PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 64 | 1 |
Tytuł artykułu

Pesticide residues in berries harvested from Sout-Eastern Poland (2009-2011)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Poland is a leading grower/producer of berries in Europe that are either eaten raw or processed. As well as berries this includes fruit such as grapes, strawberries and other small fruits. Testing for the presence of active substances in Plant Protection Products, (PPP), in such fruit is however important, as part of measures taken to minimise human intake. Objective. To determine the incidence of pesticide residues in berries harvested from South-Eastern Poland in 2009-2011. Material and methods. Chromatographic separation followed by analytical detection was performed on 250 samples of various test fruits using an accredited methodology: GC/ECD/NPD, together with spectrophotometric detection wherever necessary, according to PN-EN ISO/IEC 17025. As part of previous monitoring, 126 active substances were identified in 2009, 132 in 2010 and 153 in 2011; levels were compared to Maximum Residue Limits (MRLs). Results. Analyses showed that 46.4% of samples contained PPPs of which 4% exceeded the MRL. The most were found in raspberries, (58.8% of all tested), followed by 58.3% redcurrants, and gooseberries as well as 50% grapes. The most frequently found active substances of PPPs were pyrimethanil (15.6%), dithiocarbamates (12.4%), procymidone (8%), cyprodinil (5.6%) and difenoconazole (5.2%). The highest MRL exceedances were found in blackcurrants. Testing also revealed many examples of pesticides not recommended for the protection of specific crops: propiconazole in gooseberries, cyprodinil, flusilazole, iprodione, pyrimethanil in blackcurrants and folpet and captan in raspberries. Furthermore, active substances whose use in PPPs have been forbidden since 2008 were also detected, ie. endosulfan in blackcurrants and strawberries, fenitrothion in black and red currants as well as procymidone in raspberries, blackcurrants and strawberries. These data are consistent to those obtained from the whole of Poland and the European Union (EU). Conclusions. Most pesticides were present in raspberries, redcurrants, gooseberries and grapes of which fungicides were the most frequently detected. These results are in keeping with other similar studies.
PL
Wprowadzenie. Polska jest liderem w produkcji owoców jagodowych w Europie, które są spożywane w postaci surowej i przetwarzanej. Do grupy tych owoców należą: winogrona, truskawki, owoce leśne i inne drobne owoce i jagody. Badania na obecność substancji aktywnych środków ochrony roślin (ś.o.r.) są bardzo ważne aby zminimalizować ich spożycie przez ludzi. Cel badań. Celem pracy było przedstawienie występowania pozostałości pestycydów w owocach jagodowych pochodzących z rejonu południowo-wschodniej Polski w latach 2009–2011. Materiał i metoda. Przebadano 250 próbek stosując akredytowane, wg PN-EN ISO/IEC 17025, metody badawcze: chromatograficzną (GC/ECD/NPD) oraz spektrofotometryczną. Program kontroli obejmował oznaczenie 126 substancji aktywnych w 2009 roku, 132 substancji aktywnych w 2010 roku i 153 substancji aktywnych ś.o.r. w 2011 roku. Uzyskane wyniki porównywano z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości (NDP). Wyniki. 46,4% przebadanych próbek zawierało pozostałości pestycydów, a przekroczenia NDP zanotowano w 4% próbek. Najwięcej pozostałości stwierdzano w malinach – 58,8% (wszystkich próbek malin), następnie w czerwonych porzeczkach – 58,3%, agreście i winogronie – 50%. Najczęściej wykrywano pozostałości fungicydów m.in. pirymetanilu (15,6% próbek), ditiokarbaminianów (12,4%), procymidonu (8%), cyprodynilu (5,6%) i difenokonazolu (5,2%). Największą liczbę przekroczeń NDP stwierdzono w czarnych porzeczkach. Badania wskazały na obecność pestycydów nie zalecanych do ochrony określonych upraw. Wykryto np. propikonazol w agreście, cyprodynil, flusilazol, iprodion, pirymetanil w porzeczkach czarnych, a także folpet i kaptan w malinach. Wykryto także substancje aktywne, których stosowanie w ś.o.r. jest zabronione od 2008 roku, tj. endosulfan w czarnych porzeczkach i truskawkach, fenitrotion w czarnych i czerwonych porzeczkach, procymidon w malinach, czarnych porzeczkach i truskawkach. Uzyskane wyniki badań korelują z danymi otrzymanymi z obszaru całej Polski oraz z Unii Europejskiej. Wnioski. Najwięcej pestycydów było obecnych w owocach malin, porzeczek czerwonych, agrestu i winogron. Najczęściej wykrywaną grupą pestycydów były fungicydy. Oznaczone ilości i rodzaje pestycydów w badanym materiale były porównywalne z wynikami badań podawanymi przez innych autorów.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
64
Numer
1
Opis fizyczny
p.25-29,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Laboratory of Examination for Residues of Plant Protection Products, Regional Experimental Station in Rzeszow, Institute of Plant Protection - National Research Institute, Gen.M.Langiewicza Street 28, 35-101 Rzeszow, Poland
autor
 • Laboratory of Examination for Residues of Plant Protection Products, Regional Experimental Station in Rzeszow, Institute of Plant Protection - National Research Institute, Gen.M.Langiewicza Street 28, 35-101 Rzeszow, Poland
 • Laboratory of Examination for Residues of Plant Protection Products, Regional Experimental Station in Rzeszow, Institute of Plant Protection - National Research Institute, Gen.M.Langiewicza Street 28, 35-101 Rzeszow, Poland
 • Laboratory of Examination for Residues of Plant Protection Products, Regional Experimental Station in Rzeszow, Institute of Plant Protection - National Research Institute, Gen.M.Langiewicza Street 28, 35-101 Rzeszow, Poland
autor
 • Laboratory of Examination for Residues of Plant Protection Products, Regional Experimental Station in Rzeszow, Institute of Plant Protection - National Research Institute, Gen.M.Langiewicza Street 28, 35-101 Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • 1. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • 2. Czerwiński H.: Przyszłość owoców jagodowych w Polsce. Sad Nowocz 2009, 2, (available from: http:// hortpress.com/download.php?plik=151)
 • 3. European Food Safety Authority. The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food, published on 08 November 2011, last updated on 04 April 2012. EFSA J 2011, 9, 2430 (available from http://www.efsa. europa.eu/fr/efsajournal/pub/2430.htm ).
 • 4. Łabanowska B., Gajek D.: Szkodniki krzewów owocowych. Wydawnictwo Plantpress, Kraków 2004, 5.
 • 5. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P.: Pozostałości fungicydów i insektycydów w owocach jagodowych i sokach z owoców jagodowych. Prog Plant Protect 2010, 50, 1445-1451.
 • 6. Nowacka A, Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Rzeszutko U., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., E. Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Kurdziel A., Rupar J., Rogozińska K., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J. Michel M.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w 2010 r. Prog Plant Protec 2011, 51, 1723-1738.
 • 7. PN-EN ISO/IEC 17025. 2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP.
 • 9. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni. Dz. Urz. UE, L 70/1, z dnia 16.03.2008 r., z późn. zm.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione. Dz U 2008, 218, 1398.
 • 11. Sadło S., Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J., Kuźmenko A.: Występowanie pozostałości pestycydów w malinach w latach 2000-2005. Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58, 509-513.
 • 12. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2011 r. Informacja sygnalna. Wyniki wstępne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1db1f439-239e-4879-95ad-e62e2a0f82b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.