PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 489 |
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na akumulację glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The factors influencing glycoalkaloid content in potato tubers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w latach 1999-2000 na ośmiu odmianach: 'Mila', 'Bintje', 'Agria', 'Saturna', 'Aster', Triada', 'Peppo' i 'Santana'. Glikoalkaloidy oznaczano w bulwach zbieranych dwukrotnie podczas wegetacji (niedojrzałe) oraz w bulwach dojrzałych po zbiorze i po 5, 7 miesiącach przechowywania w tempe­raturze 8°C. W każdym terminie oznaczeń bulwy uszkadzano mechanicznie, a następnie umieszczano przez tydzień na świetle o gęstości strumienia fotonów 13 µmol·m⁻²·s⁻¹, zbliżonym do występującego w sklepach. Stwierdzono, że zawar­tość glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka kształtowana jest przez odmianowe cechy genetyczne, stopień dojrzałości, warunki klimatyczne w czasie wegetacji oraz długość przechowywania. Zwiększenie zawartości glikoalkaloidów spowodo­wane działaniem uszkodzeń mechanicznych i działaniem światła zależy w decydu­jącym stopniu od ilości tych związków w bulwach bezpośrednio przed zadziała­niem czynników.
EN
The experiment was carried out on the varieties: 'Mila', 'Bintje', 'Agria', 'Saturna', 'Aster', Triada', 'Peppo' i 'Santana' in 1999 and 2000. Glycoalkaloids were determined in the control and stressed tubers twice during the vegetation period (immature) and in mature tubers after harvest, 5 and 7 month storage. Before each date of analysis 20 tubers of every cultivar were damaged, placed for a week under 15 W fluorescent tubes (13 µmol·m⁻²·s⁻¹) equivalent to light in markets (stressed tuber). The study showed that TGA level depended on the genotype, maturity, weather during vegetation and storage time. The increase of glycoalkaloids due to mechanical damage and light exposure depended on the TGA level in tubers directly prior to the stressful action.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
489
Opis fizyczny
s.283-290,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Oddział w Jadwisinie 05-140 SEROCK
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Oddział w Jadwisinie 05-140 SEROCK
Bibliografia
 • Bejarano L., Mignolet E., Devaux A., Espinola N. 2000. Glycoalkaloids in potato tubers: the effect of variety and drought stress on the a-solanine and a-chaconine contents of potatoes. J. of Sci. and Agric. 80: 2096-2100.
 • Bergers W. 1980. A rapid quantitative assay for solanidine glycoalkaloids in potatoes and industrial potato protein. Potato Res. 23: 105-110.
 • Dale M.F.B., Griffiths D.W., Bain H., Tood D. 1993. Glycoalkaloid increase in Sola- num tuberosum on exposure to light. Ann. Appl. Biol. 121: 411-418.
 • Bejarano L., Mignolet E., Devaux A., Espinola N. 2000. Glycoalkaloids in potato tubers: the effect of variety and drought stress on the a-solanine and a-chaconine contents of potatoes. J. of Sci. and Agric. 80: 2096-2100.
 • Bergers W. 1980. A rapid quantitative assay for solanidine glycoalkaloids in potatoes and industrial potato protein. Potato Res. 23: 105-110.
 • Dale M.F.B., Griffiths D.W., Bain H., Tood D. 1993. Glycoalkaloid increase in Sola- num tuberosum on exposure to light. Ann. Appl. Biol. 121: 411-418.
 • Friedman M., Dao L. 1992. Distribution of glycoalkaloids in potato plants and com­mercial potato products. J. Agric. Food. Chem. 40: 419-423.
 • Friedman M., Mc Donald G.M. 1997. Potato glycoalkaloids: chemistry, analysis, safe­ty, and plant physiology. Crit. Rev. Plant Sci. 16: 103.
 • Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska К. 1995. Nitrate and glycoalkaloid concentration and potato tubers during the vegetation and storage period. Joint Meeting Agro­nomy and Utilization Sections of EAPR. Abstract of papers, Vila Real, Portu­galia, 24-30 VII 1995: 50-51.
 • Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K. 1998. Zawartość azotanów i glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka. Poradnik Gospodarski 9: 38-39.
 • Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K. 2000. Wpływ stresu wywołanego działaniem światła i uszkodzeń mechanicznych na akumulację glikoalkaloidów w bulwach ziem­niaka. Post. Nauk Roi. 469: 285-292.
 • Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K. 2001. Wpływ genotypu na akumulację glikoal­kaloidów w bulwach ziemniaka wywołaną działaniem uszkodzeń mechanicznych i światła. Roczn. PZH 52(2): 139-144.
 • Gelder W.MJ., Van Vinke J.H., Scheffer JJ.C. 1988. Steroidal glycoalklaloids in tubers and leaves of Solanum species used in potato breeding. Euphytica 37S: 147-158.
 • Griffiths D.W., Dale M.F.B., Bain H. 1994. The effect of cultivar, maturity and sto­rage on photo-induced changes in the total glikoalkaloid and chlorophyll contents of potatoes. Plant Sci. 98: 103.
 • Lachman J., Hamouz K., Orsak M., Pivec V 2001. Potato glycoalkaloids and their significance in plant protection and human nutrition - review. Rostlinna Vyroba 47(4): 181-191.
 • Maga J.A. 1980. Potato glycoalkaloids. CRC Crit. Rev. Food Sci. and Nutr. 12: 371-405.
 • Mazurczyk W. 1988. Zmiany zawartości glikoalkaloidów w dojrzałych bulwach ziem­niaka, zależne od odmiany oraz wybranych czynników agrotechnicznych. Ziemniak: 29-43.
 • Mazurczyk W. 1991. Zawartość glikoalkaloidów w bulwach polskich odmian ziem­niaka. Synteza materiałów wyjściowych do hodowli ziemniaka - dorobek i perspekty­wa. Bonin: 123-125.
 • Mondy N.I., Leja M., Gosselin B. 1987. Changes in total phenolic, total glycoalkaloid and ascorbic acid content of potatoes as a result of bruising. J. Food Sci. 52: 631.
 • Ninthamyong A., Vonai.be J.H., Wheeler R.M, Tibbitts T. W. 1999. Glycoalkaloids in potato tubers grown under controlled environments. Am. J. of Potato Res. 76: 337-343.
 • Olsson K. 1986. The influence of genotype on the effects of impact damage on the accumulation of glycoalkaloids in potato tubers. Potato Res. 29: 1-12.
 • Percival G., Dixon G.R. 1994. Glycoalkaloid concentration of potato tubers following continuous illumination. J. Sci. Food Agric. 66: 139-144.
 • Percival G., Dixon G.R. 1996. Effect of light intensity on glicoalcaloids content of potato tubers. 13th Trien. Conf. of EAPR. Holandia, 14-19 VII 1996: 43-44.
 • Percival G., Dixon G.R., Sword A. 1996. Glycoalkaloid concentration of potato tu­bers following exposure to daylight. J. Sci. Food Agric. 71: 5.
 • Sinden S.L., Sanford I.I., Webb R.E. 1984. Genetic and environmental control of po­tato glycoalkaloids. Am. Potato J. 61: 141-156.
 • Zrust J. 1997. The glycoalkaloid content in potato tubers as affected by cultivation technology and mechanical damage. Rostlinna Vyroba 43: 509-515.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1cf898c4-0527-481f-a91b-04c53ad62570
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.