PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 |
Tytuł artykułu

Zawartość makro- i mikropierwiastków w glebach i runi użytków zielonych położonych nad Zatoką Wrzosowską

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The content of macro- and microelements in soils and grasslands sward located nearby the Wrzosowska Gulf
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The article presents results study were obtained of 4 objects on grassland areas located in the valley of the Wrzosowska Gulf. The chemical properties of low peat, muckous, mineral-muck, rusty soil were determined as well as the chemical composition of samples of meadow plants. In general of the examined soils is acidic, low content of macro- and microelements, which found the reflection in chemical composition of plants biomass. It marked in raised level of salinity and the high content of total sulphur of soils and meadow plants the influence of waters of Baltic Sea the being in range of influence waters of Wrzosowska Gulf.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Opis fizyczny
s.51-61,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Łąkarstwa i Melioracji, Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 • Zakład Gleboznawstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
 • Zakład Łąkarstwa i Melioracji, Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • CZYŻ H., KITCZAK T., STELMASZYK A., 2007. Wartość paszowa, przyrodnicza i energetyczna polderowych użytków zielonych wyłączonych z działalności rolniczej. Łąkarstwo w Polsce, 10, 21–28.
 • FALKOWSKI M., KUKUŁKA I., KOZŁOWSKI S., 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wydawnictwo AR w Poznaniu.
 • GRYNIA M., GRZELAK M., KRYSZAK A., 1994. Produktywność łąk łęgowych na glebach organicznych w dolinie Samy Szamotulskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 412. 111–114.
 • IUNG, 1990. Zalecenia nawozowe cz. I. Liczby graniczne do wyceny zawartości makro i mikroelementów glebach. Seria P (44), Puławy, 26 ss.
 • KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. P(53) IUNG Puławy.
 • KITCZAK T., CZYŻ H., MALINOWSKI R., 2009. Wpływ warunków siedliskowych na skład florystyczny, wartość użytkową i walory przyrodnicze użytków zielonych położonych nad Zatoką Wrzosowską. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 540, 217–224.
 • KONDRATIUK P., KOŁOS A., GRYGORCZUK I., 1995. Użytek ekologiczny – forma ochrony mokradeł śródpolnych. Materiały Seminaryjne IMUZ, 34, 103–108
 • KOZŁOWSKI S., 1996.Wartość pokarmowa runi łąk trwałych. Roczniki AR w Poznaniu, 284, Rolnictwo 47, 29–43.
 • ŁACHACZ A., 1995. Właściwości sorpcyjne gleb pobagiennych wykształconych na piaszczystym podłożu. Materiały Seminaryjne IMUZ, 34, 163–167.
 • MALINOWSKI R., 2007. Zawartość metali ciężkich w glebach Parku Narodowego Ujście Warty. Zeszyt Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 31, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, 40–45.
 • MALINOWSKI R., 2008. Charakterystyka właściwości chemicznych wybranych gleb dolinowych Parku Narodowego „Ujście Warty”. Roczniki Gleboznawcze, 59 (3/4), 185–194.
 • MOSEK B., 2000. Wpływ składu florystycznego zbiorowisk pastwiskowych dolin rzecznych Lubelszczyzny na ich wartość paszową. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 368, 235–241.
 • NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M.,MELLER E.,MALINOWSKI R., 2000. Chemical properties of mucky-peat soils on the area adjacent to dumping site of fly ashes from burned hard coal in „Dolna Odra” Power Plant. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 471, 1059–1065.
 • NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., POLESZCZUK G., MELLER E. 2003. Characteristics os Chrząszczewska Island organic soils under the influence of salty waters. Acta Agrophysica, 1 (2), 279–285.
 • NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., TRZASKOŚ M., MELLER E., MALINOWSKI R., SAMMEL A., 2004. Zasobność gleb Międzyodrza w składniki mineralne a skład chemiczny porastającej je roślinności na przykładzie Polderu Widuchowskiego. Roczniki Gleboznawcze, 55, 4, 93–101.
 • NIEDŹWIECKI E., POLESZCZUK G.,. PROTASOWICKI M, MALINOWSKI R.,WACHHOLZ K., 2006a. The properties of the Dziwna Valley organic soils as affected by brackish water. In: Salt Grasslands and coastal meadows. Edited by H. Czy¿. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Szczecin, 61–68.
 • NIEDŹWIECKI E., WOJCIESZCZUK T., MALINOWSKI R, MELLER E., SZEWA E., 2006b. Chemical properties of soils of the Rega river valley in the vicinity of W³odarka under the meadow vegetation with the participation of halophytes. In: Salt Grasslands and coastal meadows. Edited by H. Czy¿. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Szczecin, 85–90.
 • OKRUSZKO H., 1992. Siedliska hydrogeniczne, ich specyfikacja i zróżnicowanie. Wiadomości IMUZ Falenty, 79, 5–14.
 • PIAŚCIK H., 1969. Gleby murszowe i murszowate Równiny Kurpiowskiej, cz. II – Fizyczne i morfologiczne właściwości gleb. Zeszyty Naukowe WSR w Olsztynie, 25, 704, 629–649.
 • SABINIARZ A., KOZŁOWSKI S., 2009. Łąki Czerskie w aspekcie paszowym. Łąkarstwo w Polsce, 12, 155–163.
 • SAWICKI B., 1999. Nowe spojrzenie na trzcinę pospolitą (Phragmites Australis). Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 197, Agricultura (75), 279–282.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1d0c22bf-0922-4e9f-9c4e-82982235f386
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.