PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 68 | 2 |
Tytuł artykułu

Changes in the physiological activity of soybean (Glycine max L. Merr.) under the influence of exogenous growth regulators

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zmiany w aktywności fizjologicznej soi zwyczajnej (Glycine max L. Merr.) pod wpływem egzogennych regulatorów wzrostu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In a two-year pot experiment (2008–2009) conducted at the Vegetation Hall, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, we investigated the influence of exogenous growth regulators, i.e. indole-3-butyric acid (IBA) and 6-benzylaminopurine (BAP) and their mixture, on the activity of gas exchange and selected physiological features of soybeans (Glycine max L. Merr.). The experimental factors included the following Polish soybean cultivars: ‘Aldana’, ‘Progres’ and ‘Jutro’. During plant growth, CO2 assimilation (A), transpiration rate (E), stomatal conductance (gs), and substomatal CO2 concentration (ci) were determined. Two soybean cultivars, i.e. ‘Jutro’ and ‘Progres’, showed a significant increase in the intensity of assimilation and transpiration after using all kinds of growth regulators as compared with the control plants. It was found that the ‘Jutro’ cultivar, after using a mixture of growth regulators (IBA + BAP), was characterized by the significantly highest CO2 assimilation (A) and transpiration (E) as well as the highest stomatal conductance (gs). The ‘Aldana’ cultivar, on the other hand, responded by a significant reduction in the transpiration rate, stomatal conductance and subsomatal CO2 concentration. The spraying of the plants with exogenous growth regulators had a significant influence on the increase in the number of stomata and stomatal pore length, mostly on the lower epidermis of the lamina. It was also found that plants from the ‘Jutro’ and ‘Aldana’ cultivars sprayed with IBA and IBA + BAP were characterized by the highest yield, as compared with the control plants. In the case of the ‘Jutro’ cultivar, after using the growth regulators, a positive correlation was observed between the assimilation and transpiration rates and the length of stomata, which in consequence produced increased yields.
PL
W dwuletnim doświadczeniu wazonowym (2008–2009) przeprowadzonym w Hali Wegetacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie badano wpływ egzogennych regulatorów wzrostu, tj. kwasu indolilo-3-masłowego i 6-benzyloaminopuryny oraz ich mieszaniny na aktywność wymiany gazowej i wybrane cechy fizjologiczne soi zwyczajnej (Glycine max L. Merr.). Czynnikami doświadczalnymi były polskie odmiany soi zwyczajnej: ‘Aldana’, ‘Progres’ i ‘Jutro’. W trakcie wegetacji roślin oznaczono natężenie asymilacji CO2 (A) i transpiracji (E), przewodność szparkową (gs) oraz podszparkowe stężenie CO2 (ci). Dwie odmiany soi zwyczajnej, tj. ‘Jutro’ i ‘Progres’ wykazały znaczący wzrost intensywności asymilacji i transpiracji po zastosowaniu wszystkich rodzajów regulatorów wzrostu w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Stwierdzono, iż istotnie najwyższą asymilacją CO2 (A) i transpiracją (E) oraz przewodnością szparkową (gs) charakteryzowała się odmiana ‘Jutro’ po zastosowaniu mieszaniny regulatorów wzrostu (IBA + BAP). Z kolei odmiana ‘Aldana’ w tych samych warunkach zareagowała istotnym spadkiem intensywności transpiracji, przewodności szparkowej oraz podszparkowego stężenia CO2. Opryskiwanie roślin egzogennymi regulatorami wzrostu miało istotny wpływ na wzrost liczby aparatów szparkowych i długości ich szczelin, przede wszystkim na dolnej epidermie blaszki liściowej. Stwierdzono również, iż rośliny odmiany ‘Jutro’ i ‘Aldana’ opryskiwane IBA i IBA + BAP charakteryzowały się wyższym plonem w porównaniu z roślinami kontrolnymi. U odmiany ‘Jutro’, po zastosowaniu regulatorów wzrostu, wykazano dodatnią korelację pomiędzy intensywnością asymilacji i transpiracji a liczbą aparatów szparkowych i długością ich szczelin, co w konsekwencji podniosło plonowanie roślin.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
68
Numer
2
Opis fizyczny
p.153-159,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Independent Laboratory of Dermatological Pharmacotherapy, Pomeranian Medical University in Szczecin, Powstancow Wlkp 72, 70-111 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Plant Physiology and Biochemistry, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Slowackiego 17, 71-343 Szczecin, Poland
Bibliografia
 • 1. Pisulewska E. Plonowanie polskich odmian soi oraz zawartość najważniejszych składników pokarmowych w ich nasionach. Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego AR Krakow. 2000;320:19–21.
 • 2. Kołpak R. Plonowanie soi oraz kształtowanie się cech morfologicznych na tle obsady i nawożenia roślin. Biul. IHAR. 1996;198:53–55.
 • 3. Cho T, Suh KS, Park HK, Wodd A. Impact of 2,4-DP and BAP upon pod set and seed yield in soybean treated at reproductive stages. Plant Growth Regular. 2002;36:215–221. http://dx.doi. org/10.1023/A:1016590505449
 • 4. von Richthofen JS. What do European farmers think about grain legumes. Grain Legumes. 2006;45:14–15.
 • 5. von Richthofen JS. Economic impact of grain legumes in European crop rotations. Grain Legumes. 2006;45:16–19.
 • 6. Thompson JA, Nelson RL, Schweitzer LE. Relationships among specific leaf weight, photosynthetic rate, and seed yield in soybean. Crop Sci. 1995;35:1575–1581. http://dx.doi.org/10.2135/cropsci199 5.0011183X003500060010x
 • 7. Jankiewicz L. Nomenklatura i przegląd ważniejszych regulatorów roślinnych. In: Jankiewicz LS. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin – zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie, leśnictwie i w kulturach tkankowych. Warszawa: PWN; 1997. p. 11–15.
 • 8. Sedghi M, Gholipouri A, Sharifi RS. Γ-tocopherol accumulation and floral differentiation of medicinal pumpkin (Cucurbita pepo L.) in response to plant growth regulation. Not Bot Horti Agrobot Cluj Napoca. 2008;36(1):80–84.
 • 9. Lechowski Z. Stomatal response to exogenous cytokinin treatment of the hemiparasite Melampyrum arvense L. and after attachment to the host. Biol Plant. 1997;39:13–21. http://dx.doi. org/10.1023/A:1000392502943
 • 10. Metwally A, Tsonev T, Zeinalov Y. Effect of cytokinins on the photosynthetic apparatus in water-stressed and rehydrated bean plants. Photosynthetica. 1997;34:563–567. http://dx.doi. org/10.1023/A:1006821730974
 • 11. Kumar B, Pandey DM, Goswami CL, Jain S. Effect of growth regulators on photosynthesis, transpiration and related parameters in water stressed cotton. Biol Plant. 2001;44:475–478. http://dx.doi. org/10.1023/A:1012408624665
 • 12. Ruclová J, Pospišilová J. Effect of benzyloaminopurine on rehydration of bean plants after water stress. Biol Plant. 2001;44:75–81. http:// dx.doi.org/10.1023/A:1017922421606
 • 13. Nahar BS, Ikeda T. Effect of different concentrations of Figaron on production and abscission of reproductive organs, growth, and yield in soybean (Glycine max L.). Field Crops Res. 2002;78:41–50. http:// dx.doi.org/10.1016/S0378-4290(02)00086-2
 • 14. Pandey DM, Goswami CL, Kumar B. Physiological effects of plant hormones in cotton under drought. Biol Plant. 2003;47:535–540. http://dx.doi.org/10.1023/B:BIOP.0000041058.65442.41
 • 15. Kuang A, Peterson CM, Dutr RR. Changes in soybean raceme and petiole anatomy induced by 6-benzyloaminopurine. Ann Bot. 1991;67:23–27.
 • 16. Kuang A, Peterson CM, Dute RR. Pedicel abscission and rachis morphology of soybean as influenced by benzylaminopurine and the presence of poods. J Plant Growth Regul. 1991;10:291–303. http:// dx.doi.org/10.1007/BF00024589
 • 17. Pospišilová J, Rulcová J, Vomáčka L. Effect of benzyladenine and hydroxybenzyladenosine on gas exchange of bean and sugar beet leaves. Biol Plant. 2001;44:523–528. http://dx.doi. org/10.1023/A:1013782318041
 • 18. Ahmad A, Hayat S, Fariduddin Q, Ahamad I. Photosynthetic efficiency of plants Brassica juncea, treated with chlorosubstituted auxins. Photosynthetica. 2001;29(4):565–568. http://dx.doi. org/10.1023/A:1015608229741
 • 19. Aldesuquy HS. Effect of indol-3-yl acetic acid on photosynthetic characteristics of wheat flag leaf during grain filling. Photosynthetica. 2000;38:135–141. http://dx.doi.org/10.1023/A:1026712428094
 • 20. Jurekowa Z, Mlady M. Regulation of physiological activity of winter wheat treated by chemical substances. Acta Fytotechnia. 1995;50:101–104.
 • 21. Ashraf MY, Azhar N, Hussain M. Indole acetic acid (IAA) induced changes in growth, relative water contents and gas exchange attributes of barley (Hordeum vulgare L.) grown under water stress conditions. Photosynthetica. 2006;50:85–90. http://dx.doi.org/10.1007/ s10725-006-9130-6
 • 22. Chaves MM, Pereira JS, Maroco J, Rodrigeus MI, Ricardo CP, Osório ML, et al. How plant cope with water stress in the field. Photosynthesis and growth. Ann Bot. 2002;89:907–916. http://dx.doi.org/10.1093/ aob/mcf105
 • 23. Saibo NJM, Vriezen WH, Beemster GTS, van der Straeten D. Growth and stomata development of Arabidopsis hypocotyls are controlled by gibberellins and modulated by etylene and auxins. Plant J. 2003;33:989– 1000. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-313X.2003.01684.x
 • 24. Adedeji O, Jawoola O. Importance of leaf epidermal characters in the Asteraceae family. Not Bot Horti Agrobot Cluj Napoca. 2008;36(2):7–16.
 • 25. Morison JIL. Stomatal response to increased CO2 concentration. J Exp Bot. 1998;49:443–452. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/49. Special_Issue.443
 • 26. Gupta S, Gupta NK, Kumar A. Effect of abscisic acid (ABA) and kinetin (Kn) on water loss from cowpea (Vigna unguiculata L.) seedlings. Ann Biol. 1999;15:77–79.
 • 27. Pospišilová J. Participation of phytohormones in the stomatal regulation of gas exchange during water stress. Biol Plant. 2003;46:491–506. http://dx.doi.org/10.1023/A:1024894923865
 • 28. Braune W, Leman A, Taubert H. Praktikum z anatomii roślin. Warszawa: PWN; 1975.
 • 29. Simon MR. Gene action and hebaritability for photosynthetic activity in two wheat crosses. Euphytica. 1994;76:235–238. http://dx.doi. org/10.1007/BF00022168
 • 30. Michałek S, Borowski E. Reakcja wybranych odmian soi (Glycine max L.) na suszę. Zesz Nauk AR Kraków. 1998;333:905–907.
 • 31. Jiang H, Xu D. The cause of the difference in leaf net photosynthesis rate between two soybean cultivars. Photosynthetica. 2001;39:453–459. http://dx.doi.org/10.1023/A:1015150931227
 • 32. Dodd C. Hormonal interactions and stomatal responses. J Plant Growth Regul. 2003;22:32–34. http://dx.doi.org/10.1007/s00344-003-0023-x
 • 33. Diettrich B, Mertinat H, Luckner M. Reduction of water loss during ex vito acclimatization of micropropagatec Digitalis lanata clone plants. Biochem Physiol Pflanz. 1992;188:23–31. http://dx.doi.org/10.1016/ S0015-3796(11)80255-6
 • 34. Zeiger E. The biology of stomatal guard Wells. Plant Physiol. 1983;34:441–475. http://dx.doi.org/10.1146/annurev. pp.34.060183.002301
 • 35. Klamkowski K, Treder W, Marasek A, Borkowska B. Charakterystyka aparatów szparkowych i wymiana gazowa roślin truskawki w zależności od warunków wzrostu. Zesz Probl Post Nauk Rol. 2008;524:499–509.
 • 36. Luquez VM, Guiamet JJ, Montaldi ER. Net photosynthetic and transpiration rates in chlorophyll-deficient isoline of soybean under well-watered and drought conditions. Photosynthetica. 1997;34:125– 131. http://dx.doi.org/10.1023/A:1006824120129
 • 37. Reinecke DM, Ozga JA, Magnus V. Effect of halogen substitution of indole-3-acetic acid on biological activity in pea fruit. Phytochemistry. 1995;40:1361–1366. http://dx.doi.org/10.1016/0031-9422(95)00367-G
 • 38. Czapla J, Nogalska A, Stasiulewicz. Działanie syntetycznych auksyn na plonowanie i gospodarkę mineralną soi. Acta Sci Pol Agricultura. 2003;2(1):123–131.
 • 39. Nowak GA, Klasa A, Wierzbowska J, Gotkiewicz M. Plonowanie oraz zawartość makroskładników w roślinach bobiku w warunkach stosowania retardantów i fitohormonów. Cz. I. Plonowanie roślin. Biul IHAR. 1997;201:289–294.
 • 40. Barclay GF, McDavid CR. Effect of benzyloaminopurine on fruit set and seed development in pigeonpea (Cajanus cajan). Sci Hortic (Amsterdam). 1998;72:81–86. http://dx.doi.org/10.1016/ S0304-4238(97)00110-6
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1c33dd86-adcb-4498-a965-5667f722b60d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.