PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 08 | 1 |
Tytuł artykułu

Methodological features of elaborating and implementing bioeconomy development strategy in a region

Warianty tytułu
PL
Aspekty metodologiczne opracowania i wdrażania strategii rozwoju biogospodarki w regionie
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
This paper aims to consider the methodological features of elaborating and implementing bioeconomy development strategy in a region. The basis for discussion is a critical literature review. Nowadays the international community pays much attention to the sustainable spatial development. In our opinion one of the effective factors of sustainable spatial development is a bioeconomy. The mission of a bioeconomy as effective condition for sustainable development is a process of survival and reproduction of the gene pool of population, activation of the role of each individual person in a society, ensuring their rights and freedoms, saving the environment, creating conditions for the restoration of the biosphere and its local ecosystems, orientation on the reduction of the human impacts on environment and harmonization of man development in nature. We emphasize that the system and network planning methodology, which is in the base of the project management theory, must be used for elaborating and implementing bioeconomy development strategy in a region. Thus, the concept of project management exactly conforms to the complexity and dynamicity of the processes of bioeconomy development in a region. The methodology expects the activity of economic entities as to the spatial concretization and implementing of the strategy of balanced socio-economic and Eco Safety development of a region. To our mind, it is necessary consistently and purposefully to realize the innovations in the bioeconomy. We pay attention to the Eco Safety Innovations.
PL
Niniejsza praca ma na celu rozważenie możliwości metodycznych związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii rozwoju biogospodarki w regionie. Podstawą do dyskusji jest krytyczny przegląd literatury przedmiotowej. W dzisiejszych czasach społeczność międzynarodowa mocno skupia swoją uwagę na zrównoważonym rozwoju przestrzennego. Naszym zdaniem jednym ze skutecznych czynników zrównoważonego rozwoju przestrzennego jest biogospodarka. Misją biogospodarki jako skutecznego uwarunkowania dla zrównoważonego rozwoju jest proces przetrwania i reprodukcji puli genowej populacji, aktywacji roli każdego człowieka w społeczeństwie, zapewniając mu poszanowanie jego praw i wolności, ochrona środowiska, tworzenie warunków dla odbudowa biosfery i jej lokalnych ekosystemów, zorientowanie na redukcję oddziaływania człowieka na środowisko oraz harmonizacja rozwoju człowieka w przyrodzie. Podkreślamy, że metodologia systemu i planowanie sieci, które istnieją u podstaw teorii zarządzania projektami, muszą być wykorzystane do opracowania i wdrożenia strategii rozwoju biogospodarki w regionie. A zatem, pojęcie zarządzania projektem wpasowuje się całkowicie w złożoność i dynamiczność procesów rozwojowych biogospodarki w regionie. Metodologia wskazuje na potrzebę działań podmiotów gospodarczych na rzecz konkretyzacji przestrzennej i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego a także ekologicznego bezpieczeństwa regionu. Naszym zdaniem, konieczne jest konsekwentne i celowe wdrażanie innowacji w zakresie biogospodarki. Zwracamy uwagę na innowacje bezpieczeństwa ekologicznego.
Słowa kluczowe
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
1
Opis fizyczny
p.112-121,fig.,ref.
Twórcy
autor
  • John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
autor
  • Lesya Ukrainka Eastern European National University, 43025, 13 Volya Avenue, Lutsk, Ukraine
Bibliografia
  • 1. European Commission (2012), Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, Brussels.
  • 2. European Commission (2014), What is Bioeconomy, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/policy/bioeconomy_en.htm, accessed 29.04.2014.
  • 3. European Commission (2004), Project Cycle Management Guidelines.
  • 4. Chyłek E. K., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównowaźone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, nr 7, p. 3–13.
  • 5. Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европейского континента, http://www.kprpfo.chat.ru/eur.html, accessed 23.07.2014.
  • 6. Павліха Н. В. (2006), Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід. – Луцьк : Волинська обласна друкарня.
  • 7. Павліха Н. В. (2011), Європейська інтеграція: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 2-е, переробл. й доповн. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1d5c507c-b5d4-4a08-852a-2f3d9305eda7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.