PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | 5 |
Tytuł artykułu

Zasoby pracy w gospodarstwach rolnych oraz problemy bezrobocia ukrytego w północnej Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Labor resources in agriculture and the problems of hidden unemployment in Northern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było przedstawienie zasobów siły roboczej w gospodarstwach rolnych na tle jednostek powiatowych czterech województw północnej Polski. Charakterystyka pracujących obejmowała cechy społeczno- -demograficznych i ekonomiczne. Nakłady pracy w rolnictwie przedstawiono w odniesieniu do grup wielkościowych gospodarstw rolnych, na tle uwarunkowań historycznych, które wpłynęły na wielkość i strukturę siły roboczej w rolnictwie. Obszarem badań były powiaty czterech województw północnej Polski. Wykorzystano wyniki PSR z 2010 r. Przeprowadzone badania wykazały, że zróżnicowanie przestrzenne zasobów pracy w gospodarstwach rolnych jest determinowane przez uwarunkowania historyczne oraz ekonomiczne (wielkość gospodarstw rolnych). Nadwyżka siły roboczej występuje głownie na obszarach charakteryzujących się rozdrobnioną strukturą agrarną oraz na tych z byłego zaboru rosyjskiego. W strukturze pracujących w gospodarstwach rolnych ze względu na płeć zauważa się, że ponad połowę stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym mobilnym.
EN
This paper presents the structure of the agricultural farms with regard to the labour factor. Characteristics of work included socio-demographic and economic factors. Labour input in agriculture are presented in relation to farm size groups. An important element of the study was to present historical circumstances that have affected the size and structure of the labor force in agriculture. The area of the study were the four provinces of Northern Poland. In this paper, the results of National Agricultural census 2010 were used. The study showed that the spatial heterogeneity of labor in agriculture is determined by the historical and economic factors (size of agricultural holdings). Surplus labor exists mainly in areas with fragmented agrarian structure and the former Russian occupation. The structure of sex workers on farms, it is noted that more than half are men of working age mobile.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
5
Opis fizyczny
s.103-109,rys.,tab.,bibliogr.
Bibliografia
 • Bański J. 2007: Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. 2008: GUS.
 • Frenkel I. 2007: Pracujący w gospodarstwach rolnych – według spisów rolnych w latach 2002 i 2005, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 • Gall M.D., Gall J.P., Borg W.R. 2003: Educational research: An introduction, Boston, Allyn and Bacon.
 • Gwiaździńska M. 2004: Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko--mazurskiego, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 221, Olsztyn.
 • Ingham H., Ingham M. 2004: How big is the problem of Polish Agriculture? Europe-Asia Studies, vol. 56, no. 2.
 • Jezierska-Thöle A. 2006: Przekształcenia społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-1998, UMK, Toruń.
 • Jezierska-Thöle A., Kluba M. 2012: Einfluss der Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union auf die demographischen Veränderungen in der polnischen Landwirtschaft, [W:] Transformation in Deutschland und Polen, Europäische Regionen im Wandel, Europäische Akademie, Osteuropa Zentrum Verlag Berlin.
 • Jezierski A., Leszczyńska C. 1997: Historia gospodarcza Polski, Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Kaleta A.,2008: Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytety Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Karwat-Woźniak B., 2007: Społeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych: (zmiany w latach 2000-2005), IEiRiGŻ-PIB, Warszawa, s. 35.
 • Kulikowski R. 2007: Kierunki działalności i główne źródła dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, [W]: Z. Floriańczyk (red.), Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym, Warszawa: IERiGŻ-PIB, s. 92-109.
 • Pracujący w gospodarstwach rolnych. 2012: Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny. 1994: GUS, ZWS, Warszawa.
 • Rudnicki R. 2009: Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Rudnicki R. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006, [W:] Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 17, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Wilkin J. (red.). 2005: Polska wieś 2025, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Ziętara W. 2003: Wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych, Rocz. Nauk. SERIA, t. V, z. 1.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1ea0a862-90e4-4e48-9236-fa95b30f1236
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.