PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Kształtowanie się zasobności gleb na kontrolnych polach produkcyjnych o wysokiej wydajności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Formation of soil fertility on high yielding control fields
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1988-1992 przeprowadzono badania nad zaopatrzeniem w makro- i mikroelementy gleb z kontrolnych pól produkcyjnych. Do badań wytypowano 105 pól z terenu całego kraju, o wyższej od przeciętnej wydajności. Analizy che­miczne próbek gleby wykazały występowanie niedoborów składników pokarmo­wych w badanych glebach. Zakresy tych niedoborów można uszeregować następująco: makroelementy - K (30,4%)=Mg (30,3%)>P (21,3%), mikroelementy - В (91,4%)>Cu (32,4%)>Zn (12,4%). Statystycznie potwierdzono plonotwórcze działanie P, В i Zn. Zawartość składników pokarmowych w glebach oraz odczyn gleb zmieniał się wraz z poziomem plonowania. Stwierdzony głęboki deficyt boru przyswajalnego w glebach badanych pól wskazuje na potrzebę skontrolowania metod oceny zaopatrzenia gleb w bor, w odrębnych badaniach.
EN
In 1988-1992 the studies on macro- and micronutrient resources in farm field soils were carried out. A total of 105 high yielding fields of spring barley were sampled all over the country. Chemical analyses of the samples showed deficiencies in both macro- and micronutrients in the soils. The trends of these deficiencies may be expressed as follow; macronutrients - K (30,4% of fields)= Mg (30.3%)>P (21.3%), micronutrients - В (91.4%)>Cu (32.4%)>Zn (12.4%). The nutrients concentration in soil as well as soil acidity fluctuated along with the crop yielding level. An essential role of P, В and Zn in grain yield formation was statistically proved. A high degree of boron deficiency suggests the necessity of separate research on evaluation methods of soil boron resources.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.135-142,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, Filia we Wrocławiu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy
Bibliografia
 • Benedycka Z., Kozikowski A. 1996. Wrażliwość wybranych odmian jęczmienia jarego na zwiększoną koncentrację boru w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 37-42.
 • Bergmann W. 1986. Bemerkungen und Tabellen zur analytischen Pflanzendiagnose der Pflanzen oder Blattanalyse. VEB Fischer Verlag, Jena.
 • Czuba R., Murzyński J. 1993. Wielkość i jakość plonów siana oraz zmiany zasobno­ści gleby w warunkach stosowania dużych dawek NPK w okresie 20 lat. Cz. I. Plony siana i jego cechy jakościowe w czwartym pięcioleciu. Rocz. Nauk Rol. ser. A, 110 (1-2): 51-60.
 • Faber A. 1992. Bezpośrednie i następcze działanie nawożenia borem, miedzią, molib­denem i cynkiem w zmianowaniu czteropolowym. Wyd. IUNG Puławy H(2): 81 ss.
 • Gembarzewski H., Obojski J. 1996. Stan zaopatrzenia w składniki pokarmowe gleby i roślin żyta z pól kontrolnych. Rocz. Nauk Rol. ser. A 112(1-2): 9-18.
 • Gembarzewski H., Obojski J., Strączyński S., Sienkiewicz U. 1995. Zawartość makro- i mikroelementów w glebach oraz w roślinach ziemniaka i pszenicy ozimej z pól o wysokiej produkcyjności. Wyd. IUNG Puławy S(80): 38 ss.
 • Gembarzewski H., Obojski J., Strączyński S. 1996. Stan zaopatrzenia w mikroele­menty pszenżyta na polach wysokoprodukcyjnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 347-352.
 • Hermann J. 1997. Agrochemiczne właściwości boru wyługowanego z popiołów lot­nych węgla kamiennego. ART Bydgoszcz, Rozprawy 80: 77 ss.
 • Jones B.J.J.R, Wolf В., Mills H.A. 1991. Plant Analysis Handbook. Micro-Macro Publishing, Inc., 183 Paradise Blvd, Suite 108, Athens, Georgia 30607, USA.
 • Mandal A.B. 1994. Effect of boron on wheal (Triticum aestivum) varieties and on boron and nitrogen concentration of plant tissues. Indian J. Agric. Sci. 64(11): 783-785.
 • Mazur Т. 1995. Rozważania o degradacji gleb w wyniku nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 418: 25-36.
 • Metody badań laboratoryjnych w stacjach chemiczno-rolniczych. 1980. Cz. I-IV. Wyd. IUNG Puławy.
 • Metody oznaczania ruchomych form mikroelementów w glebie do rutynowych oznaczeń w stacjach chemiczno-rolniczych (wspólna ekstracja IM HC1). 1985. Materiały niepublikowane. IUNG Wrocław.
 • Roczniki statystyczne GUS. 1989, 1990, 1991. Warszawa
 • Simojoki P. 1991. Boron deficiency in barley. Ann. Agric. Fenn. 30: 389-405.
 • Tisdale S.L., Nelson W.L., Beaton J.D. 1985. Soil Fertility and Fertilizers. Macmillan Publishing Company New York. Fourth edition.
 • Wróbel S., Obojski J. 1997. Zawartość mikroelementów w glebach i w roślinach bu­raka cukrowego z pól produkcyjnych. Wyd. IUNG Puławy R(343): 14 ss.
 • Zalecenia nawozowe. 1990. Część I. Liczby graniczne do wyceny zawartości w gle­bach makro- i mikroelementów. Wyd. IUNG Puławy P(44): 26 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1bdfec33-b4cb-4a70-bb38-b68fd99f88f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.