PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 111 |
Tytuł artykułu

Metody sadzenia i rodzaje sadzonek wierzby wiciowej (Salix viminalis L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Methods of willow planting and type of willow cuts (Salix viminalis L.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wierzba wiciowa jest gatunkiem dobrze przystosowanym do warunków klimatycznych Polski. Gatunek ten był uprawiany na cele plecionkarskie, a od niedawna również na cele energetyczne. Podczas przygotowania stanowiska jak i sadzenia popełniane są błędy mające wpływ na efekt koń­cowy. Największe koszty są związane z zabezpieczeniem materiału sadzonkowego, jak i sadzeniem i ponoszone są w pierwszym roku - w roku założenia plantacji. W artykule omawiane są zagadnienia związane z doborem i przygotowaniem stanowiska, ob­sadą roślin oraz terminem i metodami sadzenia roślin. Szczególną uwagę zwrócono na dobór od­powiedniej jakości sadzonek
EN
Willow is well adapted species to Polish climate conditions. Previously this species was cultivating in Poland as wickerwork, currently also for biomass for energy (short rotation coppice - SRC). During seedbed preparation as well as during willow planting many mistakes are made. Most of the costs borne by the cultivation of willow is in the first year of plantation establishment. This article discusses issues related to the soil preparation, plant densities and term and method plantation establishment. Special attention paid to the on the cuts selection.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
111
Opis fizyczny
s.79-87,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Anonim. http://www.egedal.dk/export/sites/default/billeder/brochurer/Energy_Planter.pdf. Borkowska H., Molas R., 2008. Zachwaszczenie oraz obsada roślin ślazowca pensylwańskiego w zależności od herbicydów. Annales UMCS, s. E, 63: 10-16.
 • Borkowska H., Molas R., 2010. Zachwaszczenie wybranych wieloletnich gatunków roślin energe­tycznych w zależności od wieku plantacji. Acta Agrophys., 15(1): 13-21.
 • Bullard M.J., Mustill S.J., McMillan S.D., Nixon P.M.I., Carver P., Britt C.P., 2002. Yield improve­ments through modification of planting density and harvest frequency in short rotation coppice Salix spp. 1.Yield response in two morphologically diverse varieties. Biomass Bioenergy. 22: 15-25.
 • Danfors B., Ledin S., Rosenqvgist H., 1998. Short-Rotation Willow Coppice Grower,s Manual.
 • Swedish Institute of Agricultural Engineering. Uppsala: 40.
 • Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A., 2003. Energia odnawialna - możliwość jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie. Wyd. PTIR Kraków-Lublin-Warszawa: 256.
 • Dubas J.W., Grzybek A., Kotowski W., Tomczyk A., 2004. Wierzba energetyczna - uprawa i tech­nologie przetwarzania. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu: 138.
 • Frączek J., Mudryk K., 2005. Jakość sadzonek wierzby energetycznej w aspekcie sadzenia mecha­nicznego. Inż. Rol., 6: 159-167.
 • Heaton R.J., Randerson P.F., Slater F.M., 1999. The economics of growing short rotation coppice in the uplands of mid-Wales and an economic comparison with sheep production. Biomass Bioenergy. 17: 59-71.
 • Helios W., Sowiński J., 2015. Rozwój wierzby rozmnażanej z żywokołów. Annales UMCS Vol. LXX (1) Sectio E. 41-50.
 • Jakubowski T., 2005. Określenie ilości przyjętych sztobrów wierzby wiciowej (Salix viminalis var. gigantea) w uprawie naturalnej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział W Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 2: 35-45.
 • Juliszewski T., Kwaśniewski D., Baran D., 2005. Porównanie wiosennego i jesiennego sadzenia wierzby energetycznej (Salix viminalis), Inż. Rol., 6: 251-258.
 • Kwaśniewski D., 2005. Technika pozyskiwania sadzonek i planowanie obsady roślin na plantacji wierzby energetycznej. Inż. Rol., 7: 93-99.
 • Lazdina D., Lazdins A., Karins Z, Kaposts V., 2007. Effect of sewage sludge fertilization in short- rotation willow plantations. Journal of Environmental Engineering and Landscape Manage­ment. Vol XV, No 2, 105-111.
 • Macpherson G., 1995. Home - Grown energy from Short-rotation Coppice. Farming Press North America: 214.
 • Manzone M., Airoldi G., Balsari P., 2009. Energetic and economic evaluation of a poplar cultiva­tion for the biomass production in Italy. Biomass Bioenergy, 33: 1258-1264.
 • Manzone M., Balsari P., 2014. Planters performance during a very Short Rotation Coppice planting. Biomass Bioenergy, 67: 188-192.
 • McElroy GH, Dawson W.M., 1986. Biomass from short-rotation coppice willow on marginal land. Biomass, 10(3): 225-40.
 • Melin G., Larsson S., 2005. Agrobransle AB - world leading company on short rotation coppice willow. 14th European Biomass Conference, Paris, France, 17-21 October 2005: 36-37.
 • Niemiec W., Zdeb M., 2013. Plantacja wierzby energetycznej nawożona osadami ściekowymi. JCEEA, XXX, 60 (1/13): 67-78.
 • Niemiec W., Stachowicz F., Trzepieciński T., 2014. Method of fertilization of energy willow plan­tation using sewage sludge. Journal of Ecological Engineering vol. 14, (1): 12-16
 • Nowak W., Sowiński J., Jama A., 2011. Wpływ częstotliwości zbioru i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.). Fragm. agron. 28(2): 55-62.
 • Orzeł S., Forgiel M., Ochał W., Socha J., 2006. Nadziemna biomasa i roczna produkcja drzewo­stanów sosnowych Puszczy Niepołomickiej. Sylwan 9: 16-32.
 • Pasyniuk P., 2007. Problemy mechanizacji uprawy i zbioru wierzby krzewiastej Salix viminalis. Probl. Inż. Rol. 1: 145-154.
 • Rossi P., 1999. Length of cuttings in establishment and production of short-rotation plantations of Salix 'Aquatica'. New Forest, 18: 161-177.
 • Skrzypczak W., Szulc P., Waligóra H., 2009. Wpływ pielęgnacji mechanicznej na zachwaszczenie plantacji wikliny. J. Res. Appl. Agric. Eng. 54 (4): 94-97.
 • Skrzypczak W., Waligóra H., Szulc P., Panasiewicz K., 2010. Plonowanie wierzby krzewiastej zbieranej co rok w zależności od gęstości sadzenia. J. Res. Appl. Agric. Eng., 55(4): 91-93.
 • Staffa K., 1965. Studia nad szybko rosnącymi wierzbami jako surowca dla przemysłu celulozowo- papierniczego. Hodowla Rośl. Klim. i Nas., 9, 2: 180-224.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., 2008. Biopaliwa z biomasy wieloletnich roślin ener­getycznych. PE, 1: 77-80.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., 2010a. Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-salix. Rocz. Nauk Rol., Ser. G, 97, 1: 82-89.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., 2010b. Charakterystyka biomasy wierzby uprawia­nej w systemie Eko-salix w aspekcie energetycznym. Probl. Inż. Rol., nr 1/2010: 125-133.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., 2011. Efektywność energetyczna produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-salix. Fragm. Agron. 28(1) 2011: 62-69.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., 2002. Produktywność klonów wierzb krzewiastych uprawianych na gruntach ornych w zależności od częstotliwości zbioru i gęstości sadzenia. Fragm. Agron. (XIX), 2: 39-51.
 • Szczukowski S., Stolarski M, Tworkowski J., 2011. Plon biomasy wierzby produkowanej syste­mem eko-salix. Fragm. Agron., 28(4): 104-115.
 • Szczukowski S., Tworkowski J., Wiwart M., Przyborowski J., 2002. Wiklina (Salix sp.). Uprawa i możliwości wykorzystania. Wydawnictwo ART. Olsztyn: 60.
 • Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., 2004. Wierzba energetyczna. Plantpress, Kraków: 46.
 • Szczukowski S., Stolarski M., Tworkowski J., Przyborowski J., Klasa A., 2005. Productivity of willow coppice plants grown in short rotations. Plant Soil Environ., 51(9), 423-430.
 • Szewczuk Cz., Sugier D., 1999. Wpływ grubości wysadzonych sztobrów wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) na przebieg wzrostu i ocenę plonowania w warunkach stosowania zróżnicowa­nych dawek ścieków komunalnych. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol., 468: 465-471.
 • Tworkowski J., Szczukowski S., Stolarski M., 2010. Plonowanie oraz cechy morfologiczne wierz­by uprawianej w systemie Eko-Salix. Fragm. Agron., 27(4) 2010: 135-146.
 • Wojciechowski W., Zawieja J., Sowiński J., 2011. Różnorodność gatunkowa chwastów w zależno­ści od pielęgnacji wierzby w pierwszym roku po posadzeniu w warunkach Sudetów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 51 (1): 492-496.
 • Verwijst T., Lundkvist A., Edelfeldt S., Forkman J., Nordh N.E., 2012. Effects of clone and cutting traits on shoot emergence and early growth of willow. Biomass and Bioenergy, 37: 257-264.
 • Vigl F., Rewald B., 2014. Size matters? - The diverging influence of cutting length on growth and allometry of two Salicaceae clones. Biomass Bioenergy, 60: 130-136.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1db1442f-d816-4179-b18d-72ba93ae3ae0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.