PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 | 1 |
Tytuł artykułu

Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych do celów projektowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The usefulness of geodetic data in mining areas for designing purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tereny objęte eksploatacją górniczą wymagają specyficznego traktowania w budowlanym procesie inwestycyjnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane i opracowania geodezyjno-kartograficzne stanowią integralny i ważny zbiór danych wy­korzystywany do celów projektowych. Muszą one spełniać określone wymagania, przede wszystkim dokładnościowe. Dotyczy to zarówno mapy zasadniczej, jak i punktów osnów geodezyjnych, które powinny być ustawicznie aktualizowane. Z tego względu autorka proponuje narzędzie w postaci programu Explon ver. 5.1., który umożliwia prognozowanie zmian współrzędnych punktów osnów geodezyjnych wynikają­cych z eksploatacji górniczej. Badania przeprowadzone zostały na obszarze części Pola Marklowice, która jest lub była pod wpływem eksploatacji górniczej. Na podstawie prognoz uzyskanych za pomocą programu Explon ver. 5.1 autorka zapro­ponowała wzbogacenie danych zawartych na kartach informacyjnych punktów o wartości współrzędnych uzyskanych z prognozy, wykres zmian położenia punktu pod wpływem eksploatacji górniczej oraz zapis słowny informujący o tym, czy punkt nadaje się do wy­korzystania. Weryfikacji danych uzyskanych z prognoz dokonano poprzez pomiar wartości współrzędnych metodą bezpośrednią, wykonując pomiary analizowanych w pracy punktów geodezyjnych za pomocą techniki GPS.
EN
The areas of mining require specific treatment in the building investment process. In accordance with the applicable provisions, the data and geodetic/cartographic studies are an integral and important source of data used for designing purposes. They must meet certain requirements, primarily in terms of accuracy. This applies to both fundamental maps and points of geodesic network, which should be constantly updated. For this reason, the author proposes a tool in the form of a software Explon ver. 5.1., which allows to predict changes of coordinates of the points of geodetic network caused by the influence of mining activities. Tests were carried out in the part of seam Marklowice, which is or was under the influence of mining exploitation. Based on estimates obtained from Explon program ver. 5.1 the author has proposed adding to the information cards of a point, the information regarding coordinates of points obtained from the projections, a graph illustrating the changes of point's position caused by the in­fluence of mining activities and a comment whether a particular point is suitable for use. Verification of data obtained from the forecasts was made by measuring the coordinates using direct method, by measuring the analyzed points using GPS technology.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
1
Opis fizyczny
s.39-50,rys.,map.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, ul.Akademicka 5, 44-101 Gliwice
Bibliografia
  • Białek J. i zespół wykonawców, 2006. Analiza pomiarów deformacji terenu w Polu Marklowice wraz z optymalizacją zakresu i metodyki ich prowadzenia. PPHU Góreks sp. z o. o., Gliwice, Rybnik.
  • Dziurzyński W. i zespół, 2007. Określenie parametrów górotworu z części marklowickiej KW S.A. Oddział KWK „Marcel" na podstawie pomiarów geodezyjnych. Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków.
  • Kowalski A., 2007. Nieustalone górnicze deformacje powierzchni w aspekcie dokładności prognoz. Prace Naukowe GIG, 871.
  • Niemiec T., 2001. Asymmetrische Funktionen der Abbaueinfluesse und Deformationskennziffern mit ihren Geschwindigkeiten. Das Markscheidewesen, 3.
  • Dokumentacja mierniczo-geologiczna KW S.A. KWK „Marcel" i „Jankowice".
  • Dokumentacja mierniczo-geologiczna KW S.A. KWK „Jankowice".
  • Materiały Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b83ac76-0dc8-4c3e-b046-a9cf5ed1e285
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.