PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 28 | 4 |
Tytuł artykułu

Changes of fat quality in rapeseed stored under increased moisture conditions

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zmiany w jakości tłuszczu nasion rzepaku przechowywanych w warunkach podwyższonej wilgotności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The impact of rapeseed storing under increased moisture on the quality of fat was investigated. The studies were carried out with the samples of rapeseed with 11% and 17% moisture. The direction and rate of changes in rapeseed fat during storage at 20℃ in an atmosphere of saturated solutions of sodium chlorine (NaCl) and potassium nitrate (KNO₃) was determined with regression equations for quality descriptors, including: acid value (AV), peroxide value (PV), anisidine value (AnV), total colour (TC) and composition of fatty acids. At the same time mouldy seed content (MSC) was determined. It was detected a rapid growth of moulds on rapeseed with 17% moisture while there was a lack of visible changes on the surface of seeds with 11% moisture. During 21-day storage, unfavourable hydrolytic and oxidative changes in fat of rapeseed were shown, which resulted in an increase of AV from 8.29 to 10.89 mg KOH g⁻¹ and PV from 2.04 to 10.52 mEq O₂ kg⁻¹ and 7.67 from to 13.83 mg KOH g⁻¹ and from 4.12 to 14.38 mEq O₂ kg⁻¹ for the seeds with 11% and 17% moisture, respectively. At the same time reduction in the nutritional value was observed, as a result of the modifications in the composition of fatty acids. During the storage of rapeseed, regardless of their moisture, a progressive reduction in the share of polyunsaturated fatty acids of n-6 and n-3 families (by 14.0% at 11% moisture and by 31.6% at 17% moisture) and an increase in the share of monounsaturated fatty acids (by 4.4% at 11% moisture and by 10.5% at 17% moisture) were recorded.
PL
Badano wpływ przechowywania nasion rzepaku w warunkach podwyższonej wilgotności na jakość zawartego w nich tłuszczu. Materiał badawczy stanowiły próbki nasion rzepaku o wilgotności 11 i 17%. Kierunek i tempo zmian w tłuszczu nasion w czasie przechowywania w 20℃ w atmosferze nasyconych roztworów chlorku sodu (NaCl) i azotanu potasu (KNO₃) określano poprzez wyznaczenie równań regresji dla wyróżników jakościowych, takich jak: liczba kwasowa (AV), liczba nadtlenkowa (PV), liczba anizydynowa (AnV), barwa ogółem (TC) oraz skład kwasów tłuszczowych. Równocześnie wyznaczano udział nasion spleśniałych (MSC). Stwierdzono szybki rozwój pleśni na nasionach rzepaku o wilgotności 17%, natomiast brak widocznych zmian na powierzchni nasion o wilgotności 11%. W trakcie 21-dniowego okresu przechowywania w tłuszczu nasion zaszły niekorzystne zmiany hydrolityczne i oksydacyjne skutkujące wzrostem wartości AV od 8,29 do 10,89 mg KOH g⁻¹ i PV od 2,04 do 10,52 mEq O₂ kg⁻¹ w przypadku wilgotności 11% i odpowiednio AV od 7,67 do 13,83 mg KOH g⁻¹ i PV od 4,12 do 14,38 mEq O₂ kg⁻¹ dla wilgotności 17%. Równocześnie nastąpiło obniżenie wartości żywieniowej tłuszczu w wyniku zmian składu kwasów tłuszczowych. Podczas przechowywania nasion rzepaku, niezależnie od ich wilgotności, zaobserwowano stopniowe zmniejszanie się udziału polienowych kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 i n-3 (o 14,0% w wilgotności 11% oraz o 31,6% w wilgotności 17%) i zwiększanie się udziału kwasów monoenowych (o 4,4% w wilgotności 11% oraz o 10,5% w wilgotności 17%).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
28
Numer
4
Opis fizyczny
p.485-499,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Chair of Food Plant Chemistry and Processing, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pl. Cieszynski 1, 10-957 Olsztyn, Poland
autor
 • Chair of Food Plant Chemistry and Processing, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pl. Cieszynski 1, 10-957 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • BIELECKA M., BIEDRZYCKA E., BIEDRZYCKA E., ŚMIESZEK M. 1994. Warunki zbioru i przechowywania a jakość nasion rzepaku. II. Jakość mikrobiologiczna. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops, 15(2): 135–143.
 • BIELECKA M., BIEDRZYCKA E., BIEDRZYCKA E., ŚMIESZEK M., FORNAL J. 1995. Rapeseed microflora and its changes during storage. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 427: 107–111.
 • BURRELL N.J., KNIGHT G.P., ARMITAGE D.M., HILL S.T. 1980. Determination of the time available for drying rapeseed before the appearance of surface moulds. J. Stored Prod. Res., 16(3–4): 115–118.
 • CAZZONELLI C.I. 2011. Carotenoids in nature: insights from plants and beyond. Funct. Plant Biol., 38(11): 833–847.
 • DYBKOWSKA E., ŚWIDERSKI F., WASZKIEWICZ-ROBAK B. 2004. Polyunsaturated fatty acids (n-3 and n-6) and antioxidants in average diet of Warsaw adult inhabitants. Pol. J. Food Nutr. Sci., 13(2): 19–22.
 • ELBANDY M., SHINDE P.B., HONG J., BAE K.S., KIM M.A., LEE S.M., JUNG J.H. 2009. α-Pyrones and yellow pigments from the sponge-derived fungus Paecilomyces lilacinus. Bull. Korean Chem. Soc., 30(1): 188–192.
 • FOLCH J., LEES M., SLOANE STANLEY G.H. 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipides from animal tissues. J. Biol. Chem., 226: 497–509.
 • FRAGA M.E., SANTANA D.M.N., GATTI M.J., DIREITO G.M., CAVAGLIERI L.R., ROSA C.A.R. 2008. Characterization of Aspergillus species based on fatty acid profiles. Mem. Ist. Oswaldo Cruz., 103(6): 540–544.
 • GUILLÉN M.D., CABO N. 2002. Fourier transform infrared spectra data versus peroxide and anisidine values to determine oxidative stability of edible oils. Food Chem., 77(4): 503–510.
 • ITO K., YOSHIDA K., ISHIKAWA T., KOBAYASHI S. 1990. Volatile compounds produced by the fungus Aspergillus oryzae in rice Koji and their changes during cultivation. J. Ferment. Bioeng., 70(3): 169–172.
 • JACKOWSKA I., PIEKARSKI W., TYS J. 2008. Wartość technologiczna nasion rzepaku. Materiały z konferencji pt. Nowe trendy w agrofizyce, 10–11 June 2008, Lublin, Poland, pp. 132–134.
 • KOLANOWSKI W. 2007. Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych. Bromat. Chem. Toksykol., 40(3): 229–237.
 • KORNIŁŁOWICZ-KOWALSKA T., SZWED A., SZWED G. 2000. Charakterystyka mykologiczna nasion rzepaku w zależności od warunków ich przechowywania. Acta Agrophys., 37: 83–93.
 • KOSKI A., PSOMIADOU E., TSIMIDOU M., HOPIA A., KEFALAS P., WÄHÄLÄ K., HEINONEN M. 2002. Oxidative stability and minor constituents of virgin olive oil and cold-pressed rapeseed oil. Eur. Food Res. Technol., 214(4): 294–298.
 • LOPES DA SILVA T., DE SOUSA E., PEREIRA P.T., FERRA¨O A.M., ROSEIRO J.C. 1998. Cellular fatty acid profiles for the differentiation of Penicillium species. FEMS Microbiol. Lett., 164(2): 303–310.
 • LI X., JEONG J.H., LEE K.T., RHO J.R., CHOI H.D., KANG J.S., SON B.W. 2003. Gamma-pyrone derivatives, kojic acid methyl ethers from a marine-derived fungus Alternaria (correction of Altenaria) sp. Arch. Pharm. Res., 26(7): 532–534.
 • MILLS J.T., SINHA R. N., 1980. Safe storage periods for farm-stored rapeseed based on mycological and biochemical assessment. Phytopathology, 70(6): 541–547.
 • MILLS J.T. 1996. Storage of canola. Available online: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/crop1301, access: 15.07.2013.
 • NEFF W.E., MOUNTS T.L., RINSCH W.M. 1997. Oxidative stability as affected by triacylglycerol composition and structure of purified canola oil triacylglycerols from genetically modified normal and high stearic and lauric acid canola varieties. Lebensm.-Wiss. Technol., 30(8): 793–799.
 • NEGEDU A. 2012. Lipolytic activity of some fungal species on castrol oil. Afr. J. Food Agric. Nutr. Dev., 12(6): 6686–6699.
 • NIEWIADOMSKI H., 1993. Technologia tłuszczów jadalnych. WNT, Warszawa, pp. 18–35.
 • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. PN-EN ISO 5508:1996.
 • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby anizydynowej. PN-EN ISO 6885:2001.
 • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości. PN-EN ISO 660:1998.
 • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej. PN-EN ISO 3960:1996.
 • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Spektrofotometryczne oznaczanie barwy. PN-A-86934:1995.
 • OSEK M., 2000. Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów rzepakowych. Rośl. Oleiste – Olseed Crops, 21(1): 145–156.
 • PIONTEK M. 1999. Grzyby pleśniowe. Atlas. PZ, Zielona Góra.
 • Rośliny przemysłowe oleiste. Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego. PN-90/R-66151:1990.
 • QUIRIJNS E.J., VAN BOXTEL A.J.B., VAN LOON W.K.P., VAN STRATEN G. 2005. An improved experimental and regression methodology for sorption isotherms. J. Sci. Food Agric., 85(2): 175–185.
 • RICHARDS A., WIJESUNDERA C., SALISBURY P., 2005. Evaluation of oxidative stability of canola oils by headspace anallysis. J. Am. Oil Chem. Soc., 82(12): 869–874.
 • RUDZIŃSKA M., JELEŃ H., NOGALA-KAŁUCKA M., GAWRYSIAK-WITULSKA M. 2008. The influence of storage time and drying temperature on sterols content in seeds of rapeseed. Rośl. Oleiste – Olseed Crops, 27(2): 345–356.
 • RYNIECKI A. 2005. Drying of grain in bulk. [In:] Drying and cooling grain in bulk – Handbook (part 1). Ed. A. Ryniecki, Pub. Mr INFO, Poznań.
 • SATHYAx G., JAYAS D.S., WHITE N.D.G. 2009. Safe storage guidelines for canola as the seeds slowly dry. Can. Biosys. Eng., 51: 3.29–3.38.
 • SCHNEPF M., SPENCER G., CARLAT J. 1991. Chemical and sensory characteristics of stored menhaden oil/soybean oil blends. J. Am. Oil Chem. Soc., 68(5): 281–284.
 • SCHNÜRER J., OLSSON J., BÖRJESSON T. 1999. Fungal volatiles as indicators of food and feeds spoilage fungal. Genetics and Biology, 27(2–3): 209–217.
 • SHIOMI K., HATAE K., YAMAGUCHI Y., MASUMA R., TOMODA H., KOBAYASHI S., OMURA S. 2002. New antibiotics miyakamides produced by a fungus. J. Antibiot., 55(11): 952–961.
 • SKIBA K., SZWED G., Tys J. 2005. Zmiany cech jakościowych zanieczyszczonych nasion rzepaku podczas procesu przechowywania. Acta Agrophys., 6(3): 785–794.
 • SUBRAMANIAM R., NANDINIM K.E., SHEILA P.M., GOPALAKRISHNA A.G., RAGHAVARAO K.S.M.S, NAKAJIMA M., KIMURA T., MAEKAWA T. 2000. Membrane processing of used frying oil. J. Am. Oil Chem. Soc., 77(3): 323–328.
 • SZWED G. 2000. Kształtowanie fizycznych i technologicznych cech nasion rzepaku w modelowych warunkach przechowywania. Acta Agrophys., monog., 27: 1–113.
 • TAŃSKA M., ROTKIEWICZ D. 2003. Wartość technologiczna frakcji nasiennych rzepaku przechowywanych przez okres jednego roku. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops, 24(2): 709–716.
 • TAŃSKA M., KONOPKA I., KORZENIEWSKA E., ROTKIEWICZ D. 2011. Colour of rapeseed (Brassica napus) surface and contamination by fungi during storage of dry and wet seeds. Int. J. Food Sci. Technol., 46(11): 2265–2273.
 • TWARUŻEK M. 2006. Grzyby pleśniowe i ich rola w środowisku. [w:] Mikotoksyny i grzyby pleśniowe: zagrożenia dla człowieka i zwierząt. Red. J. Grajewski, Wyd. UKW, Bydgoszcz, pp. 17–33.
 • TYS J., JACKOWSKA I., RYBACKI R. 2006. Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa. Acta Agrophys., 8(4): 1017–1030.
 • TYS J., PIEKARSKI W., JACKOWSKA I., KACZOR A., ZAJĄC G., STAROBRAT P. 2003. Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Acta Agrophys., 99: 35–70.
 • VAN ETTEN J.L., GOTTLIEB D. 1965. Biochemical changes during the growth of fungi. II. Ergosterol and fatty acids in Penicillium antrovenetum. J. Bacteriol., 89(2): 409–414.
 • VELMURUGAN P., LEE Y.H., VENIL C.K., LAKSHMANAPERUMALSAMY P., CHAE J.C., OH B.T. 2010. Effect of light on growth, intracellular and extracellular pigment production by five pigment-producing filamentous fungi in synthetic medium. J. Biosci. Bioeng., 109(4): 346–350.
 • WARNER K., ESKIN N.A.M. 1995. Methods to assess quality and stability of oils and fat-containing foods. Eds. K. Warner, N.A.M. Eskin, Pub. AOCS Press, Illinois, USA.
 • WIJESUNDERA C., CECCATO C., FAGAN P., SHEN Z., BURTON W., SALISBURY P. 2008. Canola quality indian mustard oil (Brassica juncea) is more stable to oxidation than conventional canola oil (Brassica napus). J. Am. Oil Chem. Soc., 85(8): 693–699.
 • WILSKA-JESZKA J. 2000. Inne naturalne składniki żywności. Glukozynolany. [w:] Chemia żywności. Red. Z.E. Sikorski, Wyd. WNT, Warszawa, pp. 507–510.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1e6fae63-6b27-4901-8d6b-185a0e39d9ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.