PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 18 | 3 |
Tytuł artykułu

Zawartość B[a]P w rynkowych przetworach mięsnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Content of B(a)P in processed meat products available on the market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania zawartości WWA w wyrobach mięsnych poddanych obróbce: wędzenia, smażenia i grillowania informują o poziomie zanieczyszczenia tych wyrobów wymienionymi związkami. W celu ograniczenia zanieczyszczenia żywności wyznaczono najwyższe dopuszczalne poziomy zawartości benzo(a)pirenu – B(a)P w niektórych środkach spożywczych zawierających tłuszcze i oleje oraz w żywności wędzonej. Jakościowe i ilościowe oznaczanie WWA w przetworach spożywczych, w tym mięsnych, prowadzi się wyłącznie metodami chromatograficznymi ze względu na śladowe ich zawartości. Celem pracy było określenie poziomu zanieczyszczenia benzo(a)pirenem (B[a]P) wybranych rynkowych przetworów mięsnych poddanych tradycyjnej metodzie wędzenia. Przygotowanie próbek do oznaczenia benzo(a)pirenu obejmowało ekstrakcję frakcji lipidowej, zastosowanie techniki SEC do wydzielenia węglowodorów z tłuszczu i techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC/FLD). Spośród przebadanych wędzonych przetworów mięsnych aż 98 % prób odznaczało się zawartością benzo(a)pirenu poniżej dopuszczalnej (5,0 µg·kg⁻¹) zawartości w tego rodzaju żywności, co wskazuje m.in. na prawidłowo realizowany proces wędzenia.
EN
Badania zawartości WWA w wyrobach mięsnych poddanych obróbce: wędzenia, smażenia i grillowania informują o poziomie zanieczyszczenia tych wyrobów wymienionymi związkami. W celu ograniczenia zanieczyszczenia żywności wyznaczono najwyższe dopuszczalne poziomy zawartości benzo(a)pirenu – B(a)P w niektórych środkach spożywczych zawierających tłuszcze i oleje oraz w żywności wędzonej. Jakościowe i ilościowe oznaczanie WWA w przetworach spożywczych, w tym mięsnych, prowadzi się wyłącznie metodami chromatograficznymi ze względu na śladowe ich zawartości. Celem pracy było określenie poziomu zanieczyszczenia benzo(a)pirenem (B[a]P) wybranych rynkowych przetworów mięsnych poddanych tradycyjnej metodzie wędzenia. Przygotowanie próbek do oznaczenia benzo(a)pirenu obejmowało ekstrakcję frakcji lipidowej, zastosowanie techniki SEC do wydzielenia węglowodorów z tłuszczu i techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC/FLD). Spośród przebadanych wędzonych przetworów mięsnych aż 98 % prób odznaczało się zawartością benzo(a)pirenu poniżej dopuszczalnej (5,0 µg·kg⁻¹) zawartości w tego rodzaju żywności, co wskazuje m.in. na prawidłowo realizowany proces wędzenia.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
3
Opis fizyczny
s.120-129,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, ul.Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Pl.Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn
autor
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu, ul.Jubilerska 4, 04-190 Warszawa
Bibliografia
 • [1] ACGIH: Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. American Conference of Govermental Industrial Hygienists. Cinccinnati, OH, 1998.
 • [2] Adonis M., Gil L.: Polycyclic aromatic hydrocarbons level and mutagenicity of inhalable particulate matter in Santiago, Chile. Inhalation Toxicology., 2000, 12 (12), 1173-1183.
 • [3] Christie W.W., Christie W.W. (Ed.): Preparation of lipid extracts from tissues. Advances in Lipid Methodology – Two. (edited by, Oily Press, Dundee)., 1993, 195-213.
 • [4] Ciecierska M., Obiedziński M.: Influence of smoking process on polycyclic aromatic hydrocarbons’ content in meat products. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria., 2007, 6 (4), 1728.
 • [5] Codex Committee on Food Additives and Contaminants (CCFAC), Discussion paper on polycyclic aromatic hydrocarbons contamination. 37th Session, The Hague, the Netherlands. 25-29 April 2005.
 • [6] Environmental Protection Agency (EPA) of the United States of America, Compedium Method TO13, EPA, Cincinnati, OH, USA, (http://www.epa.gov/epahome/index), 1981.
 • [7] Garcia Falcon M.S., Gonzales Amigo S., Lage Yusty M.A., Lopez de Alda Villaizan M.J., Simal Lozano J.: Enrichment of benzo(a)pyrene in smoked food products and determination by highperformance liquid chromatography-fluorescecs detection. J. Chromat. A. 1996, 753, 207-215.
 • [8] IARC Monographs on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans vol. 32. Polynuclear Aromatic Compounds. Part 1. Chemical, Environmental and Experimental Data. Lyon 1983.
 • [9] IARC Monographs, vol. 83/2009, www.monographs.iarc.fr/2009.
 • [10] Jankowski P.S.: Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons contamination in chooses group foodstuff. PhD’s dissertation. Gdynia Maritime University, 2004.
 • [11] Jira W.: A GC/MS method for the determination of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in smoked meat products and liquid smokes. Eur. Food Res. Technol., 2004, 218, 208-212.
 • [12] Jira W., Dijnovic J.: PAK in kaltgeraucherten serbische Fleischerzeugnissen. Fleischwirtschaft. 2008, 5, 114-120.
 • [13] Jira, W., Ziegenhals, K., Speer, K.: PAK in geräucherten Fleischerzeugnissen. Untersuchungen nach den neuen EU-Anforderungen. Fleischwirtschaft. 2006, 86 (10), 103-106.
 • [14] Klimaszewska K.: Właściwości, występowanie i przemiany wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku naturalnym. Żywność, Żywienie a Zdrowie. 1999, 8, 363-376.
 • [15] Lage Yusty M. A., Cortizo Daviňa J. L.: Supercritical fluid extraction and high-performance liquid chromatography-fluorescence detection method for polycyclic aromatic hydrocarbons investigation in vegetable oil. Food Contamination. 2005, 16, 59-64.
 • [16] Lijnsky W.: The formation and occurrence of polynuclear aromatic hydrocarbons associated witch food. Mutation Research. 1991, 259, 252-261.
 • [17] Meador, J.P., Sommers F.C., Ylitalo G.M., Sloan C.A.: Altered growth and related physiological responses in juvenile chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) from dietary exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Canadian J. Fish. Aquatic Sci., 2006, 63, 2364-2376. <http://www.nwfsc.noaa.gov/publications/displayallinfo.cfm?docmetadataid=6562.
 • [18] Mu Lee B., Ae Shim G.: Dietary exposure estimation of benzo[a]pyrene and cancer risk assessment. J. Toxicol. Envir. Health, Part A. 2007, 70, (15 - 16), 1391-1394.
 • [19] Nisbet I.C.T., La Goy P.K.: Toxic equivalency factors (TEFs) polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Regulatory Toxicol. Pharmacol., 1992, 16, 290-300.
 • [20] Obiedziński M.: Wybrane zagadnienia zanieczyszczenia żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Post. Hig. Med. Dośw., 1985, 39, 660-676.
 • [21] Regulation (EC) No. 2065/2003 of the European Parliament and of the Council of 10 November 2003 on smoke flavourings used or intended for use in or on foods. O. J. EU, L 309.
 • [22] Rozp. Komisji (WE) Nr 208/2005 z dn. 4 lutego 2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
 • [23] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, Dz. Urz. UE L 364/5
 • [24] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych. Dz. Urz. UE. L 88/29
 • [25] Šimko P.: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products and smoke flavouring food additives. J. Chromat., B. 2002, 770, 3-18.
 • [26] US-EPA Federal Register, Rules and Regulations. 49. 209. method 610-Polynuclear Aromatic Hydrocarbons. Environmental Protection Agency. October 1984.
 • [27] Węgrzyn E., Grześkiewicz S., Popławska W., Głód B.K.: Modified analytical method for polycyclic aromatic hydrocarbons, using sec for sample preparation and RP-HPLC with fluorescence detection. Application to different food samples. Acta Chromat., 2005, 17, 233-249.
 • [28] Węgrzyn E., Grześkiewicz S., Popławska W., Głód B.K.: Improved RP-HPLC assay and preparative SEC for the analysis of eight carcinogenic PAHs in edible oils. Tłuszcze Jadalne. 2006, XLI. 1/2. 53-64.
 • [29] Węgrzyn E., Grześkiewicz S., Popławska W., Głód B.K.: Validation and estimation of uncertainty for the determination of PAHs using RP-HPLC with fluorescencje detection and SEC for sample preparation. Tłuszcze Jadalne. 2007, XLII. 1/2. 61-71.
 • [30] Wilk R., Szymczyk J., Zieliński Z.: Ochrona Powietrza. 1992, 6 (152), 135-138.
 • [31] Yurchenko S., Mölder U.: The determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish by gas chromatography mass spectrometry with positive-ion chemical ionization. J. Food Comp. Analysis. 2005, 18, 857-869.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1c981387-6d83-4262-ace2-a80242526f74
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.