PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 357 |
Tytuł artykułu

Zbiorowiska roślinności ciepłolubnej z udziałem krzewów i drzew na terenach erodowanych Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Communities of stenothermal plants including shrubs and tress in the eroded regions of the Lublin Upland and Roztocze
RU
Associacija termofil'nojj rastitel'nosti s nalichiem kustov i derev'ev na ehrodirovannojj territorii Ljublinskojj vozvyshennosti i Roztoche
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Phytosociological and ecological examinations were carried out in the com­munities of stenothermal plants covering the sunny, dry slopes and loess and limy scarps rich in CaCO₃ Taxonomy of the communities was given. Distribution of the examined areas is presented in fig. 1. and characteristic phytosociological pho­tos in tab. 1. They are very differentiated communities in respect of species composition. They settle localities totally useless, as a rule to agricultural production, and forestry. Many of the communities have the character of natural vegetation of great beauty. They are indispensable in consolidation of limy and loess scarps and limy slopes void of soil.
RU
В ассоциациях термофильной растительности, растущей на солнеч­ных, сухих склонах и лессовых откосах а также известковых, богатых CaCO₃, выполнено фитосоциологические и экологические исследования. Приводится систематика выделенных ассоциаций. Расположение исследуе­мых полос представлено на рисунке 1, а характеристические фитосоцио­логические снимки - в таб. 1. Все это ассоциации, очень дифференцированные по видовому соста­ву. Они занимают места, совсем непригодные для сельскохозяйственной продукции, а, как правило, также для ведения лесного хозяйства. Мно­гие ассоциации имеют характер натуральной растительности с замеча­тельными экологическими и эстетическими достоинствами. Они незамени­мы при укреплении известковых и лессовых откосов, а также известко­вых склонов, лишенных почвы.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
357
Opis fizyczny
s.135-152,wykr.,map.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • 1. Celiński F., Filipek M.: Flora i zespoły roślinne leśnostepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrę. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., 4, 5, 1958.
 • 2. Ceynowa M.: Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą. Stud. Soc. Sc. Toruń., sect. D, 8, 4, 1968.
 • 3. Faliński J.B.: Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degene­racyjnych zbiorowisk roślinnych. Ekol. Pol., ser. B, 12, 1, 1966.
 • 4. Fijałkowski D.: Zbiorowiska kserotermiczne okolic Izbicy na Wyżynie Lubel­skiej. Ann. UMCS sect. С, vol. 14, 1964.
 • 5. Fijałkowski D.: Synantropy roślinne Lubelszczyzny. LTN, PWN, 1978.
 • 6. Głazek Т.: Rozmieszczenie stanowisk wiśni karłowatej (Cerasus fruticosa Pall.) i ostnicy włosowatej (Stipa capillata L.) w dorzeczu Opatówki na Wyżynie San­domierskiej. Zgsz. Nauk. UAM, Biol., 5, 1964.
 • 7. Głazek Т.: Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżec­kiego. Monog. Bot., vol., 25, 1968.
 • 8. Głowacki Z.: Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wzgórz Trzebnickich. Pr. Opolsk. Tow. Przyj. Nauk. PWN, 1975.
 • 9. Izdebski K.: Zbiorowiska z roślinnością kserotermiczną w Rudniku koło Lubli­na i Dobużku koło Łaszczowa. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 27, nr 4, 1958.
 • 10. Izdebski K.; Popiołek Z.: Ocena geobotaniczna zespołu Inuletum ensifoliae w Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego. Ann. UMCS, sect. В, vol. 28, 1973.
 • 11. Jurko A.: Feldheckengesellschaften und Uferweidengebusche des Westkarpaten- gebietes. Biol. Prace Slov. Akad. Vied, v Bratislave. 1964.
 • 12. Kornaś J.: Grimaldia fragrans, Fimbriaria saccata i Riccia Bischoffi w Jurze Krakowskiej. Mat. do Fizjogr. Kraju, 30, 1952.
 • 13. Kurowski 3.: Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczach środkowej Pilicy i Warty. Acta Univer. Lodzien., Fol. Bot., 2, 29, 1979.
 • 14. Markowski R.: Sukcesja wtórna roślinności na porębach lasów liściastych. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., 61, 1982.
 • 15. Matuszkiewicz W.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, 1981.
 • 16. Medwecka-Kornaś A.: Roślinność rezerwatu stepowego Skorocice koło Buska. Ochr. Przyr., 26, 1959.
 • 17. Oberdorfer E.: Zur Syntaxonomie der Trittpflanzen-Gesellschaften. Beitr. Na- turk. Forsch. Süd. Dtl., 30, 2, 1971.
 • 18. Olaczek R.: Roślinność kserotermiczna okolic Działoszyna i doliny środkowej Warty. Cz. II, Zesz. Nauk. UL, 2, 31, 1969.
 • 19. Olaczek R.: Formy antropogenicznej degradacji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej. Uniw. Lodz., 1972.
 • 20. Sławiński W.: Zespoły kserotermiczne okolic Kazimierza nad Wisłą. Ann. UMCS, sect. E, vol. 6, 1952.
 • 21. Szafer W.: Wiśnia w stanie dzikim w Polsce (Prunus acida K. Koch.). Acta Soc. Bot. Pol., vol. 1, nr 4, 1923.
 • 22. Tüxen R.: Kurze Übersicht Über die derzeitige systematiśche Gliederung der Acker - und Ruderalgesellschaften Europas. Anthrop. Veget. Ber. und Internat. Symp. in Stolzenau-Weser, 1966.
 • 23. Ziemnicki S., Fijałkowski D., Węgorek T.: Skuteczność technicznych i biologi­cznych umocnień wąwozów w Opoce Dużej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 193, 1977.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1d37c3f3-8954-4692-9370-fe73643399dd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.