PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 65 | 3 |
Tytuł artykułu

Weed infestation of crops of winter spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta) cultivars grown under different conditions of mineral fertilization and chemical plant protection

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zachwaszczenie łanu ozimych odmian pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. Spelta) uprawianych w zróżnicowanych warunkach nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A field experiment was carried out in the years 2008- 2010 on rendzina soil. The aim of the study was to evaluate weed infestation of winter spelt cultivars (‘Schwabenkorn’ and ‘Spelt I.N.Z.’) grown under different conditions of mineral fertilization and chemical plant protection. In the experiment, two levels of mineral fertilization were compared (kg × ha-1): I. N 60; P 26.2; K 83; and II. N 80; P 34.9; K 99.6. The chemical protection levels were as follows: A. Control treatment; B. Mustang 306 SE, Stabilan 750 SL; C. Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Stabilan 750 SL; D. Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Alert 375 SC, Stabilan 750 SL. Apera spica-venti, Setaria pumila, and Galium aparine occurred in greatest numbers in the spelt wheat crop. The cultivar ‘Schwabenkorn’ was more competitive against weeds. The number of dicotyledonous and monocotyledonous weeds, their total number, and air-dry weight of weeds in the crop of this cultivar were significantly lower compared to cv. ‘Spelt I.N.Z.’. Chemical protection of spelt wheat decreased weed dry weight compared to the control treatment without chemical protection. The application of higher rates of mineral fertilizers slightly increased the number of weeds but did not influence their dry weight and number of weed species.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2010 na rędzinie mieszanej wytworzonej z opoki kredowej. Celem badań była ocena zachwaszczenia ozimych odmian pszenicy orkiszowej (Schwabenkorn i Spelt I.N.Z.) uprawianych w zróżnicowanych warunkach nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej. Nawożenie mineralne przedstawiało się następująco (w kg czystego składnika na hektar): I. N 60; P 26,2; K 83 oraz II. N 80; P 34,9; K 99,6. Poziomy ochrony roślin obejmowały: A. Obiekt kontrolny; B. Mustang 306 SE, Stabilan 750 SL; C. Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Stabilan 750 SL; D. Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Alert 375 SC, Stabilan 750 SL. Największy udział w zbiorowisku chwastów, niezależnie od czynników doświadczenia, miały Apera spica-venti i Setaria pumila z klasy jednoliściennych, z dwuliściennych zaś Galium aparine. Bardziej konkurencyjna wobec chwastów była odmiana Schwabenkorn. Zarówno liczba chwastów dwuliściennych, jednoliściennych i ogółem, jak i powietrznie sucha masa części nadziemnych chwastów w łanie tej odmiany były istotnie mniejsze w porównaniu z odmianą Spelt I.N.Z. Zastosowane chemiczne zabiegi ochrony roślin zmniejszyły powietrznie suchą masę nadziemnych części chwastów w odniesieniu do obiektu kontrolnego bez ochrony. Wyższy poziom nawożenia mineralnego nieznacznie zwiększył liczbę chwastów w łanie orkiszu, nie miał jednak wpływu na ich powietrznie suchą masę oraz liczbę gatunków chwastów.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
65
Numer
3
Opis fizyczny
p.109-118,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • An d r u s z c z a k S. , K r a sk a P. , Kwi e c i ń s k a -Po p p e E . , P a ł y s E . 2010a. Biological diversity of weeds in a winter triticale (Triticum rimpaui Wittm.) crop depending on different doses of herbicides and foliar fertilization. Acta Agrob. 64(2): 109-118.
 • An d r u s z c z a k S . , Kwi e c i ń s k a - Po pp e E . , K r a s k a P. , P a ł y s E . 2010b. The effect of different agrotechnical levels on weed infestation in crops of naked and husked varieties of oat (Avena sativa L.). Acta Agrob. 63(2): 207-213.
 • Ad amc z ews k i K. , P r a c z y k T. 1999. Strategy of weed control in small grain cereals. Pam. Puł. 114: 5-13.
 • Ber es B.L., Ha r k er K.N., Cl ay t on G.W. , Breme r E ., Bl a ck sh aw R.E., G r a f R . J. 2010. Weed-competitive ability of spring and winter cereals in the Northern Great Plains. Weed Tech. 24(2): 108-116.
 • Bl e ch a r c z yk A ., M a ł e ck a I . , S awi n sk a Z . , Z a wa d a D. 2009. Effect of fertilization on weed biodiversity in long-term continuous winter rye. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 49(1): 322-325.
 • C h r i s t e n s e n S . 1995. Weed suppression ability of spring barley varieties. Weed Res. 35: 241-247.
 • F e l e d y n - S z ewc z y k B. 2011. Zachwaszczenie i plonowanie pszenicy orkisz na tle współczesnych odmian pszenicy zwyczajnej w ekologicznym systemie produkcji. Mat. Konf. Nauk. „Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenicy orkisz w warunkach zmian klimatu”. Puławy, 28-29 czerwiec: 13-14 (in Polish).
 • F e l e d y n - S z ewc z y k B. , D u e r I . 2005. Konkurencyjność kilku odmian pszenicy ozimej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji w stosunku do chwastów. / Weed competitiveness of some winter wheat varieties cultivated in an organic crop production system. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 45(1): 126-133 (in Polish).
 • F e l e d y n - S z ewc z y k B . , D u e r I . 2006. Assessment of weed competitiveness in relation to some winter wheat varieties cultivated in organic crop production system. J. Res. Appl. Agricult. Engin. 51(2): 30-35.
 • F r a n t M . , B u j a k K . 2006. Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomów nawożenia mineralnego na zachwaszczenie pszenicy jarej. / Influence of reduced tillage and levels of fertilization on spring wheat weed infestation. Acta Agroph. 8(2): 327-336 (in Polish).
 • Gawr o ń s k a -Kul e s z a A ., L e n a r t S . , Suwa r a I . 2005. The effect of crop rotation and fertilization on the weediness of canopy and soil. Fragm. Agronom. 2: 53-62.
 • J ę d r u s z c z a k M., Boj a r c z yk M., Smol a r z H ., Bud z y ń s k a B. 2004. Competitive ability of winter wheat to weeds under different weed control measures – biomass production. Ann. UMCS, Sect. E, 59(2): 895-902.
 • Ko r r e s N . E . , F r o u d -Wi l l i ams R . J . 2002. Effects of winter wheat cultivars and seed rate on the biological characteristics of naturally occurring weed flora. Weed Res. 42: 417-428.
 • K r a s k a P. 2006. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów na zachwaszczenie pszenicy ozimej. / The influence of different herbicide doses on winter wheat weed infestation. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 46(2): 256-260 (in Polish).
 • K ra sk a P. , Pa ł y s E . 2007. Weed infestation of winter rye canopy dependent on different cultivation technology. Acta Agroph. 10(2): 397-405.
 • K ra sk a P. , Okoń S . , P a ł y s E . 2009. Weed infestation of a winter wheat canopy under the conditions of application of different herbicide doses and foliar fertilization. Acta Agrobot. 62 (2): 193-206.
 • Leme r le D., Ve r b e ek B., Couse ns R.D. , C o omb e s N. E . 1996. The potential for selecting wheat varieties strongly competitive against weeds. Weed Res. 36: 505-513.
 • L eme r l e D. , Ve r b e e k B . , O r c h a r d B . 2001. Ranking the ability of wheat varieties to compete with Lolium rigidum. Weed Res. 41: 197-209.
 • Pa ł ys E ., Ko r z e n iowsk i M., A n d r u s z c z a k S. , K ra sk a P. , K r u s i ń s k a B. 2011. Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie. / The influence of mineral fertilization and chemical protection on weed infestation of winter wheat sown after winter wheat on rendzina soil. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 559: 141-151 (in Polish).
 • Pa ł y s E . , K u r a s z k i ewi c z R . 2003. Wpływ terminów siewu odmian orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta) na zachwaszczenie łanu. / The influence of sowing date on the weed infestation of spelt canopy. Zesz. Post. Nauk Rol. 490: 179-186 (in Polish).
 • Pa r yl ak D., Z awieja J., J ęd r usz cz ak M., St up n icka-Rodzyn k iewicz E., Dąbkowska T. , Sn a r s k a K. 2006. Wykorzystanie zasiewów mieszanych, właściwości odmian lub zjawiska allelopatii w ograniczaniu zachwaszczenia. / Use of the mixed crops, cultivar properties or allelopathy in weed control. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin, 46 (1): 33-44 (in Polish).
 • S u l ews k a H. 2004. Characterization of 22 spelt (Triticum aestivum ssp. spelta) genotypes relating to some features. Biul. IHAR, 231: 43-53.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1ce15e7a-852d-49c3-a0d8-6cc5aef03f9b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.