PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 07 | 2 |

Tytuł artykułu

Organizational and task-oriented aspects of local government units

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Organizacyjne i zadaniowe aspekty działań promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
The study aims at showing the organizational and task-oriented aspects of competency in local government units. Within the theoretical part the authors deal with issues related to the organization of promotional activities and the impact of marketing communication on local development. In the research part the results of the analysis of organizational rules of county authorities and municipal authorities with county rights of the Lodz region were presented, displaying some practical ways to organize promotional activities. Common types of organizational units appointed in order to conduct promotions, their place in the structure of offices and the scope of their assigned competence were investigated. Among the units covered by the study there were in particular those responsible for marketing communication. Units of local government assign promotional competencies to organizational units resulting from the regulations of the law or the specifics of marketing communications. For all those activities that are not mandatory, significant differences which stem from having more discretionary powers of local governments can be observed, as well as the possibility of impact related to the level of development of a given unit. These possibilities are related to the type of unit (rural district, a town with a county status) population size and the level of income per capita. Only such units that achieve a high level of development can use a relatively broad and versatile range of tasks and promotional competencies.
PL
Opracowanie ma na celu ukazanie organizacyjnych i kompetencyjnych aspektów działalności promocyjnej w powiatowych jednostkach samorządowych. W części teoretycznej podjęto zagadnienia związane z organizowaniem działalności promocyjnej i wpływem komunikacji marketingowej na rozwój lokalny. W części badawczej przedstawiono wyniki analizy regulaminów organizacyjnych starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu z województwa łódzkiego, ukazujące praktyczne sposoby organizowania działalności promocyjnej. Zbadano występujące rodzaje jednostek organizacyjnych powołanych do prowadzenia promocji, ich miejsce w strukturze urzędów oraz zakres przydzielonych im kompetencji. Wśród jednostek objętych badaniem znalazły się zwłaszcza komórki odpowiedzialne za komunikację marketingową. Jednostki samorządowe przyznają komórkom organizacyjnym kompetencje promocyjne, wynikające z nakazów prawa bądź ze specyfiki komunikacji marketingowej. W przypadku działań, które nie są obowiązkowe, daje się zauważyć istotne zróżnicowania, wynikające z posiadania większej swobody decyzyjnej samorządów, a także możliwości oddziaływania związanych z poziomem rozwoju danej jednostki. Możliwości te związane są z rodzajem jednostki (powiat ziemski, miasto na prawach powiatu), liczbą ludności oraz wielkością dochodów przypadających na jednego mieszkańca. Tylko jednostki osiągające wysoki poziom rozwoju mogą stosować stosunkowo obszerny i wszechstronny zakres zadań i kompetencji promocyjnych.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

07

Numer

2

Opis fizyczny

p.89-103,ref.

Twórcy

autor
 • University of Lodz, Matejki St.22/26, 90-237 Lodz, Poland
autor
 • University of Lodz, Matejki St.22/26, 90-237 Lodz, Poland

Bibliografia

 • 1. Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 • 2. Bitkowska A., Żyłko W. (red.) (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Vizja Press&IT, Warszawa.
 • 3. Czornik M. (2005), Promocja miasta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • 4. Czyszkiewicz R. (2003), Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(12)/2003, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Warszawa, s. 77-91.
 • 5. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 6. Florek M., Augustyn A. (2011), Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury. Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 • 7. Florek M., Augustyn A. (2012), Zintegrowana komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego w kontekście strategicznym. W: Siedlecka A., Smarzewska A., Zwolińska-Ligaj M. (red.), Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 39-46.
 • 8. Furman W., Hales C., Kaszuba K., Szromnik A. (2010), Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 • 9. Gajdzik B. (2002), Marketing w gminie - wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 • 10. Griffin R. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 11. Hausner J. (red.) (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 12. Hopej M., Kamiński R. (2010), Struktury organizacyjne współczesnych organizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • 13. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 14. Maćkowska R. (2005), Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego. W: E. Hope (red.), Public relations instytucji użyteczności publicznej. Scientific Publishing Group, Gdańsk, s. 197-209.
 • 15. Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • 16. Szromnik A. (2006), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 33-88.
 • 17. Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1e40b675-5168-49b6-b426-875813fde420
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.