PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | 42 | 2 |
Tytuł artykułu

Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway spruce and European silver fir stands

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zróżnicowanie genetyczne grzybów rodzaju Heterobasidion w drzewostanach: sosnowym, świerkowym i jodłowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Investigations of genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, norway spruce and european silver fir stands indicated that almost all of identified genets occurred in those stands were small occupied only a single stump. in some cases two, three or even four genets could effectively exist in an individual stump. genetic similarity of H. annosum s.s. genets varied from 0% to 62%, H. parviporum from 0% to 38% and H. abietinum from 0% to 55%. the oldest and biggest genet was found in laying fir log and overgrew the wood for at least 14 years. this genet belonged to H. abietinum. the size of genets was related to thinning operation, spore dispersal, age of stand or competition in wood colonization.
PL
Badania nad zróżnicowaniem genetycznym gatunków rodzaju Heterobasidion w drzewostanach sosnowym, świerkowym i jodłowym wskazały, że niemalże wszystkie genotypy wystę-pujące w badanych drzewostanach były małe i zasiedlały co najwyżej jeden pniak. wkilku przypadkach stwierdzono występowanie dwóch, trzech, a nawet czterech genotypów w jednym pniaku. Podobieństwo genetyczne genotypów H. annosum s. s. wynosiło od 0% do 62%, H. parviporum od 0% do 38%, a H. abietinum od 0% do 55%. najstarszy i największy genotyp stwierdzono w leżącej kłodzie jodłowej, której drewno przerastał, przez co najmniej 14 lat. ten genotyp należał do H. abietinum. rozmiar genotypów był związany z intensywnością cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, rozprzestrzenianiem zarodników, wiekiem drzewostanów oraz konkurencją w zasiedlaniu drewna pomiędzy genotypami.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
42
Numer
2
Opis fizyczny
p.203-210,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Forest Pathology, The August Cieszkowski University of Agriculture, Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznan, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Bo d l e s W. J. A., Be c k e t t L., Z a m p o n i S., Wo o d w a r d S., K e č a N., C a p r e t t i P. 2005. Heterobasidion annosum population recruitment and spread in a severely infected Sitka spruce stand in north east Scotland. (In:) M. Ma ń k a and P. Ł a k o m y (eds). Root and Butt Rots of Forest Trees. Proceedings of IUFRO Working Party 7.02.01. 11th International Conference on Root and Butt Rots. Poznań-Białowieża, Poland. 16-22 Aug. 2004: 83–93.
 • C h a s e T. E., U l l r i c h R. C. 1983. Sexuality, distribution and dispersal of Heterobasidion annosum in pine plantations of Vermont. Mycologia 74: 825–831.
 • G a r b o l e t t o M. 1996. The genetic structure of populations of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. from the global to local scale: implications for the biology, the epidemiology and the evolution of a forest pathogen. Ph. D Thesis, University of California, Berkeley.
 • H a r r i n g t o n T. C., Ri z z o D. M., D e s c e n z o R. A., S t e i m e l J. 1998. Genetic relationships among clones of Heterobasidion annosum in pine forest. (In:) C. D e l a t o u r , J. J. G u i l l a u m i n , B. L u n -g e s c a r m a n t , B. Ma r c a i s (eds). Root and Butt Rots of Forest Trees (9th International Confer-ence on Root and Butt Rots), INRA Editions (France), Les Colloques no 89: 159–170.
 • K a l l i o T. 1970. Aerial distribution of the root-rot fungus Fomes annosus (Fr.) Cooke in Finland. Acta Forest Fenn. 107.
 • K o r h o n e n K. 1978: Intersterility groups of Heterobasidion annosum. Communicationes Instituti Fore-stalis Fenniae 94(6): 25pp
 • K o w a l s k i T., Ł a k o m y P., 1998. A new record of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. F group occur-rence, in Poland in connection with interesting mycological findings. Phytopathologia Polonica XV: 49–56.
 • Ł a k o m y P., C i e ś l a k R. 2006. Huba korzeni na bukach – ciekawostka czy problem? Las Polski 3: 22–23.
 • Ł a k o m y P., We r n e r A. 2003. Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. For. Path. 33: 105–112.
 • Ł a k o m y P., K o w a l s k i T., We r n e r A. 2000. Preliminary report of Heterobasidion annosum interste-rility groups in Poland. Acta Mycologica 35: 303–309.
 • Ł a k o m y P., We r n e r A., Br o d a Z. 2005. Pathogenicity of Heterobasidion annosum S group clones to
 • Norway spruce seedlings. (In:) M. Ma ń k a and P. Ł a k o m y (eds). Root and Butt Rots of Forest Trees. Proceedings of IUFRO Working Party 7.02.01. 11th International Conference on Root and Butt Rots. Poznań-Białowieża, Poland. 16–22 Aug. 2004: 94–100.
 • Ma ń k a K. 2005: Fitopatologia Leśna. PWRiL Warszawa, 368 pp.
 • Ne i M., L i W. H. 1979. Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. Proc. Natl. Acad. Sci. 79: 5269–5273.
 • Ni e m e l ä T., K o r h o n e n K. 1998. Taxonomy of the genus Heterobasidion. (In:) S. Wo o d w a r d ,
 • J. S t e n l i d , R. K a r j a l a i n e n , A. H ü t t e r m a n (eds). Heterobasidion annosum: Biology, Ecology, Impact and Control. C.A.B. International: 27–33.
 • P i r i T. 1996. The spreading of the S type of Heterobasidion annosum from Norway spruce stumps to the subsequent tree stand. Eur. J. For. Path. 26: 193–204.
 • P i r i T., K o r h o n e n K. 2001. Infection of advanced regeneration of Norway spruce by Heterobasidion parviporum. Canadian Journal Forest Research 31: 937–942.
 • P i r i T., K o r h o n e n K., S a i r a n e n A. 1990. Occurrence of Heterobasidion annosum in pure and mixed stands in southern Finland. Scand. J. For. Res. 5: 113–125.
 • Re d f e r n D. B., S t e n l i d J. 1998. Spore dispersal and infection. (In:) S. Wo o d w a r d , J. S t e n l i d , R. K a r j a l a i n e n , A. H ü t t e r m a n (eds). Heterobasidion annosum: Biology, Ecology, Impact and Control. C.A.B. International: 105–124.
 • S i e r o t a Z. 1987. Czynniki sprzyjające występowaniu huby korzeni w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych (Factors favouring the occurrence of Fomes annosus in pine stands on former agricultural grounds). Sylwan 131 (11–12): 69–82.
 • Bo d l e s W. J. A., Be c k e t t L., Z a m p o n i S., Wo o d w a r d S., K e č a N., C a p r e t t i P. 2005. Heterobasidion annosum population recruitment and spread in a severely infected Sitka spruce stand in north east Scotland. (In:) M. Ma ń k a and P. Ł a k o m y (eds). Root and Butt Rots of Forest Trees. Proceedings of IUFRO Working Party 7.02.01. 11th International Conference on Root and Butt Rots. Poznań-Białowieża, Poland. 16-22 Aug. 2004: 83–93.
 • C h a s e T. E., U l l r i c h R. C. 1983. Sexuality, distribution and dispersal of Heterobasidion annosum in pine plantations of Vermont. Mycologia 74: 825–831.
 • G a r b o l e t t o M. 1996. The genetic structure of populations of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. from the global to local scale: implications for the biology, the epidemiology and the evolution of a forest pathogen. Ph. D Thesis, University of California, Berkeley.
 • H a r r i n g t o n T. C., Ri z z o D. M., D e s c e n z o R. A., S t e i m e l J. 1998. Genetic relationships among clones of Heterobasidion annosum in pine forest. (In:) C. D e l a t o u r , J. J. G u i l l a u m i n , B. L u n -g e s c a r m a n t , B. Ma r c a i s (eds). Root and Butt Rots of Forest Trees (9th International Confer-ence on Root and Butt Rots), INRA Editions (France), Les Colloques no 89: 159–170.
 • K a l l i o T. 1970. Aerial distribution of the root-rot fungus Fomes annosus (Fr.) Cooke in Finland. Acta Forest Fenn. 107.
 • K o r h o n e n K. 1978: Intersterility groups of Heterobasidion annosum. Communicationes Instituti Fore-stalis Fenniae 94(6): 25pp
 • K o w a l s k i T., Ł a k o m y P., 1998. A new record of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. F group occur-rence, in Poland in connection with interesting mycological findings. Phytopathologia Polonica XV: 49–56.
 • Ł a k o m y P., C i e ś l a k R. 2006. Huba korzeni na bukach – ciekawostka czy problem? Las Polski 3: 22–23.
 • Ł a k o m y P., We r n e r A. 2003. Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. For. Path. 33: 105–112.
 • Ł a k o m y P., K o w a l s k i T., We r n e r A. 2000. Preliminary report of Heterobasidion annosum interste-rility groups in Poland. Acta Mycologica 35: 303–309.
 • Ł a k o m y P., We r n e r A., Br o d a Z. 2005. Pathogenicity of Heterobasidion annosum S group clones to Norway spruce seedlings. (In:) M. Ma ń k a and P. Ł a k o m y (eds). Root and Butt Rots of Forest Trees. Proceedings of IUFRO Working Party 7.02.01. 11th International Conference on Root and Butt Rots. Poznań-Białowieża, Poland. 16–22 Aug. 2004: 94–100.
 • Ma ń k a K. 2005: Fitopatologia Leśna. PWRiL Warszawa, 368 pp.
 • Ne i M., L i W. H. 1979. Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endo-nucleases. Proc. Natl. Acad. Sci. 79: 5269–5273.
 • Ni e m e l ä T., K o r h o n e n K. 1998. Taxonomy of the genus Heterobasidion. (In:) S. Wo o d w a r d , J. S t e n l i d , R. K a r j a l a i n e n , A. H ü t t e r m a n (eds). Heterobasidion annosum: Biology, Ecology, Impact and Control. C.A.B. International: 27–33.
 • P i r i T. 1996. The spreading of the S type of Heterobasidion annosum from Norway spruce stumps to the subsequent tree stand. Eur. J. For. Path. 26: 193–204.
 • P i r i T., K o r h o n e n K. 2001. Infection of advanced regeneration of Norway spruce by Heterobasidion parviporum. Canadian Journal Forest Research 31: 937–942.
 • P i r i T., K o r h o n e n K., S a i r a n e n A. 1990. Occurrence of Heterobasidion annosum in pure and mixed stands in southern Finland. Scand. J. For. Res. 5: 113–125.
 • Re d f e r n D. B., S t e n l i d J. 1998. Spore dispersal and infection. (In:) S. Wo o d w a r d , J. S t e n l i d , R. K a r j a l a i n e n , A. H ü t t e r m a n (eds). Heterobasidion annosum: Biology, Ecology, Impact and Control. C.A.B. International: 105–124.
 • S i e r o t a Z. 1987. Czynniki sprzyjające występowaniu huby korzeni w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych (Factors favouring the occurrence of Fomes annosus in pine stands on former agricultural grounds). Sylwan 131 (11–12): 69–82.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1df287d8-d371-4bb1-8f72-07c330f74d80
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.