PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 69 | 3 |
Tytuł artykułu

Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The importance of White Stork Ciconia ciconia for society: an analysis from the perspective of ecosystem services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
3
Opis fizyczny
s.179-203,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul.POW 3/5, 90-255 Łódź
autor
 • Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Zielonogórski, ul.Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
autor
 • Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul.Wrocławska 60 A/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski
autor
 • Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Zielonogórski, ul.Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
autor
 • Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, ul.Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
autor
 • Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań
 • Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań
autor
 • Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Dolnośląska Stacja Terenowa, Podwale 75, 50-449 Wrocław
 • Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań
Bibliografia
 • Anderson M.D. 1995. Large flocks of storks observed feeding on Brown Locusts in the Karoo. Mirafra 12: 3-5.
 • Anderson S.H., Kelly D., Ladley J.J., Molloy S., Terry J. 2011. Cascading effects of bird functional extinction reduce pollination and plant density. Science 331:1068-1071.
 • Andrzejewska L, Dolata P.T., Jerzak L., Ptaszyk J., Tryjanowski R, Zduniak P. 2004a. Prevalence of agglutinating antibodies against Listeria monocytogenes in chicks of the white storks (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) in Poland. Eur. J. Wildlife Res. 50: 218-220.
 • Andrzejewska L, Tryjanowski R, Zduniak R, Dolata P.T., Ptaszyk J., Ćwiertnia P. 2004b. Toxoplasma gondii antibodies in the white stork Ciconia ciconia. Berl. Miinch. Tierartzl. 117: 274-275.
 • Antczak M., Konwerski S., Grobelny S., Tryjanowski P. 2002. The Food Composition of Immature and Non-breeding White Storks in Poland. Waterbirds 25: 424-428.
 • Assfalg W. (1986). Stôrche in Oberschwaben - Pendler zwischen Ost und West. Beih. Verôff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wiirtt. 43:305-314.
 • Bairlein F., Henneberg H.R. 2000. Der Weifistorch (Ciconia ciconia) im Oldenburger Land. Isensee: Oldenburg.
 • Bajerlein D., Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Ptaszyk J., Halliday B. 2006. Community Structure and Dispersal of Mites (Acari, Mesostigmata) in Nests of the White Stork (Ciconia ciconia). Biologia 61 (5): 525-530.
 • Berthold P. 2000. Vogelzug. Eine aktuelle Ge- samtiibersicht. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.
 • Bloesch M. 1980. Drei Jahrzehnte Schweizerischer Storchenansiedlungsversuch in Altreu, 1958- 1979. Orn. Beob. 77: 167-194.
 • Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Bajerlein D., Halliday R.B. 2005. Nests of the White Stork Ciconia ciconia (L.) as a Habitat for Mesostigmatic Mites (Acari, Mesostigmata). Acta Parasitol. 50 (2): 171-75.
 • Bocheński M. 2005. Nesting of the sparrows Passer spp. in the white stork Ciconia ciconia nests in a stork colony in Kłopot (W Poland). Int. Stud. Sparrows 30: 39-41.
 • Brix M. 1999. The Kestrel sharing a nest site of the White Stork. Orn. Mitt. 51: 104-105.
 • Ciach M., Kruszyk R. 2010. Foraging of White Storks Ciconia ciconia on Rubbish Dumps on Nonbreeding Grounds. Waterbirds 33: 101-104.
 • Creutz G. 1988. Der Weifistorch. Neue Brehm Biicherei 375. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
 • Czajkowski M., Giergiczny M., Kronenberg J., Tryjanowski P. 2012. The economic value of a White Stork nesting colony: a case of a 'stork village in Poland. Working Paper No. 11/2012 (77). Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa [http://www.wne.uw.edu. pl/inf/wyd/WP/WNE_WP77.pdf ].
 • Dmosińska A. 2011. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku poprzez marketing społecznie zaangażowany. Ekonomia Międzynarodowa 2: 65-76.
 • Dolata P.T. 2006a. „Blisko bocianów” - nie tylko przez Internet. Woliera 10/2006 (42): 39-43.
 • Dolata P.T. 2006b. “Close to Storks” - a project of online monitoring of the White Stork Ciconia ciconia nest and potential use of on-line monitoring in education and research. W: Tryjanowski R, Sparks T.H., Jerzak L. (red.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 437-448.
 • Dolata P.T. 2006c. The White Stork Ciconia ciconia protection in Poland by tradition, customs, law, and active efforts. W: Tryjanowski R, Sparks T.H., Jerzak L. (red.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 477-492.
 • Dolata P.T. 2009. „Blisko bocianów” - projekt edukacyjno-badawczy bociana białego Ciconia ciconia.W: Anderwald D. (red.). Public relations - „sztuka uwodzenia” w edukacji przyrodniczo-leśnej. Studia i Mat. CEPL 11 (1) [20]: 128-141.
 • Dolata P.T. 2012a. Zdalne odczytywanie obrączek bocianów białych. Ptaki Polski 2/2012:12-17.
 • Dolata P.T. 2012b. VII Ogólnopolski Zlot „Blisko bocianów”. Ptaki Polski 2/2012: 40-41.
 • Dykcyonarz 1783. Służący do poznania Historyi Naturalney y rożnych osobliwszych Starożytności, które ciekawi w Gabinetach znayduią, tłum. X. Ładowski. Drukarnia Ignacego Grebla Typografa y Bibliopoli J.K.Mci, Kraków.
 • Dziankowska J., Qalebashvili M., Putkowska R„ Strzałkowski A., Ueyonahara J. 2011. Sustainable development strategy for the stork village Kłopot. Fundacja Sendzimira, Łódź [http:// www.sendzimir.org.pl/sites/default/files/FS_Re- port_Stork_Village_ENG_201 l.pdf].
 • Falimirz S. 1534. O ziołach i o mocy ich. Kraków.
 • Fisher B., Turner R.K., Morling P. 2009. Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecol. Econ. 68: 643-653.
 • Florek M., Jankowska M. 2012. Eye on Poland. Promocja i wizerunek Polski w oczach międzynarodowych ekspertów marketingu miejsc. Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 • Gloger Z. 1900. Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom I. Druk P. Laskauera i W. Babickiego, Warszawa.
 • Gloger Z. 1903. Dolinami rzek. Opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły i Bugu. Nakład Ferdynanda Hósicka, Warszawa.
 • Guziak R., Jakubiec Z. (red.). 2006. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „proNatura”, Wrocław.
 • Haur J.K. 1675. Oekonomika ziemiańska generalna Punktami Pártikulárnemi, Interrogatoryámi Gospodárskiemi, Praktyką Mieśięczną, Modelluszámi abo Tabularni Arithmetycznemi obiaśniona. Panom Dziedzicznym, Arendarzom, Oekonomom, Attendętom, Urzędnikom, Pisarzom Prowentowym y wszystkim w pospolitości Dóbr ziemskich Dozorcom pożyteczna ¡potrzebna w którey znayduią się [...]. W Drukarni Dźiedź: Krzysztofa Schedla J.K.M. Typogr; Nakładem Jerzego Schedla, Kraków.
 • Haur J.K. 1679. Ziemiańska generalna oekonomika. Obszernieyszym od przeszley edycyey Stylem Supplementowana, I we wszytkich Punktach znacznie poprawiona. Typis universitatis, Cracoviae.
 • Henderson J. 1913. The practical value of birds. Univ. Colorado Bull. 13:1-48.
 • Herremans M., Herremans-Tonnoeyr D. 1993. White Storks Ciconia ciconia, Abdims Storks Ciconia abdimii and Kites Milvus migrans feeding on mopane worms. Babbler 25: 40.
 • Höfer T., Przyrembel H., Verleger S. 2004. New evidence for the Theory of the Stork. Paediatr. Perinat. Ep. 18: 88-92.
 • Hougner C., Colding J., Soderqvist T. 2006. Economic valuation of a seed dispersal service in the Stockholm National Urban Park, Sweden. Ecol. Econ. 59: 364-374.
 • Hryń-Kuśmierek R. 1998. Rok polski. Seria Klucz do Ojczyzny. Zwyczaje i obrzędy. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań.
 • Hubacek K., Kronenberg J. 2013. Synthesizing different perspectives on the value of urban ecosystem services. Landscape Urban Plan. 109: 1-6.
 • Indykiewicz P. 1991. Nests and nest-site of the house sparrow Passer domesticus (Linnaeus, 1758) in urban, suburban and rural environments. Acta Zool. Cracov. 34: 475-495.
 • Indykiewicz P. 1998. Breeding of house sparrows Passer domesticus, tree sparrow P. montanus, and starling Sturnus vulgaris in the white stork Ciconia ciconia nests. Not. Orn. 39: 97-104.
 • Indykiewicz P. 2006. House Sparrow Passer domesticus, Starling Sturnus vulgaris, Tree Sparrow Passer montanus and other residents of the White Stork Ciconia ciconia. W: Tryjanowski R, Sparks T.H., Jerzak L. (red.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 225-235.
 • Jakubiec Z. 1989. O ochronę gniazd bocianich umieszczonych na słupach napowietrznych linii elektroenergetycznych. Energetyka 43: 283-286.
 • Jakubiec Z. 1991. Causes of breeding losses and adult mortality in white stork Ciconia ciconia (L.) in Poland. Stud. Nat. A 37:107-124.
 • Janota E. 1876. Bocian. Opowiadania, spostrzeżenia i uwagi. Z drukarni E. Winiarza, Lwów.
 • Jedlicka J.A., Greenberg R., Letourneau D.K. 2011. Avian conservation practices strengthen ecosystem services in California vineyards. PLoS ONE 6, e27347.
 • Johst K., Drechsler M., Wátzold F. 2002. An ecological-economic modelling procedure to design compensation payments for the efficient spatiotemporal allocation of species protection measures. Ecol. Econ. 41: 37-49.
 • Kaluga L, Sparks T.H., Tryjanowski P. 2011. Reducing death by electrocution of the white stork Ciconia ciconia. Conserv. Lett. 4: 483-487.
 • Kaluga I., Tryjanowski P. 2012. Ochrona bocianów na urządzeniach energetycznych. Energia Elektryczna 6: 22-24.
 • Kaługa I., Zawodniak J.J. 2012. Gniazda bociana białego, a linie elektroenergetyczne niskiego napięcia. W: V Konferencja Naukowo-Techniczna - Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne 11:1-10.
 • Kamiński P., Kurhalyuk N., Kasprzak M., Szady- Grad M., Jerzak L. 2006. Dynamics of chemical elements in the blood of the White Stork Ciconia ciconia chicks from polluted environments in Western Poland. W: Tryjanowski R, Sparks T. H„ Jerzak L. (red.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 373-383.
 • Kellermann J.L., Johnson M.D., Stercho A.M., Hackett S.C. 2008. Ecological and economic services provided by birds on Jamaican Blue Mountain coffee farms. Conserv. Biol. 22: 1177-1185.
 • Kluk K. 1779. Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo... Tom II: O ptastwie. Warszawa.
 • Kolberg O. 1966. Dzieła wszystkie. Tom 53: Litwa. LSW, Warszawa.
 • Kosicki J.Z., Profus R, Dolata P.T., Tobołka M. 2006. Food composition and energy demand of the White Stork Ciconia ciconia breeding population. Literature survey and preliminary results from Poland. W: Tryjanowski P., Sparks T.H., Jerzak L. (red.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 169-183.
 • Kosicki J.Z., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2007. House sparrows benefit from the conservation of white storks. Naturwissenschaften 5: 412-415.
 • Kostecka J. 2010. Edukacyjne znaczenie pojęcia świadczenie ekosystemów dla ochrony awifauny miast. Inż. Ekol. 22: 34-42.
 • Kostecka J. 2011. Studium przypadku: jaskółka oknówka Delichon urbicum okazją do przemyślenia potrzeby retardacji przekształcania zasobów przyrody i ochrony świadczeń ekosystemów. Probl. Ekorozwoju - Prob. Sustain. Dev. 6: 139-144.
 • Kronenberg J. 2012. Usługi ekosystemów w miastach. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania 3: 14-28.
 • Kruszyk R., Ciach M. 2010. White Storks, Ciconia ciconia, forage on rubbish dumps in Poland - a novel behaviour in population. Eur. J. Wild. Res. 56: 83-87.
 • La Baume W. 1910. The African migratory locusts. Beihefte z. Tropenpflanzer 11: 65-128.
 • Lewandowski A., Radkiewicz J. 1991. Bocian w mowie i folklorze. Wyd. WSP, Zielona Góra.
 • Luck G.W., Daily G.C., Ehrlich P.R. 2003. Population diversity and ecosystem services. Trends Ecol. Evol. 18: 331-336.
 • Luck G.W., Harrington R., Harrison P.A., Kremen C., Berry P.M., Bugter R., Dawson T.P., De Bello E, Diaz S., Feld C.K., Haslett J.R., Hering D„ Konto- gianni A„ Lavorel S., Rounsevell M., Samways M.J., Sandin L., Settele J., Sykes M.T., Van den Hove S., Vandewalle M., Zobel M. 2009. Quantifying the Contribution of Organisms to the Provision of Ecosystem Services. BioScience 59:223-235.
 • Lyytimaki J., Petersen L.K., Normander B., Bezak P. 2008. Nature as a nuisance? Ecosystem services and disservices to urban lifestyle. Environ. Sci. 5: 161-172.
 • Majewski E. 1891. Bocian w mowie i pojęciach ludu naszego. Nakł. autora, Warszawa.
 • Mascara R., Sara M. 2010. Colonizzazione di nidi di gazza Pica pica costruiti su tralicci di elettrodotti (Piana di Gela - Sicilia). U.D.I. 35: 86-88.
 • Matthews R. 2000. Storks deliver babies (p = 0.008). Teach. Stat. 22: 36-38.
 • Michałowski A. 2011. Przestrzenne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju. Probl. Ekorozwoju - Prób. Sustain. Dev. 6: 117-126.
 • Millennium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, D.C.
 • Milstein P. le S. 1966. Preliminary observations of White Storks feeding on poisoned Brown Locusts. Ostrich suppl. 6: 197-215.
 • Mizgajski A. 2010. Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne. Ekon. Śród. 37:10-19.
 • Mokrzysz K. 2005. Sprzedaż w globalnej wiosce. CEO 12.
 • Mols C.M.M., Visser M.E. 2007. Great Tits (Parus major) reduce caterpillar damage in commercial apple orchards. PLoS ONE 2: e202.
 • Mrugasiewicz A. 1972. Bocian biały, Ciconia ciconia (L.) w powiecie milickim w latach 1959-1968. Acta Ornithol. 13 (7): 243-278.
 • Mužinic J., Rašajski J. 1992. On food and feeding habits of the White Stork Ciconia c. ciconia, in the Central Balkans. Ökol. Vögel 14: 211-223.
 • Nawrot R., Barylski J., Tomaszewski Ł., Jerzak L, Goździcka-Józefiak, A., Jędrzejewski, S., Tryjanowski P. 2009. Identification of bacterial species in white stork chicks in Poland using PCR method and sequencing of bacterial 16SrRNA. Pol. J. Environ. Stud. 18: 301-304.
 • Olsson O. 2007. Genetic origin and success of reintroduced white storks. Conserv. Biol. 21: 1196-1206.
 • Orłowski G., Polechoński R., Dobicki W., Dolata P.T., Bednarska M. 2006. Heavy metal concentrations in feathers of White Storks Ciconia ciconia nesting in Central Poland: methodological implications for further ecotoxicological studies. W: Tryjanowski P., Sparks T.H., Jerzak L. (red.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 237-247.
 • Ożgo M, Bogucki Z. 1999. Home range and intersexual differences in the foraging habitat use of a White Stork (Ciconia ciconia) breeding pair. W: Schulz H. (red.). 1999. White Stork on the up? Proceedings, Internat. Symp. on the White Stork, Hamburg 1996. - NABU, Bonn: 481-492.
 • Paprocki R 1776. O sprawie rycerskiej polskiej. Łowicz.
 • Pinowska B., Buchholz L., Grobelny S„ Stachowiak P„ Pinowski J. 1991. Skipjacks Elateridae, weevils Curculionidae, orthopterans Orthoptera and earwigs Dermaptera in the food of White Stork Ciconia ciconia from the Mazurian Lakeland. Stud. Nat. A 37: 87-106.
 • Pinowska B., Pinowski J. 1989. Feeding ecology and diet of the White Stork Ciconia ciconia in Poland. W: Rheinwald G., Ogden J„ Schulz H. (red.). Weißstorch - White Stork. Proc. I Int. Stork Conserv. Symp. Schriftenreihe des DDA 10, Bonn: 381-396.
 • Pinowski J., Pinowska B., de Graaf R., Visser J. 1986. Der Einfluss des Milieus auf die Nahrungs-Effektivität des Weißstorchs (Ciconia ciconia L.). Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43: 243-252.
 • Pinowski J., Pinowska B., de Graaf R„ Visser J., Dziurdzik B. 1991. Influence of feeding habitat on prey capturerate and diet composition of White Stork Ciconia ciconia (L.). Stud. Nat. A 37: 59-85.
 • Połutrenko G. 1996. Pustułka (Falco tinnunculus) w gnieździe bociana białego (Ciconia ciconia). Orlik 16: 16.
 • Profus P. 2006. Zmiany populacyjne i ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce na tle populacji europejskiej. Synteza. Stud. Nat. 50: 1-150.
 • Reed C.A., Lovejoy TE. 1969. The Migration of the White Stork in Egypt and Adjacent Areas. Condor 71: 146-154.
 • Roberge J-M., Angelstam P. 2004. Usefulness of the Umbrella Species Concept as a Conservation Tool. Conserv. Biol. 18: 76-85.
 • Rosin Z.M., Kwieciński Z. 2011. Digestibility of prey by the White Stork (Ciconia ciconia) under experimental conditions. Ornis Fennica 88:40-50.
 • Rosin Z.M., Takacs V, Báldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka R, Tobołka M„ Tryjanowski R, Wuczyński A. 2011. Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej skuteczność w ochronie przyrody krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (1): 3-20.
 • RSPB 2009. Naturally, at your service: Why it pays to invest in nature. RSPB, Sandy, Bedfordshire, UK.
 • Rzączyński G. 1721. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae, annexarumq; provinciarum in tractatus XX divisa: Ex scriptoribus probatis, servata primigenia eorum phrasi in locis plurimis, ex M.S.S. variis, Testibus oculatis, relationibus fide dignis, experimentis, desumpta opera P. Soc. Jesu. Typis Collegii Soc. Jesu, Sandomiriae.
 • Rzączyński G. 1745. Auctuarium historiae naturalis curiosae Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, annexarumque provinciarum, per P. Gabrielem Rzączyński Soc. Jesu. concinnatum. Opus pothumum cum permissu superiorum. Gedani.
 • Salathé R. 1996. Storchen ABC: Vom Storchenleben und Storchenglauben in der Schweiz, in Europa und in Afrika. Reinhardt, Basel.
 • Samsonowicz A.1991. Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Schulz H. 1988. Weißstorchzug. Ökologie, Gefährdung und Schutz des Weißstorchs in Afrika und Nahost.WWF-Umweltforschung 3. Verlag Josef Margraf, Weikersheim.
 • Sekercioglu C.H. 2006. Increasing awareness of avian ecological function. Trends Ecol. Evol. 21: 464-471.
 • Sokołowski J. 1932. Czy bocian w Polsce wymiera? Ochr. Przyr. 12: 1-8.
 • Solon J. 2008a. Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowanie w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. Probl. Ekol. Krajobrazu 21: 25-44.
 • Solon J. 2008b. Łąki, bociany i ludzie - powiązania między systemem przyrodniczym i systemem społeczno-ekonomicznym w województwie podlaskim. Czas. Geograf. 79: 244-255.
 • Sparks T.H., Tryjanowski P. 2005. The detection of climate impacts: some methodological considerations. Int. J. Climatol. 25: 271-277.
 • Sullivan M.P. 2012. Ecosystem services: do we need birds? Ibis 154: 884-886.
 • Szulc-Guziak D., Gottfried I. 2008. Bocianie gniazda w Dolinie Baryczy. PTPN „pro Natura”, Wrocław.
 • Szulc-Guziak D., Gottfried T„ Guziak A., Iwaniuk Ł. 2004. Program Edukacyjny Bocian: Bociania Łąka. PTPN „pro Natura”, Wrocław.
 • Ten Brink P. (red.) 2011. The Economics of Ecosystems and Biodiversity in National and International Policy Making. Earthscan, Londyn.
 • Tobołka M. 2007. Sparrowhawk Accipiter nisus attacks sparrows Passer sp. roosting in the White Stork nests. Int. Stud. Sparrows 32: 39-41.
 • Tobołka M. 2011. Roosting of tree sparrow (Passer montanus) and house sparrow (Passer domesticus) in white stork (Ciconia ciconia) nest during winter. Turk. J. Zool. 35: 879-882.
 • Tobołka M., Sparks T. H., Tryjanowski P. 2012. Does the White Stork Ciconia ciconia reflect farmland bird diversity? Ornis Fennica 89: 222-228.
 • Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.
 • Tryjanowski R, Kosicki J.Z., Kuźniak S., Sparks T.H. 2009. Long-term changes in, and breeding success in relation to, nesting structures used by the white stork Ciconia ciconia. Ann. Zool. Fenn. 46: 34-38.
 • Tryjanowski R, Kuźniak S. 2002. Population size and productivity of the White Stork Ciconia ciconia in relation to Common Vole Microtus arvalis density. Ardea 90: 213-217.
 • Tryjanowski R, Sparks T.H., Jerzak L. (red.). 2006. The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Urban J., Melichar J. 2008. What is black stork worth? W: Melichar J., Skopkova H. (red.), Forestry valuation and policy relevance. Charles University Environment Center, Praga: 32-56.
 • Vesey-FitzGerald D.F. 1959. Locust control operations and their possible effect on population of the White Stork Ciconia ciconia. Ostrich 30: 65-68.
 • Wenny D.G., Devault T.L., Johnson M.D., Kelly D„ Sekercioglu C.H., Tomback D.F., Whelan C.J. 2011. The need to quantify ecosystem services provided by birds. Auk 128: 1-14.
 • Whelan C„ Wenny D„ Marquis R. 2008. Ecosystem services provided by birds. Ann. New York Acad. Sci. 1134: 25-60.
 • Whelan C., Wenny D„ Marquis R. 2010. Policy implications of ecosystem services provided by birds. Synesis: A Journal of Science, Technology, Ethics, and Policy 1: T11-T20.
 • Wirths S. 2003. King Kong, storks and birth rates. Teach. Stat. 25: 29-32.
 • Wodzicki K. (jun.) 1935. Studja nad bocianem białym w Polsce. III. Bocian w województwie lwowskiem. Ochr. Przyr. 15: 156-195.
 • Wodzicki K. (sen.) 1877. Zapiski ornitologiczne. I. Bocian. Wyd. 2 popr. Drukarnia „Czasu”, Kraków.
 • Wójcicki K.W. 1842. Zarysy domowe. Tom 2. Drukarnia Max. Chmielewskiego, Warszawa.
 • Wuczyński A. 2009. Orzeł nasz biały. Ptaki Polski 1: 38-39.
 • Zhang W, Ricketts T.H., Kremen C., Carney K., Swinton S.M. 2007. Ecosystem services and disservices to agriculture. Ecol. Econ. 64: 253-260.
 • Znamierowski A. 2003. Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium. Świat Książki, Warszawa.
 • Żmihorski M., Dziarska-Pałac J., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2013. Ecological correlates of the popularity of birds and butterflies in Internet information resources. Oikos 122:183-190.
 • Żołnierowicz K.M., Tobołka M., Kania W. 2012. Zjazd założycielski Grupy Badawczej Bociana Białego (Poznań, 27-28.01.2012 r.). Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (5): 323-331.
 • Żylicz T. 2010. Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych. Ekon. Śród. 37: 31-45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1dfc1c3c-2f79-4101-9ab2-99fd257a9f44
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.