PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 440 |
Tytuł artykułu

Dynamika stężenia azotanów i jonu amonowego w roztworze glebowym w zróżnicowanych warunkach nawozowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The dynamics of ammonium and nitrate ions in soil solution in different fertilization conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przeanalizowano wpływ nawożenia mineralnego, obornika i wapnowania na dynamikę stężenia NH₄⁺ i NO₃⁻ w roztworze glebowym w okresie wegetacji. Do badań wykorzystano trwałe doświadczenia nawozowe na glebach lekkich. Próbki glebowe pobierano trzykrotnie w ciągu dwóch okresów wegetacji. Roztwór glebowy otrzymano metodą podciśnieniową. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno obornik, jak i wysokie dawki potasu zwiększają stężenie NH₄⁺w roztworze glebowym a nie wpływają na stężenie NO₃⁻. Poziom stężenia NH₄⁺ w roztworze glebowym przez całą wegetację był znacznie wyższy niż stężenie NO₃⁻ co wskazuje na występowanie na glebach lekkich warunków ograniczających nitryfikację. Analiza wyników wskazuje, że pomiar stężenia azotu mineralnego a w szczególności azotanów po zbiorze roślin można wykorzystać do oszacowania ryzyka wymywania pozostałości azotu mineralnego z gleby.
EN
In the study the dynamics of NH₄⁺ and NO₃⁻ ions concentration in soil solution during vegetation period in correlation with fertilizing, manuring and liming is analysed. For the investigations the long- term feld experiment on light soils was used. The soil was sampled three times during two vegetation periods. The soil solution was obtained by suction method. The results indicate, that both manuring and high doses of potassium increased the amonium ion concentration in soil solution. The nitrate ion concentration didn't change in these conditions. The level of NH₄⁺ ion in soil solution was much higher than concentration of NO₃⁻ This result indicates that the conditions for nitrification process on the light soils are restrictive. The measurement of Nmin concentration in soil solution, and NO₃⁻ ion in particular after yields harvesting can be the basis for risk evaluation of Nmin residues leaching.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
440
Opis fizyczny
s.223-229,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejksiego, ul.Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
autor
 • Katedra Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejksiego, ul.Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
Bibliografia
 • 1. CAMPBELL D.J., KINNIBURGH D.H., BECKETT P.H.T. (1989). The soil solution chemistry of some Oxfordshire soils., Jurnal of Soil Science U.K., 4: 321-339.
 • 2. DZIADOWIEC H. (1993). Ekologiczna rola próchnicy glebowej, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411: 269-282.
 • 3. EVANGELOU V.P., BLEVINS R.L. (1985). Soil - solution phase interactions of basic cations in longterm tillage system, Soil Sci. Am. J. 49: 357-262.
 • 4. KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J. (1992). Trwałe doświadczenia nawozowe w Łyczynie cz. I i II., Roczn. Nauk Roln. S.A, 81-106.
 • 5. ŁABĘTOWICZ J. (1995). Skład chemiczny roztworu glebowego w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych, pr. habil. s. 103. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW Warszawa.
 • 6. LAGINOW W., SPYCHAJ-FABISIAK E. (1985). Chemiczne przemiany związków azotu w glebie, Postępy Nauk Rolniczych, 5: 3-14.
 • 7. MAZUR T. (1987). The content of mineral nitrogen forms in the soil treated with slurry manure and NPK on the basis of fourteen year field experiment, Pol. J. of Soil Sci. 2: 47-53.
 • 8. NYE P.H., TINKER P.B. (1977). Solute movement in the soil - root system, Studies in Ecology, 4: 33-68.
 • 9. POPŁAWSKI Z., FILIPIAK K. (1981). Kształtowanie się zawartości azotu związków nieorganicz­nych gleby na tle zmiennych opadów atmosferycznych i temperatur. Roczniki Gleboznawcze, 32: 33-53.
 • 10. SHUMAN L.M. (1990). Comparison of exchangable Al, extractable Al and Al in soil fractions, Can. Journal of Soil Science, 70: 263-275.
 • 11. WOLT JEFFREY D. (1994). Soil Solution Chemistry. Applications to Environmental Science and Agriculture. John Wiley Sons. 6-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1d2b5bb5-26c3-4625-8e18-ee4f7895c58d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.