PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 64 | 3 |
Tytuł artykułu

Activity of alpha-fucosidase and beta-glucuronidase in serum and urine of patients administered parenteral nutrition

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. In hospital patients suffering from adverse clinical and biochemical symptoms of malnutrition, it is often necessary to employ parenteral nutrition to avoid the body’s tissue becoming broken down by being metabolised. Thus, the patient’s welfare and survival can be supported throughout any periods of medical crisis. Two of the enzymes responsible for metabolising glycoconjugates are a-fucosidase (FUC) and p-glucuronidase (GLU), present in lysosomes. They release fucose or glucuronic acid from the non-reducing end of oligosaccharide chains. Objective. To determine the effect of parenteral nutrition administered to ill patients, on glycoconjugate metabolism, by measuring serum and urinary activities of FUC and GLU. Material and methods. Blood samples and the daily urine collection were taken from 23 patients’ who had been undergoing parenteral nutrition for either 5 or 10 days, as well as from a baseline sample. Enzyme activities in serum and urine were determined by the method of Zwierz et al. Results. Serum FUC activities were significantly lower after 10 days compared to 5, (p< 0.0172), whereas GLU activities were significantly lower after both 5 and 10 days, (p< 0.0007 and p< 0.0208 respectively), compared to levels before starting parenteral nutrition. GLU activities were however higher after 10 days than those after 5 days, (p< 0.0023). In urine, FUC activities were significantly decreased after 10 days compared to 5 days after starting parenteral nutrition, (p< 0.0245). Urine GLU activities were unaffected by parenteral nutrition nor was any effect seen on FUC or GLU activities when calculated per 1mg creatinine. Conclusions. Serum FUC and GLU activities can be used for assessing the effect of parenteral nutrition on glycoconjugate metabolism. The significant decreases of serum GLU activity observed after 5 and 10 days, may serve to indicate that the components of parental nutrition are appropriate and that the body has become suitably adapted to this form of nutrition.
PL
Wprowadzenie. Kliniczne lub biochemiczne objawy niedoborów pokarmowych stwarzają konieczność wdrożenia żywienia pozajelitowego w celu ograniczenia katabolizmu własnych tkanek i stworzenia warunków umożliwiających choremu przetrwanie krytycznego okresu, a-fukozydaza (FUC) i P-glukuronidaza (GLU) są enzymami lizosomalnymi uczestniczącymi w katabolizmie glikokoniugatów. Odcinają fukozę (FUC) lub kwas glukuronowy (GLU) od nieredukującego końca łańcuchów oligosacharydowych. Cel . Celem badań było zbadanie wpływu żywienia pozajelitowego na katabolizm glikokoniugatów poprzez ocenę aktywności FUC i GLU w surowicy krwi i moczu chorych żywionych pozajelitowo. Materiał i metody. Krew z żyły łokciowej oraz mocz z dobowej zbiórki pobrano od 23 pacjentów żywionych pozajelitowo trzykrotnie: przed rozpoczęciem żywienia pozajelitowego, w piątej oraz dziesiątej dobie alimentacji dożylnej. Aktywność FUC i GLU w surowicy krwi i moczu oznaczano metodą kolorymetryczną Zwierza i wsp. Wyniki. W trakcie żywienia pozajelitowego, stężenie aktywności FUC w surowicy krwi uległo istotnemu obniżeniu w dziesiątej dobie (p<0,0172), w porównaniu do doby piątej, żywienia pozajelitowego. Stężenie aktywności GLU istotne obniżyło się (p<0,0007) w piątej oraz (p<0,0208) dziesiątej dobie, w porównaniu do aktywności przed zastosowaniem żywienia pozajelitowego. Stężenie aktywności GLU istotnie rosło (p<0,0023) w dziesiątej dobie, w porównaniu do piątej doby żywienia pozajelitowego. Stężenie aktywności FUC w moczu uległo istotnemu obniżeniu (p<0,0245) w dziesiątej dobie, w porównaniu do piątej doby żywienia pozajelitowego. Żywienie pozajelitowe nie wpływa istotnie na stężenie aktywności GLU w moczu oraz moczowe aktywności FUC i GLU przeliczane na 1 mg kreatyniny. Wnioski. Stężenia aktywności FUC i GLU w surowicy mogą być użyte do oceny wpływu żywienia pozajelitowego na katabolizm glikokoniugatów. Istotne obniżenie aktywności GLU w surowicy krwi w 5 i 10 dniu pozajelitowego żywienia, może świadczyć o prawidłowym doborze składników i adaptacji organizmu do żywienia pozajelitowego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
64
Numer
3
Opis fizyczny
p.235-241,fig.,ref.
Twórcy
 • Medical College of the Universal Education Society, Lomza, Poland
autor
 • Department of Emergency Medicine and Disasters, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
 • Medical College of the Universal Education Society, Lomza, Poland
 • Department of Internal Medicine and Diagnostic Cardiology, Unit of Oncology, Warmia and Mazury Cancer Center in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Medical Institute, College of Computer Science and Business Administration, Lomza, Poland
autor
 • Department of Biochemistry, Radioimmunology and Experimental Medicine, the Children’s Memorial Health Institute of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Paediatric Radiology, Medical University of Białystok, Bialystok, Poland
 • Department of Psychiatry, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
autor
 • Laboratory of Cosmetology, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
autor
 • Department of General Surgery, Faculty of Medical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • Medical College of the Universal Education Society, Lomza, Poland
autor
 • Department of Emergency Medicine and Disasters, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
 • 1st Department of General Surgery and Endocrinology Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
Bibliografia
 • 1. Bayer E.M., Wiederschain G.: Substrate specificity and some properties of free and immobilizied animal L-fucosidase. Bioch Bioph Acta 1977, 42, 881-889.
 • 2. Boncompain-Gérard M., Robert D., Fouque D., Hadj-Aissa A.: Renal function and urinary excretion of electrolytes in patients receiving cyclic parenteral nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2000, 24, 234-239.
 • 3. Borowska-Afeltowicz E., Zajączkowska-Białowąs L.: Aktywność enzymatyczna w ślinie w aspekcie fizjologii i patologii jamy ustnej. Czas Stomat 1978, 31, 9-15.
 • 4. Buchman A.L.: Complications of long-term home total parenteral nutrition: Their identification, prevention and treatment. Dig Dis Sci 2001, 46(1), 1-9.
 • 5. Czartoryska B.: Glikozydazy lizosomalne w katabolizmie heteropolisacharydów. Post Bioch 1977, 23, 229-266.
 • 6. Całkosiński I., Dobrzyński M., Haloń A., Fita K., Całkosińska M., Majda J., Siewiński M.: Odpowiedź krążeniowo- humoralna w odruchu somatyczno-wegetatywnym wywołanym przez czynniki bólowe. Postępy Hig Med Dosw 2007, 61, 331-337.
 • 7. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Volumed Wrocław, 1998, 165-77.
 • 8. Dróżdż A., Kozłowski A., Pardela M.: Zastosowanie żywienia pozajelitowego w chorobach wyniszczających. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1994, PZWL Warszawa, 7-8.
 • 9. Dzieniszewski J.: Leczenie żywieniowe w chorobach przewodu pokarmowego - łatwe czy trudne? On-line Journal of XI Kongres PTG-E. http://www.science24.com/paper/1472
 • 10. Hakomori S.: Gycosphingolipids in cellular interaction, differentiation, and oncogenesis. Annu Rev Biochem 1981, 50, 733-764.
 • 11. Ikema S., Horikawa R., Nakano M., Yokouchi K., Yamazaki H., Tanaka T., Tanae A.: Growth and metabolic disturbances in a patient with total parenteral nutrition: a case of hypercalciuric hypercalcemia. Endocr J 2000, 47, Suppl, 137-40.
 • 12. Kiliś-Pietrusińska K., Zwolińska D.: Enzymuria a zakażenia układu moczowego. Pol Merk Lek 1999, 6, 194-196.
 • 13. Koźma E.M., Głowacki A., Olczyk K., Kucharz E.J.: Proteoglikany - struktura i funkcje. Post Biochem 1995, 41, 131-148.
 • 14. Lauverjat M., Hadj Aissa A., Vanhems P., Boulétreau P., Fouque D., Chambrier C.: Chronic dehydration may impair renal function in patients with chronic intestinal failure on long-term parenteral nutrition. Clin Nutr 2006, 25, 75-81.
 • 15. Maciejewski D., Paluszkiewicz P.: Rola białka w żywieniu dojelitowym. http://www.nutricia.com.pl/images/dokumenty/rola_bialka_w_zywieniu.pdf (dn. 15.09.2008).
 • 16. Nishigaki M., Yamashita K., Matsuda I., Arashima S., Kobata A.: Urinary oligosaccharides of fucosidosis. Evidence of the occurrence of X-antigenic determinant in serum- type sugar chains of glycoproteins. J Biochem 1978, 84, 823-834.
 • 17. Olender P., Durlik M.: Zasady stosowania leczenia żywieniowego u pacjentów na oddziale chirurgicznym. Przegl Gastroenterol 2006, 1, 151-157.
 • 18. Pawłowska J., Socha P., Socha J.: Nutrition Leczenie żywieniowe u dzieci przed transplantacją wątroby. Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1), 111-118 (in Polish)
 • 19. Pertkiewicz M., Korta T.: Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego. PZWL Warszawa, 2005, 18-31.
 • 20. Poriadkova L.F., Vasil’ev A.V., Avreneva L.I., Budik V.M., Nesterin M.F.: Lysosomal enzyme activity in long-term parenteral feeding. Patol. Fiziol. Eksp. Ter. 1983; 2: 52-5.
 • 21. Reid C.L., Campbell I.T.: Nutritional and metabolic support in trauma, sepsis and critical illness. Current Anaesth Crit Care 2004, 159, 336-349.
 • 22. Roth B., Ekelund M., Fan B.G., Hagerstrand I., Salehi A., Lundquist I., Nilsson-Ehle P.: Biochemical and ultra-structural reactions to parenteral nutrition with twodifferent fat emulsion in rats. Intensive Care Med 1998, 24, 716-724.
 • 23. Scolapio J.S., Fleming C.R.: Short bowel syndrome. Gastroenterol Clin North Am 1998, 27, 467-479.
 • 24. Siedlecka K., Snarska J., Szajda S.D., Zwierz K.: Żywienie pozajelitowe a zmiany biochemiczne w układach enzymatycznych. Post Żyw Klin 2007, 2, 16-21.
 • 25. Szajda S.D., Waszkiewicz N., Chojnowska S., Zwierz K.: Carbohydrate markers of pancreatic cancer. Biochem Soc Trans 2011, 29, 240-343.
 • 26. Szajda S.D., Snarska J., Puchalski Z., Zwierz K.: Lysosomal exoglycosidases in serum and urine of patients with colon adenocarcinoma. Hepato Gastroenterology 2008; 55(84): 921-925.
 • 27. Szajda S.D., Waszkiewicz N., Stypułkowska A., Dadan J., Zwierz K.: Lysosmal exoglycosidases in serum and urine of patients with pancreatic adenocarcinoma. Folia Histochem Cytobiol 2010, 48, 351-357.
 • 28. Szajda S.D., Jankowska A., Zwierz K.: Carbohydrate markers in colon carcinoma. Dis Markers 2008, 25, 233-242.
 • 29. Szczygieł B., Socha J.: Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (PZWL), Warszawa 1994, 19-222.
 • 30. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (PZWL), Warszawa, 1990, 377-378.
 • 31. Turski W., Split W.: Rola enzymów w ślinie. Stomatol Współcz 2002, 9, 28-32.
 • 32. Vasil’ev A.V., Bregvadze N.S., Poriadkova L.F., Tutel’ian V.A.: Proteolytic activity of lysosomes in various rat organs during total parenteral nutrition. Vopr Med Khim 1990, 36, 51-53.
 • 33. Wasiluk A., Waszkiewicz N., Szajda S.D., Wojewódzka-Żelezniakowicz M., Kępka A., Minarowska A., Zwierz Z.W., Pancewicz S., Zalewska-Szajda B., Ładny J.R., Zwierz K.: Alpha fucosidase and beta galactosidase in serum of a Lyme disease patients as a possible marker of accelerated senescence a preliminary study. Folia Histohem Cytobiol 2012, 50, 270-274.
 • 34. Waszkiewicz N., Zalewska-Szajda B., Chojnowska S., Kępka A., Zasadowska W., Kołodziejczyk P., Dadan J., Zwierz K., Ladny J.R., Szajda SD.: Isoenzymes A and B of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase in tissue of colon cancer. Przegl Gastroenterol 2012, 7(6), 374-378.
 • 35. Winchester B.: Lysosomal metabolism of glycoproteins. Glycobiology. 2005; 15: 1R-15R.
 • 36. Wretlind A., Szczygieł B.: Całkowite żywienie pozajelitowe. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość. Pol Merk Lek 1998, 4, 181-185.
 • 37. Yamanouchi T., Minoda S., Ogata N., Tachibana Y., Sekino N., Miyashita H., Akaoka I.: Prolonged hyperalimentation as a possible cause of renal tubular dysfunction: evaluation of 1,5-anhydro-D-glucitol resorption and N-acetylglucosaminidase excretion in humans. Clin Sci (Lond) 1995, 88, 203-210.
 • 38. Zalewska A., Żółkowski K., Zwierz K., Gindzieński A.: Structure and biosynthesis of human salivary mucins. Acta Biochim Pol 2000, 47, 1067-1079.
 • 39. Zwierz K., Gindzieński A., Głowacka D., Porowski T.: The degradation of glycoconjugates in the human gastric mucous membrane. Acta Med Acad Sci Hung 1981, 38, 145-152.
 • 40. Żółtaszek R., Hanausek M., Liliańska Z.M., Walaszek Z.: Biologiczna rola kwasu D-glukarowego i jego pochodnych; potencjalne zastosowanie w medycynie. Postępy Hig Med Dosw 2008, 62, 451-462.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1e6798f5-f8b1-4c44-a71c-a40e41508b7b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.