PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 89 | 08 |
Tytuł artykułu

Gruźlica ptaków - opis przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Avian tuberculosis - the case report
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
89
Numer
08
Opis fizyczny
s.684-687,fot.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy
autor
 • Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy
autor
 • Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r ustanawiająceogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołująceEuropejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywnościoraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństważywności. Official Journal L 031, 01/02/2002, z późn. zm.
 • 2. Rozporządzenie 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higienyśrodków spożywczych. Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004,z późn. zm.
 • 3. Rozporządzenie 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególneprzepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywnościpochodzenia zwierzęcego. Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004,z późn. zm.
 • 4. Rozporządzenie 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególneprzepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroliw odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcegoprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dz. U. UE L139 z 30.04.2004, z późn. zm.
 • 5. Rozporządzenie 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowychprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnościz prawem paszowym i żywnościowym oraz regułamidotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt. Dz. U. UEL 139 z 30.04.2004, z późn. zm.
 • 6. Dyrektywa 2003/99/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania choróbodzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,zmieniająca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającadyrektywę Rady 92/117/EWG. Official Journal L325/31–40. 2003–12-12, z późn. zm.
 • 7. Rozporządzenie (WE) 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczaniasalmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynnikówchorobotwórczych przenoszonych przez żywność.Official Journal L 325/1–15. 2003–12-12, z późn. zm.
 • 8. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznychdotyczących środków spożywczych. Official Journal L 338,22.12.2005 z póżn. zm.
 • 9. Rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymaganiadotyczące higieny pasz. Dz. U. UE L 35 z 8.2.2005,z późn. zm.
 • 10. Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla pasz (Commission Regulation of onmicrobiological criteria for feedstuffs) – SANCO/2009/JHR/2009-EN.doc
 • 11. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającegoprzepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznychpochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych dospożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011).z późn. zm.
 • 12. Kwiatek K. Zawadzka E. Bezpieczeństwo żywności. Współpraca międzynarodowa w zakresie mikrobiologii żywności.Aspekty prawne. Normalizacja 2005, nr 10, 5–10.
 • 13. Kwiatek K. Zawadzka E. Bezpieczeństwo żywności. Współpraca międzynarodowa w zakresie mikrobiologii żywności.Aspekty normalizacyjne. Normalizacja 2005, nr 11,3–9.
 • 14. Kwiatek K.: Normy metodyczne w urzędowym badaniu mikrobiologicznym żywności i pasz. Życie Wet. 2009, 84,816–821.
 • 15. Kwiatek K.: Nowe normatywne wytyczne w zakresie wytwarzania i stosowania pożywek mikrobiologicznych. Życie Wet. 2013, 88, 315–317.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1d307aa5-0787-4ea1-b0e8-bfdf43d70a36
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.