PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 55[2] |
Tytuł artykułu

Effect of herbal mixture in beef cattle diets on fattening performance and nutrient digestibility

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ mieszanki ziołowej w dawkach bydła mięsnego na wskaźniki wydajności opasu oraz strawność składników pokarmowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Effect of herbal mixture in beef cattle diets on fattening performance and nutrient digestibility. The aim of the study was to evaluate the impact of herbal mixtureaddition in beef cattle diet on daily weight gain, feed utilization and the nutrient digestibility. The study was performed on 16 Limousin bulls during the fattening period from 100 kg to 650 kg of body weight. The animals were divided into two groups: a control (C) and experimental (E) group. All experimental bulls received the same daily rations composed of basal feeds and a concentrate mixture. The experimental factor was a certified mixture of dried chopped herbs (the author's own elaboration): Echinacea (Echinacea purpurea Moench.), garlic (Allium sativum L.), thyme (Thymus vulgaris), caraway (Carum carvi), and liquorice(Glycyrrhiza glabra), given additionally to the rations, in the amount of 3% of the predicted daily dry matter intake. During the study, the feed intake, animal weight gain, feed utilization per 1 kg of body weight gain, and nutrient digestibility were determined.The digestibility study was performed with the indicator method using acid-insoluble ash (AIA) as internal indicator. The addition of herbs improved animals’ performance. Higher daily gains in the experimental group of animals (1194 g/day/animal), compared to those fed without the addition of herbs (982 g/day/animal), were found with simultaneous better feed utilization for 1kg of growth (5.01 kg in the experimental group, 5.94 kg in the control group). Higher apparent protein and fat digestibility coefficients were noted in the animals from the experimental group (by 1.3 and 2.5 percentage points, respectively), compared to the control ones. In conclusion at least a 3% addition of herbal mixture containing Echinacea, garlic, thyme, caraway,and liquoricecan be recommended in beef cattle diet in order to improve thefattening performance. The addition of herbs improves animals’ performance. Higher daily gains in the experimental group of animals, with simultaneous better utilization of feed per1 kgof growth, were found.
PL
Wpływ mieszanki ziołowej w dawkach bydła mięsnego na wskaźniki wydajności opasu oraz strawność składników pokarmowych. Celem badań była ocena wpływu stosowania mieszanki ziół w dawkach pokarmowych dla opasów na przyrosty masy ciała, zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała oraz strawność składników pokarmowych.Badania przeprowadzono na 16 cielętach rasy Limousine utrzymywanych od ok. 100 kg do 650 kg masy ciała. Zwierzęta podzielono na 2 grupy: kontrolną (C) i doświadczalną (E). Zwierzęta obydwu grup otrzymywały w dawce te same pasze objętościowe i mieszankę treściwą. Czynnikiem doświadczalnym była mieszanka suszonych, krojonych ziół (receptura własna): jeżówka (Echinacea purpurea Moench.), czosnek (Allium sativum L.), tymianek (Thymus vulgaris), kminek (Carum carvi) i lukrecja (Glycyrrhiza glabra) dodawana do dawki w ilości 3% przewidywanego dziennego pobrania suchej masy dawki. W trakcie badań oceniono spożycie paszy, przyrost masy ciała zwierząt, zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz strawność składników odżywczych. Badanie strawności przeprowadzono metodą wskaźnikową przy wykorzystaniu popiołu nierozpuszczalnego w HCl (AIA). Dodatek ziół do dawek pokarmowych poprawił wskaźniki odchowu bydła. U zwierząt grupy eksperymentalnej obserwowano wyższe dzienne przyrosty masy ciała (1194 g/dz./szt.), w odniesieniu do tych żywionych bez dodatku ziół (982 g/dz./szt.), przy jednoczesnym niższym średnim zużyciu paszy treściwej na kg przyrostu (5,01 kg w grupie eksperymentalnej; 5,94 kg w grupie kontrolnej). Wyższe wartości współczynników strawności pozornej białka i tłuszczu odnotowano w grupie zwierząt otrzymujących zioła (odpowiednio o 1,3 oraz 2,5 punktu procentowego), w porównaniu do zwierząt grupy kontrolnej. Podsumowując, co najmniej 3% dodatek mieszanki ziołowej zawierającej jeżówkę, czosnek, tymianek, kminek i lukrecję może być zalecany, w celu poprawy wskaźników odchowu bydła mięsnego. Dodatek ziół poprawia wydajność zwierząt. W grupie zwierząt doświadczalnych stwierdzono wyższe dzienne przyrosty zwierząt, z jednoczesnym lepszym wykorzystaniem paszy na 1 kg przyrostu.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
p.187-195,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 • Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • AOAC International, 2012: Official Methods of Analysis of AOAC International. 19th Edition. Gaithersburg, MD (USA).
 • BENCHAAR C., PETIT H.V, BERTHI- AUME R., WHYTE T.D., CHOUI- NARD P.Y., 2006: Effects of dietary addition of essential oils and monensin premix on digestion, ruminal fermenta­tion characteristics milk production, and milk composition in dairy cows. J. Dairy Sci. 89: 4352-4364.
 • BUSQUET M., CALSAMIGLIA S., FER­RET A., CARRO M.D., KAMEL C., 2005: Effect of garlic oil and four of its compounds on rumen microbial fermentation. J. Dairy Sci. 88: 4393-4404.
 • CASTILLO A.R., KEBREAB E., BEEVER D.E., FRANCE J., 2000: A review of efficiency of nitrogen utilization in lactating dairy cows and its relationship with environmental pollution. J. Anim. Feed Sci. 9: 1-32.
 • CASTILLEJOS L., CALSAMIGLIA S., FERRET A., 2006: Effect of essential oil active compounds on rumen microbial fermentation and nutrient flow in in vitro systems. J. Dairy Sci. 89: 2649-2658.
 • HASSAN E.H., ABDEL-RAHEEM S.M., 2013: Response of Growing Buffalo Calves to Dietary Supplementation of Caraway and Garlic as Natural Additives. World Appl. Sci. J. 22 (3): 408-414.
 • HOSODA K., MATSUYAMA H., PARK W.Y, NISHIDA T., ISHIDA M., 2006: Supplementary effect of peppermint (Mentha piperita) on dry matter intake, digestibility, ruminal fermentation and milk production in early lactating dairy cows. Anim. Sci. J. 77: 503-509.
 • IVAN M., NEILL L., FORSTER R., ALI­MON R., RODE L.M., ENTZ T., 2000: Effects of Isotricha, Dasytricha, Entodin- ium and total fauna on ruminal fermenta­tion and duodenal flow in wethers fed different diets. J. Dairy Sci. 83: 776-787.
 • KLEBANIUK R., 2011: Zioła i wyciągi ziołowe. In: Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej. PWRiL, Warsza­wa: 131-139.
 • KLEBANIUK R., GRELA E., KOWAL- CZUK-VASILEV E., FLOREK M., GÓŹDŹ J., PECKA S., DANEK-MAJEWSKA A., 2012: Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Wyd. MRiRW, Warszawa - Falenty: 139-149.
 • KLEBANIUK R., GRELA E.R., KOWAL- CZUK-VASILEV E., FLOREK M., GÓŹDŹ J., PECKA S., 2011: Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt na ich zdrowotność. Sprawozdanie z prowadzenia w 2011 r. badań na rzecz rolnictwa ekologicznego tematu realizowanego przez Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Retrieved from http://www.biologia.up.lublin.pl/uplo- ad/06_01_04_Sprawozdanie 2011.pdf.
 • KLEBANIUK R., GRELA E.R., KOWALCZUK-VASILEV E., FLOREK M., GÓŹDŹ J., PECKA S., DANEK-MA- JEWSKA A., 2013: Wpływ ekologicz­nych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt na ich zdrowotność. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2012 roku. Wyd. MRiRW, Warszawa - Falenty: 31-41.
 • KRUSIŃSKI R., GRUSZECKI T.M., GRE­LA E.R., 2004: Zastosowanie mieszanki ziołowej w tuczu jagniąt. Roczn. Nauk. Zoot., Suppl. 20: 43-46.
 • ŁOZICKI A., DYMNICKA M., 2001: Porównanie wyników odchowu cieląt rasy hereford w wybranych gospodarstwach na terenie Polski [Comparison of results of Hereford race calves breeding on selected farms in Poland]. Ann. Warsaw Univ. Life Sci.-SGGW, Anim. Sci., special number: 334-341.
 • ŁOZICKI A., DYMNICKA M., SOUKUP T., 2006: Preparaty ziołowe w żywieniu krów mlecznych. Bydło 11: 16-19.
 • MIRZAEI F., PRASAD S., SAVAR SOFLA S., 2012: Influence of Medicinal Plants Mixture on Productive Performance Cross Bred Dairy Goats. Curr. Res. Dairy Sci. 4 (1): 6-16.
 • PATRA A.K., SAXENA J., 2010: A new perspective on the use of plant second­ary metabolites to inhibit methanogenesis in the rumen. Phytochemistry 71: 1198-1222.
 • Regulation of the Polish Minister of Agricul­ture and Rural Development of 2 December 2004 on methods of determining the content of nutrients and feed additives in feedstuffs, premixes, feed mixtures and medical feeds.
 • ROGULSKI W., 1997: Pobieranie i przygotowanie próbek pasz do analizy chemicznej. In: J. Chachułowa, J. Skomiał (Eds). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Wyd. SGGW, Warszawa: 7-11.
 • SKoMiAŁ J., 1997: Ocena wydajności pastwisk. In: J. Chachułowa, J. Skomiał, (Eds). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Wyd. SGGW, Warszawa, 83-86.
 • SRINIVaSaN K., 2005: Spices as influencers of body metabolism: An overview of three decades of research. Food Res. Int. 38: 77-86.
 • STRZETELSKI J.A., BRZÓSKA F., KO­WALSKI Z.M., OSIĘGŁOWSKI S., 2014: Zalecenia żywieniowe dla przeżuwaczy i tabele wartości pokarmowej pasz. Kraków - IZ-Balice.
 • WANAPAT M., KHEJORNSART P., PAKDEE P., WANAPAT S., 2008: Effect of supplementation of garlic powder on rumen ecology and digestibility of nutrients in ruminants. J. Sci. Food Agric. 88 (13): 2231-2237.
 • WANAPAT M., KANG S., KHEJORNSART P., WANAPAT S., 2013: Effects of Plant Herb Combination Supplementation on Rumen Fermentation and Nutrient Digestibility in Beef Cattle. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 26 (8): 1127-1136. WANG S.P , WANG W.J., 2016: Effects of dietary supplementation of Chinese herb medicine mixture on rumen fermentation, nutrient digestion and blood profile in goats. S. Afr. J. Anim. Sci. 46 (3): 247-260.
 • WINNICKI S., JUGOWAR J., NAWRO­CKI L., KALIKA G., RUDOWICZ- NAWROCKA J., 2012: System TMR żywienia krów mlecznych w aspekcie zasad rolnictwa precyzyjnego. Probl. Inż. Rol. 1-3, 1 (750: 77-85.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1c3a389b-09ff-4a44-8298-8b65e35201c7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.