PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 |

Tytuł artykułu

Evaluation of pollution in bottom sediments of the lower Vistula along the section Wyszogrod-Torun based on bacteriological indicators of the sanitary state

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Ocena zanieczyszczenia osadów dennych Dolnej Wisły na odcinku Wyszogród-Toruń na podstawie wskaźników bakteriologicznych stanu sanitarnego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This paper deals with the evaluation of the sanitary state of bottom sediments of the Lower Vistula along the section from Wyszogród to Toruń. The contamination extent of bottom sediments by easily decomposable organic matter and substances of faecal origin was defined based, respectively, on the number of heterotrophic bacteria capable of growth at 22°C and the occurrence of faecal coli (FC) bacteria. Examination results enabled to classify the bottom sediments of the Lower Vistula in the studied section as little and moderately loaded with easily decomposable organic matter, as well as very little, little and moderately polluted with faeces. The highest contamination with faecal and easily decomposable organic matter was recorded in bottom sediments of the sites located in Wyszogród and Płock. Research point situated within the limnic part of the reservoir in the vicinity of Włocławek was the least contaminated site.
PL
Praca ta dotyczy oceny stanu sanitarnego osadów dennych Dolnej Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Torunia. Stopień skażenia osadów dennych substancją organiczną łatwo rozkładalną oraz substancją pochodzenia kałowego określono odpowiednio na podstawie liczebności bakterii heterotroficznych zdolnych do wzrostu w 22oC oraz występowania bakterii z grupy coli typu kałowego (FC). Wyniki badań pozwoliły zaklasyfikować osady denne Dolnej Wisły na badanym odcinku jako nisko i umiarkowanie obciążone substancją organiczną łatwo rozkładalną oraz bardzo nisko, nisko i umiarkowanie zanieczyszczone fekaliami. Największym zanieczyszczeniem substancją organiczną łatwo rozkładalną i fekalną odznaczały się osady denne stanowisk usytuowanych w Wyszogrodzie oraz Płocku. Stanowiskiem najmniej obciążonymi zanieczyszczeniami był punkt badawczy znajdujący się w części limnicznej zbiornika w okolicy Włocławka.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Opis fizyczny

p.25-36,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Environmental Microbiology and Biotechnology, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 9, 87-100 Torun, Poland
autor

Bibliografia

 • Albinger O., 1992. Bacteriological investigation of water and sediment of the River Danube between streamkilometers 16 and 1868 from March, 13rd-17th, 1988. Arch. Hydrobiol. Suppl., 84(2-4), 115-130.
 • Arnason J.G., Fletcher B.A., 2003. A 40+ year record of Cd, Hg, Pb, and U deposition in sediments of Patroon Reservoir, Albany Coutry, NY, USA. Env. Pollution, 123, 383-391.
 • Babiński Z., 1992. Wspołczesne procesy korytowe Dolnej Wisły. (Present-day fluvial processes of the Lower Vistula Channel). Pr. Geogr. UMK Toruń, 157, 1-27, (in Polish).
 • Banach M., 1995. Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy Zbiornika Włocławskiego. Akumulacja osadow i pokrywy lodowej w zbiorniku. (Hydrological and geomorphological issues of Włocławek Reservoir. Accumulation of bottom sediments and ice cover). 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, (in Polish).
 • Donderski W., Wilk I., 2002. Bacteriological Studies of Water and Bottom Sediments of the Vistula River between Wyszogrod and Toruń. Pol. J. Env. St., 11(1), 33-40.
 • Ghoul M., Bernard T., Cormier M., 1986. Evidence that Escherichia coli accumulates glycine betaine from marine sediment. Appl. Environ. Microbiol., 56, 551-554.
 • Giziński A., Falkowska E., 2003. Hydrobiologia stosowana: ochrona wod powierzchniowych. (Applied hydrobiology: protection of surface waters). WSH-E Włocławek, (in Polish).
 • Głogowska B., 2000. Hydrobiology of the Lower Vistula River between Wyszogrod and Toruń. An assessment of the influence of the Włocławek dam on the structure and functions of the river ecosystem. Part II. A geographical and hydrological profile of the study area. AUNC Limnol. Papers, 21, 11-21.
 • Irvine K.N., Pettibone G.W., 1993. Dynamics of indicator bacteria populations in sediment and river water near a combined sewer outfall. Environ. Technol., 14, 531-542.
 • Kajak Z., 2001. Hydrobiologia – limnologia. Ekosystemy wod środlądowych (Hydrobiology – limnology. Inlands water ekosystem). PWN, Warszawa, (in Polish).
 • Kavka G., 1987. Die bakteriologische Wasserbeschaffenheit der osterreichischen Donau. (Bacteriological state of waters of Austrian Danube). Wasser und Abwasser, 31, 305-344, (in German).
 • Kohl W., 1975. Uber die Bedeutung bakteriologischer untersuchungen fur die beurteilung von fliesgewassern, dargestellt am beispiel der osterreichischen Donau. (About significance of bactteriological investigations at estimation of rivers, introduced on examole of Austrian Danube). Arch. Hydrobiol., Suppl., 44, 392-461, (in German).
 • Niewolak S., 1980. Badania porownawcze nad przeżywalnością niektorych bakterii jelitowych w wodzie i osadach dennych jezior rożnych typow. (Comparative investigation above survivality of some intestinal bacteria in water and bottom sediments of lakes of different types). Zesz. Nauk. ART Olsztyn, 10, 59-69, (in Polish).
 • Niewolak S., 1998. Total viable count and concentration of enteric bacteria in bottom sediments from the Czarna Hańcza River, Northeast Poland. Pol. J. Environ. Stud., 7(5), 295-306.
 • Niewolak S., Opieka A., 2000. Potentially pathogenic microorganisms in water and bottom sediments in the Czarna Hańcza River. Pol. J. Environ. Stud., 9(3), 183-194.
 • Olejnik G., Świątecki A., Gorniak D., Kacprzycka-Nowicka M., 2001. Struktura i funkcja bakteriobentosu w jeziorach o rożnej trofii. (Structure and function of bacteriobentos in lakes with different trophy). Słupskie Pr. Przyr., 1, 141-152, (in Polish).
 • Polska Norma (PN-EN ISO 8199: 2007). Jakość wody. Ogolne wytyczne oznaczania liczby bakterii metodą hodowli. (General guide to the enumeration of micro-organisms by culture), (in Polish).
 • Polska Norma (PN-C-04615-05: 1975). Woda i ścieki. Badanie mikrobiologiczne. Oznaczanie bakterii grupy coli metodą fermentacyjną probowkową. (Water and wastes. Microbiological tests. Determination of the coliform by the fermentative test-tube method), (in Polish).
 • Polska Norma (PN-C-04615-07: 1977). Woda i ścieki. Badanie mikrobiologiczne. Oznaczanie bakterii grupy coli typu kałowego (fekalnego) metodą fermentacyjną probowkową, (Water and wastes. Microbiological tests. Determination of the fecal coliform by the fermentative test-tube metod), (in Polish).
 • Polska Norma (PN-EN ISO 6222: 2004). Jakość wody. Oznaczanie ilościowe mikroorganizmow zdolnych do wzrostu. Określanie ogolnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym. (Quality of water. Quantitative assay of culturable micro-organisms. Determination of the colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium), (in Polish).
 • Polska Norma (PN-EN ISO 7899-2: 2004). Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokokow kałowych. Część 2: Metoda filtacji membranowej. (Detection and quantitative assay of intestinal enterococci. Part 2: Membrane filtration method), (in Polish).
 • Pommepuy M., Guillaud J.F., Dupray E., Derrien A., Le Guyader F., Cormier M., 1992. Enteric bacteria survival factors. Wat. Sci. Technol., 12, 93-103.
 • Raport o stanie środowiska wojewodztwa mazowieckiego w 2001 roku. (Report about state of environment of Mazowieckie Province in 2001), 2002 Bibl. Monit. Środ., WIOŚ Warszawa, (in Polish).
 • Roper M.M., Marshall K.C., 1979. Effects of salinity on sedimentation and of particulates on survival of bacteria in estuarine habitation. Geomicrobiol. J., 1, 103-116.
 • Starmach K., Wrobel S., Pasternak K., 1976. Hydrobiologia. Limnologia. (Hydrobiology. Limnology). PWN, Warszawa, (in Polish).
 • van Donsel D.J., Geldreich E.E., 1971. Relationships of salmonellae to facal coliform in bottom sediments. Water Res. 5, 1079-1087.
 • Wiśniewski R., 1995. Rola resuspensji osadow dennych w funkcjonowaniu ekosystemow wodnych. (Role of bottom sediments resuspension in functioning of water ecosystems). UMK, Toruń, (in Polish).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1c06d51f-fc60-41f7-8096-47bb495e40a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.