PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 08 | 4 |
Tytuł artykułu

Rośliny naczyniowe nowo utworzonych użytków ekologicznych "Bogdanka I" i "Bogdanka II" w Poznaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Vascular plants of newly created "Bogdanka I" and "Bogdanka II" ecological lands in Poznan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
4
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_44.pdf
Twórcy
 • Sekcja Botaniczna Koła Leśników, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Sekcja Botaniczna Koła Leśników, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 • Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • BIOLFLOR – Eine Datenbank zu biologisch-ökologischen Merkmalen der Gefäßpflanzen in Deutschland. 2002. Red. S. Klotz, I. Kühn, W. Durka. Schriftenr. Vegetationskd. 38.
 • DZWONKO Z., LOSTER S., 2001. Wskaźnikowe gatunki starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności. Pr. Geogr. Inst. Geogr. Przestrz. Zagosp. PAN 178: 120- 132.
 • ELLENBERG H., LEUSCHNER C., 2010. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. UTB, Stuttgart.
 • GAŁĄZKA S., 1999. Gleby. W: D. Wrońska-Pilarek, W. Danielewicz, S. Gałązka, T. Mizera, G. Maciorowski: Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego „Bogdanka”. Maszynopis. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Poznań: 18-43.
 • JACKOWIAK B., 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Biol. Ser. UAM Pozn. 42.
 • JACKOWIAK B., 1992. Rozmieszczenie roślin naczyniowych na terenie miasta Poznania. Gatunki wymarłe. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 41: 5-39.
 • JACKOWIAK B., 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie miasta Poznania. Pr. Zakł. Takson. Rośl. UAM 2.
 • JACKOWIAK B., 1995. Uwagi o zagrożeniu flory naczyniowej Poznania. W: Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego. Red. W. Żukowski, B. Jackowiak. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 95-98.
 • JACKOWIAK B., 2000. Chorological and ecological model of urbanophilous plants in central Europe. W: Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Red. B. Jackowiak, W. Żukowski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 125-141.
 • JACKOWIAK B., 2003. Miasto jako układ ekologiczny. W: Kompendium wiedzy o ekologii. Red. J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • JACKOWIAK B., CELKA Z., CHMIEL J., LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W., 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodivers. Res. Conserv. 5-8: 95-127.
 • JANYSZEK S., SZCZEPANIK-JANYSZEK M., DANIELEWICZ W., WROŃSKA-PILAREK D., 2002. W dolinie Bogdanki. W: Wśród zwierząt i roślin. Red. J. Wiesiołowski. Kron. M. Pozn. 3: 203-218.
 • KEPEL A., 2002. Poznańskie tereny zieleni. W: Wśród zwierząt i roślin. Red. J. Wiesiołowski. Kron. M. Pozn. 3: 17-24.
 • KNAPP S., KÜHN I., STOLLE J., KLOTZ S., 2010. Changes in the functional composition of a Central European urban flora over three centuries. Perspect. Plant Ecol. 12: 235-244.
 • KORNAŚ J., MEDWECKA-KORNAŚ A., 2002. Geografia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • KOWARIK I., VON DER LIPPE M., CIERJACKS A., 2013. Prevalence of alien versus native species of woody plants in Berlin differs between habitats and at different scales. Preslia (Prague) 85: 113-132.
 • KRAWIECOWA A., 1951. Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania. Pr. Kom. Biol. PTPN 13, 1.
 • KRYSZAK A., DESZCZYKÓW K., KRYSZAK J., KLARZYŃSKA A., 2009. Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiorowisk trawiastych doliny Bogdanki. Nauka Przyr. Technol. 3, 1, #1.
 • MIEJSKI INFORMATOR multimedialny. 2014. Urząd Miasta w Poznaniu. [http://www.poznan.pl/mim/wos/obszar-chronionegokrajobrazu,p,22294,22835,22837.html].
 • MILLER H., 1895. Phaenologische Beobachtungen bei Posen im Jahre 1894. Z. Bot. Abt. 2, 2: 53-55.
 • MILLER H., 1897. Phaenologische Beobachtungen bei Posen im Jahre 1895. Z. Bot. Abt. 3, 2: 88-90.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M., 2003. Flowering plants and pteridiophytes of Poland. A checklist. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • MORACZEWSKI I., SUDNIK-WÓJCIKOWSKA B., DUBIELECKA B., RUTKOWSKI L., NOWAK K., BORKOWSKI W., GALERA H., 2008. Flora ojczysta 2008. System identyfikacji roślin i atlas. Cortex Nova, Bydgoszcz.
 • PFHUL F., 1894. Der Ausflug in die Gegend von Golencin. Z. Bot. Abt. 1, 2: 53-55.
 • PFHUL F., 1895. Die einzelne floristische Bemerkungen. Z. Bot. Abt. 2, 2: 57-61. PFHUL F., 1896. Die bissher in der Provinz Posen nachgewisenen Gefäßpflanzen. Z. Bot. Abt. 3, 1.
 • PROJEKT ZMIANY studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 2006. [http://www.mpu.pl/studium]. PRZYRODA miasta Poznania. 2009. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Poznań.
 • RAPORT o stanie środowiska w województwie poznańskim w roku 1994. 1995. Red. M. Pułyk, E. Tybiszewska. PIOŚ, Warszawa.
 • RITSCHL G., 1850. Flora des Großherzogthums Posen. Mittler, Berlin.
 • ROCZNIK statystyczny Poznania. 2013. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. 2012. Dz. U. poz. 81.
 • SENETA W., DOLATOWSKI J., 2011. Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 2008. [http://www.mpu.pl/studium].
 • SYSTEMATYKA gleb Polski. 1989. Rocz. Glebozn. 40, 3/4.
 • SZAFRAN H., 1959. Miasto Poznań i okolica. Ser. Wielkopolska w oczach przyrodnika 3. Wyd. Popularnonaukowe PTPN, Poznań.
 • SZULCZEWSKI J.W., 1951. Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych. Pr. Kom. Biol. PTPN 12, 6.
 • SZWEMINÓWNA K., 1949. Roślinność Golęcińskiego Klina Zieleni. Maszynopis. Katedra Systematyki i Geografii Roślin UAM, Poznań.
 • UCHWAŁA nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 1994. Maszynopis. Urząd Miasta Poznania, Poznań.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/304/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2011 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bogdanka I”. 2012 a. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 317.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/305/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2011 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bogdanka II”. 2012 b. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 318.
 • USTAWA z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. 2001. Dz. U. 3, poz. 21.
 • WODZICZKO A., 1932. Dolina Bogdanki w rozbudowie Poznania. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wlkp. Pom. 3: 9-14.
 • WODZICZKO A., KRAWIEC F., URBAŃSKI J., 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wlkp. Pom. 8: 313-360.
 • WROŃSKA-PILAREK D., 2010. The vascular plants of the former ecological site “Bogdanka” in Bogdanka river valley in Poznań. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 9, 3-4: 51-69.
 • WROŃSKA-PILAREK D., DANIELEWICZ W., GAŁĄZKA S., MIZERA T., MACIOROWSKI G., 1999. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego „Bogdanka”. Maszynopis. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Poznań.
 • ZARZYCKI K., SZELĄG Z., 2006. Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce. W: Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Red. Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 9-20.
 • ŻMUDZKA E., 2012. Wieloletnie zmiany zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roślin w Polsce. Woda Środ. Obsz. Wiej. 12: 377-389.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b723118-e213-4e57-a1df-e731df864be8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.