PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 02[24] |
Tytuł artykułu

Wyniki gospodarstw z terenów ONW na tle pozostałych – czy grozi nam zaniechanie produkcji w trudnych warunkach?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The results of farms from LFA compared with others – are we in danger of giving up the production in unfavourable environment?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie danych FADN dla krajów UE porównano wyniki produkcyjno- -ekonomiczne uzyskane przez rolników z ONW tzw. nizinnych z wynikami rolników gospodarujących w korzystnych warunkach. W latach 2004-2009 gospodarujący w niekorzystnych warunkach uzyskiwali z jednostki ziemi niemal o 55% niższą produkcję roślinną przy relatywnie niższych o 4% kosztach środków ochrony roślin i wyższych o 12% kosztach nawozów. Niekorzystne warunki wpływały również na spadek produkcji zwierzęcej o 25%. Oddziaływanie warunków kumuluje się w wynikach ekonomicznych uzyskiwanych z hektara użytków rolnych: wartość dodana netto była niższa o 35%, a dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego już tylko o 3%. Okazało się, że działanie całego systemu dopłat i podatków (nie tylko dopłat do niekorzystnych warunków) wyrównywało dochodowość ziemi dla obszarów o korzystnych i niekorzystnych warunkach gospodarowania. Przedstawione wyniki dotyczyły przeciętnej unijnej, podczas gdy poszczególne kraje mogły się znacznie różnić.
EN
Based on FADN data the output and economic results from EU with LFA countries were compared with the results of those farms located in favourable environment. In 2004-2009 farmers from unfavourable environment received lower crop output per land unit (by 55%) with lower crop protection (by 4%) and higher fertilizers costs (by 12%). Unfavourable environment lowered also livestock output by 25%. The influence of the environment is accumulated in economic results per ha of agricultural unit: net value added was lower by 35% and family farm income was lower only by 3%. It appeared that whole system of subsidies and taxes (not only subsidies for unfavourable environment) levelled land productivity for areas with favourable and unfavourable environment. The presented results concerned EU average, while particular countries may differ significantly.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.243-251,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Prof.S.Kaliskiego 7, b.3.1, 85-789 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Bołtromiuk A., 2010. Rolnictwo a funkcje środowiskowe doliny Biebrzy. Zagadn. Ekon. Roln. 324(3), 134-144.
 • Farm Accountancy Data Network. 2012. [online] http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica[dostęp: styczeń 2012].
 • Income developments in EU farms. European Communities, June 2011. 2011. Farm Econ. brief 1, 1-12. [online] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/latestnews_en.cfm#lnyear.
 • Jadczyszyn J., Woch F., 1991. Ocena przyrodniczo-gospodarczych przyczyn odłogowania gruntów w terenach urzeźbionych. Pam. Puław. 99, 225-233.
 • Jaros S., Woch F., 2010. Analiza przyczyn odłogowania gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim na przykładzie gminy Kije. Stud. Rap. IUNG – PIB 24, 25-50.
 • Klepacka-Kołodziejska D., 2009. Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument oddziałujący na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Folia Pomer. Univ.Technol. Stetin., Oeconomica 268(54), 45-54.
 • Kukuła S., Krasowicz S., 2006. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG – PIB. [online] http://sybilla.iung.pulawy.pl/Aktualnosci/pdfy/Regionalne_zroznicowanie_rolnictwa_w_swietle_badan_IUNG.pdf.
 • Ochrona środowiska. 2010. GUS, Warszawa.
 • Orłowski G., Nowak L., 2004. Problematyka odłogowania gruntów w świetle wyników badań prowadzonych w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych (artykuł przeglądowy). Acta Sci. Pol., Agric. 3(2), 27-36.
 • Overview of the less favoured areas farms in the EU-25 (2004-2005). 2008. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Brussels, September 2008, 1-39.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007. Dz.U. nr 193, poz. 1397.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia. 1999. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 160/80, 391-413. [online] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:25:31999R1257:PL:PDF.
 • Sobczyński T., 2009. Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006. J. Agribus. Rural Dev. 3(13), 205-216.
 • Sobczyński T., 2010. Wydajność pracy a poziom wsparcia gospodarstw rolniczych w Polsce na tle UE. Rocz. Nauk Roln. Ser. G: Ekon. Roln. 97(3), 244-257.
 • Tilman D., Balzer Ch., Hill J., Befort B.L., 2011. Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. PNAS December 13, 108 (50), 20260–20264. [online] www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas. 1116437108.
 • Vercammen J., 2011. Agri-Environmental Regulations, Policies, and Programs. Can. J. Agric. Econ. 59(1), 1-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b99bea0-d4bf-4e97-acbe-4020d4652510
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.