PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartość histaminy w tkance mięśniowej ryb podczas produkcji, dojrzewania i przechowywania marynat

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Histamine content in fish muscle during production, maturation and storage of fish marinades
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zawartości histaminy w tkance mięśniowej śledzi bałtyckich podczas produkcji, dojrzewania i przechowywania marynat wyprodukowanych z ryb pochodzących z różnych okresów poło¬wu. Stwierdzono wpływ czasu dojrzewania i przechowywania marynat ze śledzi bałtyckich na zawartość histaminy. Ponadto na szybkość tworzenia się histaminy w marynatach rybnych miał wpływ sezon połowu ryb użytych do ich produkcji. W badanych marynatach nie stwierdzono histaminy w ilościach przekraczających dopuszczalne granice.
EN
The aim of this paper is to present the result of study on the histamine content in Baltic herring during the production, ma¬turation and storage fish marinades produced from fish from different periods of fishing. The results proved the influence of technological processing and storage time on histamine content in marinated Baltic herring. The rate of histamine formation in fish marinades affected also fishing season. To summarize it has to be stated that histamine content in none of the analyzed salted and mincedfish meat exceeded accept¬able levels.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
23
Numer
2
Opis fizyczny
s.73-76,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
autor
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
autor
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
autor
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
autor
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
Bibliografia
 • [1] GANOWIAK Z., GAJEWSKA R, LIPKA E. 1990. Wpływ zabiegów technologicznych na zawartość hista¬miny w przetworach rybnych. Roczniki PZH 41, 180¬186.
 • [2] GÓRSKI P. 2007. Histamina - mediator najdłużej znany, do dziś nie poznany. Alergia, 4, 33-35.
 • [3] JANUS A., KIJOWSKI J. 2005. Przegląd systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 82¬86.
 • [4] KAROVICOVÀ J., KOHAJDOVA Z. 2005. Bioge¬nic amines food. Chem. Pap. 59(1), 70-79.
 • [5] MACAN J., TURK R., VUKUSIC J., KIPĆIĆ D., MILKOVIC-KRAUS S. 2006. Long-term follow-up of histaminę levels in stored Fish meal sample. Animal Sci. Technol. 127, 169-174.
 • [6] PAWLIKOWSKI B., SZULECKA O. 2012. Zmiany wybranych wskaźnikówfizyko-chemicznych w rybnych marynatach zimnych o przedłużonym okresie przy¬datności do spożycia. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 14-18.
 • [7] PN-90-A-86786. Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych. Oznaczanie zawartości histaminy metodąfluorymetryczną.
 • [8] PN-ISO 3972:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda sprawdzania -wrażliwości smakowej.
 • [9] AL BULUSHII., POOLE S., DEETH H.C., DYKES G.A. 2009. Biogenic aminés infish: Rôles in intoxica¬tion, spoilage, and nitrosamine formation-a review. Crit. Rev. Food Sci. 49, 369-377.
 • [10] BN-79-8020-02. Ryby i przetwory rybne. Pakowanie i przechowywanie.
 • [11] PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczno. Metodologia Ocena produktów jakościowych przy użyciu metod ska¬lowania.
 • [12] PN-ISO 5496:1997. Analiza sensoryczno. Metodologia. Wprowadzanie i szkolenie oceniających w wykrywaniu i rozpoznawaniu zapachów.
 • [13] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 5.12.2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Dz. U. WE 322/12 z dnia 7.12.2007 r.
 • [14] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wyma-gania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustalające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. U. WE 31/1 z dnia 1.02.2002 r.
 • [15] SHALABY 1996. Survey on biogenic amines in food safety and human health. Food Res. Int. 29 (7), 675¬690.
 • [16] STADNIK J., DOLATOWSKI Z. 2010. Biogenic amines in meat and fermented meat products. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 9 (3), 251-263.
 • [17] TAYLOR S. L. 1985. Food allergies. J. Food Technol. 39 (2), 98-105.
 • [18] WADA, S., KOIZUMI C. 1986. Changes in histamine contents during the processing of rice-bran pickles of sardine [Sardinops melanostictus]. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 52 (6), 1035-1038.
 • [19] YOGUCHI R, OKUZUMI M., FUJI T. 1990a. Se-asonal variation in number ofhalophilic histamine-for- ming bacteria on marine fish. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 56, 1473-1479.
 • [20] YOGUCHI R, OKUZUMI M., FUJI T. 1990b. Sea-sonal variation in number of mesophilic and halophilic hi staminé-forming bacteria inshore of Tokyo Bay and SagamiBay. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 56, 1467-1472.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1d399057-f2ed-4d58-9a80-19b610315c50
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.