PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 6 t.1 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie narzędzi ICT w komunikacji z pacjentem na terenie powiatu stargardzkiego

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The use of ICT tools in communication with patients in Stargard District
RU
Ispol'zovanie instrumentov informacionno-kommunikacionnojj tekhnologii v obshchenii s pacientom na territorii Stargardskogo povjata
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Komunikacja z wykorzystaniem komputerów i innych bezprzewodowych urządzeń jest zjawiskiem powszechnym za sprawą popularności Internetu oraz telefonii komórkowej. Staje się ona również nieodłącznym elementem opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest diagnoza wykorzystania narzędzi ICT (e-mail, strona WWW) w komunikacji z pacjentem przez jednostki podstawowej opieki zdrowotnej z obszaru powiatu Stargard pod kątem właściwości i popularności tego typu rozwiązań. W ocenie dostępności oraz poziomu i zakresu ich wykorzystania zastosowano metodę desk research, zaś sondaż telefoniczny i poczta elektroniczna posłużyły do weryfikacji zastosowania narzędzi ICT w praktyce. Wykazane niewielkie wykorzystanie ICT ze szczególnie zaniedbanym obszarem nowoczesnych narzędzi, takich jak newslettery, media społecznościowe czy rejestracja on-line wraz ze znaczną rozbieżnością w zakresie jakości i funkcjonalności stosowanych rozwiązań odbiega od oczekiwań. Utrudnia to pacjentom kontakty z POZ i oznacza konieczność intensyfikacji prac nad dostępnością i użytecznością narzędzi e-komunikacji.
EN
Electronic communication is a common phenomenon. The reason for this situation is the huge popularity of the Internet. The contemporary trends in the use of modem electronic communication tools also apply to the healthcare sector. The article presents the use in praxis and quality of electronic communication tools of entities providing primary healthcare services - Primary Health Care (PHC), nurses and midwives in Stargard District. The desk research method based on websites analyses, telephone survey and e-mail questions let author know how popular the ICT tools are in the health sector. Results show big differences between various entities and the need to popularise e-communication tools in healthcare.
RU
Коммуникация с использованием компьютеров и других беспроволочных устройств - повсеместное явление благодаря популярности интернета и сотовых телефонов. Она становится тоже неотъемлемым элементом здравоохранения. Цель статьи - поставить диагноз использования инструментов ЮТ (электронная почта, вебсайты WWW) в общении с пациентом единицами первичной медпомощи с территории Старгардского повята с точки зрения свойств и популярности такого рода решений. В оценке доступности, а также уровня и диапазона их использования, применили метод desk research, тогда как телефонный зондаж и электронная почта послужили верификации применения инструментов ICT на практике. Выявленное небольшое использование ICT с особо запущенной областью современных инструментов, таких как информационные бюллетени, социальные медиа или же регистрация online, наряду со значительным расхождением в отношении качества и функциональности применяемых решений, в корне отличается от ожиданий. Это затрудняет пациентам контакты с первичной медпомощью и обозначает необходимость интенсифицировать работу по поступносте и пригодности инструментов э-коммуникации.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
Opis fizyczny
s.516-526,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ekonomiki i Ochrony Zdrowia, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
Bibliografia
 • de Tienne K. B. (2009), Komunikacja elektroniczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • ЕС (2012), eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare for the 21st century, Brussels, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-centuy [dostęp: 15.02.2018].
 • EPF (2016), EPF Position paper on eHealth, Brussels, http://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/ehealth/epf-final-position-paper-on-ehealth_19december2016.pdf [dostęp: 15.02.2018].
 • Eurostat (2017), Digital economy and society statistics - households and individuals, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals [dostęp: 15.02.2018].
 • Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J. (2009), E-uslugi - definicja i przykłady, PARP, Warszawa.
 • GUS (2016), Jak korzystamy z Internetu?, Warszawa.
 • GUS (2017a), Analizy statystyczne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z łat 2013-2016, Warszawa, Szczecin.
 • GUS (2017b), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017r., Opracowanie sygnalne, Warszawa.
 • IAB Polska (2017), Raport strategiczny. Internet 2016/2017, Warszawa.
 • Kierunki informatyzacji „ e-Zdrowie Polska ” na lata 2011 - 2015 (2009), http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/kierunki_e_zdrowie_09022011.pdf [dostęp: 15.02.2018].
 • Kierunki rozwoju e-usług w ochronie zdrowia w województwie zachodniopomorskim na lata 2011-2020 (2011), http://www.wz*p.pl/uploads/pliki/Kieranki_rozwoju_e-Us%B3ug_w_ochronie_zdrowia_w_Wojew%F3dztwie_Zachodniopomorskim_na_lata_2011_%96_20202.pdf [dostęp: 15.02.2018].
 • Nielsen J., Tahir M. (2006), Funkcjonalność stron WWW. 50 witryn bez sekretów, Helion, Gliwice.
 • Strategia e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-2020 (2017), https://www.gov.pl/cyfryzacja/prezentacja-strategii-rozwoju-e-zdrowia-w-polsce-na-lata-2018-2022 [dostęp: 15.02.2018]
 • We Are Social i Hootsuit (2017), Digital 2017: Eastern Europe, https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2017-global-overview [dostęp: 18.02.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1e6ff138-1ecd-4289-baeb-8c1ee50af21b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.