PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 3 |
Tytuł artykułu

Dobór parametrów podłoża do projektowania zabezpieczenia wykopu na podstawie pomiaru sił w kotwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Choice of soil parameters for the design of retaining walls based on ground anchors forces survey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jako zabezpieczenie wykopu o głębokości 8÷9 m pod budowę obiektu mieszkalnego przy ulicy Przy Bażantarni w Warszawie zaprojektowano ścianę berlińską podpartą w jednym poziomie za pomocą kotew gruntowych. W podłożu stwierdzono jednorodne warunki gruntowe, głównie grunty spoiste o bardzo dużej wytrzymałości. Siły w 3 kotwach gruntowych podlegały obserwacji przez cały okres ich pracy w konstrukcji. Wykonano analizę wsteczną w celu określenia parametrów gruntu odzwierciedlających pracę konstrukcji oporowej. Na potrzeby analizy przeprowadzono badania w aparacie trójosiowego ściskania z odpływem wody z porów gruntu (TXCID) na próbkach pobranych podczas głębienia wykopu. Obliczenia konstrukcji wykonano metodą modułu reakcji podłoża. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. Na podstawie wyników analiz i wyników pomiaru sił w kotwach przedstawiono zalecenia dotyczące doboru parametrów do projektowania konstrukcji oporowych w podobnych warunkach gruntowych.
EN
The Berliner wall with 1 level of ground anchors was designed to ensure the excavation stability. A 8 to 9 m deep excavation was carried out for residential building on the street Przy Bażantarni in Warsaw. The ground has been identified homogeneous ground conditions occur mainly cohesive soils with a very high shear strength. The loads in the 3 ground anchors were measured throughout the period of their work in the construction. Back analysis was performed to determine the soil parameters reflecting the work of retaining structure. For the purposes of the analysis laboratory triaxial tests was conducted with drainage of water from the pores of the soil (TXCID) on samples taken when digging the trench. Calculations were made using the construction module of ground reaction. The calculation results are compared with the measurement results. Based on the results of the analyzes and the results of the measurement of forces in anchor made recommendations regarding the selection of parameters for the design of retaining structures similar ground conditions.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
3
Opis fizyczny
s.55-70,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Geoteko Sp. z o.o., Warszawa
autor
 • Aarsleff Sp. z o.o., al.Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Aarsleff Sp. z o.o., Warszawa
Bibliografia
 • DIN 1054:2005-01. Verification of the safety of earthworks and foundations.
 • DIN 4085:2007. Subsoil-Calculation of earth pressure.
 • Dunnicliff, J. (1993). Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. Wiley & Sons, London: 167-183.
 • EAB (2003). Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, Empfehlungen auf Baugruben, Ernst & Sohn.
 • Instrukcja ITB nr 376/2002 (2002). Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów.
 • Kucybała, O., Sahajda, K. (2011). Pomiar sił w kotwach w skali technicznej. Inżynieria i Budownictwo, 3, 157-161.
 • Long, M., Menkiti, C., Skipper, J., Brangan, C., Looby, M. (2012). Retaining wall behaviour in Dublin's estuarine deposits, Ireland. Proc. of the ICE-Geotech. Eng., 156, 6, 351-365.
 • Opinia geotechniczna (2014). Zespół 3-ch budynków mieszkalnych, W-wa, ul. Przy Bażantarni. Geotest, Warszawa.
 • PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 • PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.
 • PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 2: Zasady klasyfikacji.
 • PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
 • PN-EN 1997-2: 2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 • Projekt zabezpieczenia wykopu ścianą berlińską (2015). Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ul. Przy Bażantarni w Warszawie. Aarsleff Sp. z o.o., Warszawa.
 • Raport z sondowań CPT (2015). W-wa, ul. Przy Bażantarni. Geoteko, Warszawa.
 • Saada, A.S., Bianchini, G.F., Liang, L. (1994). Cracks, bifurcation and shear bands propagation in saturated clays. Geotechnique, 44, 1, 35-64.
 • Sahajda, K. (2014). Ground anchor loads measured on an excavation sheet pile wall. ASCE Geotechnical Special Publication, 242, 974-983.
 • Sikora, Z. (2006). Sondowanie statyczne. Metody i zastosowanie w geoinżynierii. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Simpson, B., Powrie, W. (2001). Embedded retaining walls: theory, practice and understanding. Proc. of the 15 th Int. Conf. on Soil Mech. and Geotech. Eng. Istanbul, Turkey.
 • Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. Piaseczno (1974). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • Twine, D., Roscoe, H. (1999). Temporary propping of deep excavations - guidance on design. Publication C517. CIRIA, London.
 • Tymiński, W., Kiełczewski, T. (2013). Wpływ wskaźnika plastyczności na parametry wytrzymałościowe. Acta Sci. Pol. Architectura, 12 (2), 73-82.
 • Weissenbach, A. (1985). Baugruben II: Berechnungsgrundlagen. Ernst & Sohn, Berlin.
 • Weissenbach, A., Hettler, A. (2012). Baugruben: Berechnungsverfahren. Wiley & Sons.
 • Wu, C-H., Ou, C-Y., Tung, N. (2010). Corner effects in deep excavations. Establishment for a forecast model for Taipei Basin T2 zone. J. Marine Science Tech., 18, 1-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b79ed2e-1c0e-40ba-a63d-29bd2157758c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.