J., Alfaro-De La Torre M. C., García-De La Cruz R.F., 2008. Accumulation and Distribution of Heavy Metals in Scirpus americanus and Typha latifolia from an Artificial Lagoon in San Luis Potosí, México. Water Air Soil Pollution, 188: 297-309.
 • Cieśliński R., 2005. Hydrochemiczna ocean porównawcza wód jeziora Jamno i Bukowo. Przegląd Geologiczny, 53, 11: 1066-1067.
 • Demirezen D., Aksoy A., 2006. Common hydrophytes as bioindicators of iron and manganese pol-lutions. Ecological Indicators, 6: 388-393.
 • EL-Sarraf W.M., 1995. Chemical analysis of some macrophytes in Mariut and Edku lakes, Egypt. Alex. J. Agric. Res., 40, 1: 255-271.
 • Grzybowski M., 1996. The concentration of Fe in the aquatic plants in Wadąg lake on Olsztynian Lakeland. Biol. Bull. Poznań, 33 (suppl.): 27-28.
 • Jańczak J., 1997. Atlas jezior Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, Tom II.
 • Jezierska B., Witeska M., 2001. Metal toxicity to fish. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Jírovec R., Drbal K., 1996. Transport and accumulation of heavy metals In soil and plants of a wetland ecosystem. Sborník Jihoceské Univerzity, 1, XIII: 5-14.
 • Jurkiewicz-Karnkowska E., Królak E., 1999. Poziom koncentracji miedzi (Cu), cynku (Zn), man¬ganu (Mn), żelaza (Fe), ołowiu (Pb) i kadmu (Cd) w wybranych elementach środowiska (osady denne, wyższa roślinność wodna, ślimaki) dwóch zbiorników zaporowych. Ochr. Środ. i Zas. Natur., 18: 325-337.
 • Kacaper A.K., 2004. Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Fe, Mn w hydromakrofitach i wodzie strefy litoralnej jezi¬ora Niesłysz w okresie wegetacyjnym 2002. Na Pograniczu Chemii i Biologii. XI: 37-45.
 • Klink A., 2004. Content of selected chemicals In two protected macrophytes: Nymphaea alba L. and Nuphar lutea (L.) Sibith. & Sm. In relation to site chemistry. Polish Journal of Ecology, 52, 2: 229-232.
 • Kovac M., Nyari I., Tóth L., 1985. The concentration of microelements in the aquatic weeds of Lake Balaton. Symposia Biologica Hungarica, 29: 67-81.
 • Kozubek M., Marek J., 2002. Właściwości fizyczne i chemiczne wody oraz osadów dennych z odcieków składowiska odpadów Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu. Zesz. Nauk. AR Wroc., 447: 75-88.
 • Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A., 1999. Analityczne podstawy hydrochemii. Wydawnictwo Aka¬demii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
 • Kufel I., Kufel L., 1985. Heavy metals and mineral nutrient budget in Phragmites australis and Typha angustifolia. Symposia Biologica Hungarica. 29: 61-66.
 • Kufel I., Kufel L., 1986. Zmiany stężenia metali ciężkich w roślinności wyższej jako wskaźnik skażenia w systemie monitoringu jezior. Monitoring ekosystemów jeziornych. Ossolineum, 97-103.
 • Kurilenko V.V., Osmolovskaya N.G., 2006. Ecological-Biogeochemical Role of Macrophytes In Aquatic Ecosystems of Urbanized Territories (An Example of Small Water Bodies of St. Peters-burg). Russian Journal of Ecology, 37, 3: 147-151.
 • Mishra V.K., Upadhyay A.R., Pandey S.K., Tripathi B.D., 2008. Concentrations of heavy metals and aquatic macrophytes of Govind Ballabh Pant Sagar an anthropogenic lake affected by coal mining effluent. Environ. Monit. Assess, 141: 49-58.
 • Modzelewski T., 1996. Ocena zawartości Cd, Cu, Pb, Zn w trzcinie pospolitej (Phragmites australis (Cav) Trin. Ex Steudel) jeziora Jamno. Materiały konferencyjne, Koszalin: 109-114.
 • Pavlović S., Pavlović D., Topuzović M., 2005. Comparative analysis of heavy metal content in aquatic macrophytes in the Reservoirs Gruza, Bubanj and Memorial Park. Kragujevac J. Sci., 27: 147-156.
 • Radziej J., 1994. Rola roślinności wodnej w jeziorach. Przegląd Rybacki, XIX, 3: 23-28.
 • Rajfur M., Kłos A., Wacławek M., 2010. Bioakumulacja metali ciężkich w roślinach wodnych na przykładzie moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis Michx.). Proceedings of ECOpole, 4, 1: 193-198.
 • Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2005. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2007.
 • Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jedno-litych części wód powierzchniowych. Dziennik Ustaw, 2008, 162: 1008.
 • Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 1999. Bioindication of Heavy Metals by Mimulus guttatus from the Czeska Struga Stream in the Karkonosze Mountains, Poland. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 63: 65-72.
 • Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 2000. Bioindication of heavy metals with aquatic macro¬phytes: the case of a stream polluted with power plant sewages in Poland. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 62, 1: 57-67.
 • Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 2001. Concentrations of heavy metals and plant nutrients in water, sediments and aquatic macrophytes of anthropogenic lakes (former open cut brown coal mines) differing in stage of acidification. The Sci. Tot. Environ., 281: 87-98.
 • Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 2002. Heavy metals in aquatic Bryophytes from the Ore Mountains (Germany). Ecotoxicology and Environmental Safety, 52: 203-210.
 • Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 2003. Biomonitoring of water pollutionwith Elodea Canadensis. A case study of three small Polish rivers with different levels of pollution. Water, Air and Soil Pollution, 145: 139-153.
 • Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 2004. Toxic metals in aquatic plants surviving in surface water polluted by copper mining industry. Ecotoxicology and Environmental Safety, 59: 64¬69.
 • Samecka-Cymerman A., Kolon K., Kempers A.J., 2005. A comparison of native and transplanted Fontinalis antipyretica Hedw. As biomonitors of water polluted with heavy metals. The Sci. Tot. Environ., 341: 97-107.
 • Senze M., 2003. Metale ciężkie w dopływach rzeki Nysy Szalonej. Na Pograniczu Chemii i Biologii, 9: 255-259.
 • Smoleński A., 1999. Metale ciężkie w komponentach środowiska wodnego w zlewni jeziora Łękuk. Ochr. Środ. i Zas. Nat., 17: 19-44.
 • St-Cyr L., Campbell P.G.C., 1996. Metals (Fe, Mn, Zn) in the Root Plaque of Submerged Aquatic Plants Collected in situ: Relations with Metals Concentrations in the Adjacent Sediments and in the Root Tissue. Biogeochemistry, 33, 1: 45-76.
 • Studnicka M., 1986. Stężenie węglowodorów chlorowanych, chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz metali ciężkich w ichtiofaunie jako podstawa do kontroli w systemie monitoringu ekologicz¬nego jezior. Monitoring ekosystemów jeziornych. Ossolineum: 105-114.
 • Szymanowska A., Samecka-Cymerman A., Kempers A. J., 1999. Heavy Metals In Three Lakes In West Poland. Ecotoxicology and Environmental Safety, 43: 21-29.
 • Tymczyna L., Chmielowiec-Korzeniowska A., Saba L., 2000. Effect of a Pig Farm on the Physical and Chemical Properties of a River and Groundwater. Polish Journal of Environmental Studies, 9, 2: 97-102.
 • Wachs B., 1985. Bioindicators for the heavy matal load of the River ecosystems. Symposia Bio¬logica Hungarica, 29: 179-189.
 • Yaru B.T., Buckley R.T., Rau M.T., 2001. Plant-metal (Al, Cd, Fe, Mn, Mo, Pb, Zn) interactions in contaminated freshwater sediments of the Fly River Floodplain, Papua New Guinea. Wetlands (Australia), 20, 1: 1-13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1ed4d5c0-d959-46c2-978a-0d2131b31a83
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.