PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |
Tytuł artykułu

Comparison between the amino acid, fatty acid, mineral and nutritional quality of raw, germinated and fermented african locust bean (Parkia biglobosa) flour

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Porównanie zawartości aminokwasów, kwasów tłuszczowych, związków mineralnych oraz wartości żywieniowej mąki otrzymanej z surowych, skiełkowanych oraz fermentowanych nasion afrykańskiego drzewa nere (Parkia biglobosa)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. The most popular form of utilization of African locust bean (ALB) is in its traditional fermentation food condiment (iru/dawadawa), which adds protein to a protein-poor diet and also as Medicine. In view of the nutritive values of ALB, the present study therefore aimed at investigating the effect of germination and fermentation on the nutritional quality of ALB fiour. Material and methods. The ALB was obtained from a local market in Akure, Nigeria. The seeds were divided into three portions, and treated as raw African locust bean (RALB), germinated African locust bean (GALB) and fermented African locust bean (FALB) respectively. Each of the samples was milled, sieved and analysed for chemical, functional properties and nutritional qualities using standard methods. Results. Some most important results ofthe chemical analysis were as follows: protein content range between 33.64 ±0.41 -41.49 ±1.89 g/100 g, while the energy value was between 442.79 ±2.32-457.20 ±2.15 kcal. The P/Ca and Na/K ratio of the RALB were higher than other flour samples respectively. Total essential amino acid was between 29.960-27.514 mg/100 g. Protein efficiency ratio (PER) was between 1.78-1.87; essential amino acid index 31.43-34.75%; while biological values were 22.56-26.18%. The dominant fatty acid (FA) composition of the samples was linoleic with 33.687%, 31.578% and 28.7% for RALB, GALB and FALB respectively; while the least was lauric acid. The polyunsaturated/saturated FA ratio ranges between 0.589-0.718. The antinutrient concentration of fermented flour sample was significantly reduced than other food samples. Conclusion. The present study investigated the effect of germination and fermentation on the nutritional quality of ALB flour. The finding showed that fermentation technique significantly reduced antinutrient concentration and also improved the nutrient composition, particularly amino acid profile of ALB flour.
PL
Wstęp. Najczęściej nasiona z afrykańskiego drzewa nere (African locust bean, ALB) są wykorzystywane w tradycyjnej afrykańskiej kuchni w formie fermentowanej jako przyprawa do produktów spożywczych zwiększająca zawartość białka w diecie niskobiałkowej oraz jako produkt leczniczy. Celem pracy było zbadanie wpływu kiełkowania i fermentacji na wartość żywieniową mąki otrzymywanej z nasion drzewa nere. Material i metody. Nasiona z afrykańskiego drzewa nere zakupiono w sieci handlowej miasta Akure (Nigeria). Nasiona podzielono na trzy części, z których pierwszą stanowiły nasiona nieprzetworzone, drugą - nasiona skiełkowane i trzecią - poddane procesowi fermentacji. Każda grupa nasion została zmielona, odsiana i podana analizie pod względem właściwości chemicznych, funkcjonalnych oraz wartości żywieniowej. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych analiz prób mąki oznaczono zawartość białka w granicach od 33,64 ±0,41 do 41,49 ±1,89 g/100 g oraz wartość energetyczną na poziomie od 442,79 ±2,32 do 457,20 ±2,15 kcal. Stwierdzono, że stosunek P/Ca oraz Na/K w mące otrzymanej z nasion nieprzetworzonych był wyższy niż w pozostałych próbach. Całkowita zawartość aminokwasów wyniosła od 29,960 do 27,514 mg/100 g. Wydajność wzrostowa białka (PER) zawarła się w granicach 1,78-1,87; indeks aminokwasów egzogennych kształtował się na poziomie od 31,43 do 34,75%, natomiast wartość biologiczna wyniosła od 22,56 do 26,18%. Największym udziałem procentowym spośród kwasów tłuszczowych wyróżniał się kwas linolowy: odpowiednio 33,687%, 31,578% i 28,7% w próbkach mąki RALB, GALB oraz FALB, natomiast najmniejszym - kwas laurynowy. Stosunek kwasów tłuszczowych nienasyconych do nasyconych wynosił od 0,589 do 0,718. Zawartość substancji antyżywieniowych w mące otrzymanej z ziarna fermentowanego była mniejsza niż w pozostałych próbach. Wnioski. W przedstawionej pracy zbadano wpływ kiełkowania oraz procesu fermentacji na wartość odżywczą mąki otrzymywanej z nasion afrykańskiego drzewa nere. Na podstawie wyników stwierdzono, że proces fermentacji zmniejsza właściwości antyodżywcze oraz poprawia wartość żywieniową, w szczególności profil aminokwasów badanej mąki.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
2
Opis fizyczny
p.151-165,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Food Science and Technology, The Federal University of Technology, Akure, Nigeria
Bibliografia
 • Abdullah A., Baldwin R.E., 1984. Mineral and vitamin contents of seeds and sprouts of newly available smali seeded soybeans and market samples of mungbeans. J. Food Sci. 49, 656-657.
 • Adeyeye E.I., 2004. The chemical composition of liquid and solid endosperm of ripe coconut. Orient J. Chem. 20 (3), 471-476.
 • Adeyeye E.I., 2006. Amino acids composition of fermented African locust bean [Parkia biglobosa] seeds. J. Appl. Environ. Sci. 2 (2), 1543-158.
 • Adeyeye E.I., Fagbohun E.D., 2006. Nutritional study of seven varieties of Nigerian garden egg fruit. J. Appl. Environ. Sci. 2 (1), 129-135.
 • Adeyeye E.I., Asaolu S.S., Aluko A.O., 2007. Amino acid composition of two masticatory nuts (Cola acuminata and Garcinia kola) and a snack nut [Anacardium occidentale]. Int. J. Food Sci. Nutr. 2 (2), 241-249.
 • Afam-Anene O.C., Onuoha L.N., 2006. Nutritional and functional properties of sesame. Nig. J. Nutr. Sci. 27, 16-21.
 • Alabi D.A., Akinsulire O.R., Sanyaolu M.A., 2005. Quantitative determination of chemical and nutritional composition of Parkia biglobosa (Jacq.) Benth. Afr. J. Bio- techn. 4 (8), 812-815.
 • Alsmeyer R.H., Cunningham A.E., Flappich M.L., 1974. Equations to predict PER from amino acid analysis. Food Technol. 28, 34-38.
 • AOAC [Association of Official Analytical Chemists], 2005. Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists International. Gathersburg, MD U.S.A Official methods, 2005.08.
 • Ariahu C.C., Ukpabi U., Mbajunwa K.O., 1999. Production of African breadfruit (Treculia Africana) and soyabean (Glycine max) seed based food formulations. 1. Effects of germination and fermentation on nutritional and organoleptic quality. Plant Foods Human Nutr. 54, 123-266.
 • Balogun A.M., FetugaB.L., 1986. Chemical composition of some under exploited crops seeds in Nigeria. J. Agric. Food Chem. 34, 189-192.
 • Bates R.P., Knapp F.W., Araujo P.E., 1977. Protein quality of green mature, dry mature and sprouted soy-beans. J. Food Sci. 42, 271-272.
 • Beuchat L.R., 1977. Functional and electrophoretic characteristics of succinylated peanut flour protein. J. Agric. Food Chem. 25, 258-261.
 • Bonvehi J.S., Coli F.V., 1993. Oil content, stability and fatty acid composition of the main varieties of Catalonian hazelnuts [Corylus avellana L.]. Food Chem. 48,237-241.
 • Burns R., 1971. Method for estimation of tannin in grain sorghum. Agro. J. 63, 511-512.
 • Campbell-Platt G., 1980. African locust beans [Parkia spp ] and its West African fermented food product, ‘Dadadawa\ Ecol. Food Nutr. 9, 123-132.
 • Charan U.D., McKenzie D.B., 2001. Functional properties of protein isolates from beach pea (Lathyrus maritimus L.) as affected by different solvents. Food Chem. 75, 4, 509-512.
 • Cook J.A., VanderJagt D.J., Pastuszyn A., Moukaila G., Glew R.S., Millson M., Glew R.H., 2000. Nutrient and chemical composition of 13 wild plant foods of Niger. J. Food Comp. Anal. 13, 83-92.
 • Cronk T.C., Steinkraus K.H., Hackler L.R., Mattick L.R., 1977. Indonexian tape ketan fermentation. Appl. Environ. Micr. 33, 1967-1073.
 • Cunnane S.C., Ganguli S., Menard C., Liede A.C., Hamadeh M.J., Chen Z., Wolever T.M.S., Jerkins D.J.A., 1993. High linolenic acid flaxseed [Linum usitatissimum]: some nutritional properties in humans. Br. J. Nutr. 69, 433-453.
 • Dike E.N., Odunfa S.A., 2003. Microbiological and biochemicalevaluation of a fermented soyabean productsoyadawadawa. J. Food Sci. Tech. 40, 606-610.
 • El-Adawy T.A., 2002. Nutritional composition and antinutritional factors of chickpeas [Cicer arietinum L.] undergoing different cooking methods and germination. Plant Food Hum. Nutr. 57, 83-97.
 • Egli I.M., 2001. Traditional food processing methods to increase mineral bioavailability from cereal and legume based weaning foods. A PhD dissertation. Swiss Federal Inst. Techn. Zurich.
 • Elemo G.N., Elemo B.O., Oladunmoye O.O., Erukainure O.L., 2011. Comprehensive investigation into the nutritional composition of dehulled and defatted African locust bean seed (Parkia biglobosa). Afr. J. Plant Sci. 5 (5), 291-295.
 • Esenwah C.N., Ikenebomeh M.J., 2008. Processing effects on the nutritional and anti-nutritional contents of African locust bean [Parkia biglobosa Benth.] Seed. Pakistan J. Nutr. 7 (2), 214-217.
 • FAO/WHO/UNU, 1985. Energy and protein requirements. WHO Technical Report Series No 724. WHO Geneva, 13-205.
 • FAO/WHO, 1990. Protein quality evaluation. Report of a Joint FAO/WHO Consultation Held in Bethesda. Md, USA, 3-36.
 • FAO/WHO, 1991. Protein quality evaluation. Report of Joint FAO/WHO Expert Consultation. FAO Food and Nutrition Paper 51. Rome, Italy, 10-26.
 • Giami S.Y., Bekeham D.A., 1992. Proximate composition and functional properties of raw and processed fuli fat fluted pumpkin [Telferia occidentalis] seed flour. J. Sci. Food Agric. 59, 32.
 • Gibson R.S., Yeudall F., Drost N., Mitimuni B., Cullinan T., 1998. Dietary interventions to prevent zinc deficiency. Am. J. Clin. Nutr. 68 [2 Suppl.], 484S-487S.
 • Gopaldas T., John C., 1991. Evaluation of a controlled 6 months feeding trial on intake by infants and toddlers fed highenergy-low bulk gruel versus a high energy- high bulk gruel in addition to their habitual home diet. J.Trop Paediatr. 38, 278-283.
 • Helland M.H., Wicklund T., Narvhus J.A., 2002. Effect of germination time on alpha-amylase production and viscosity of maize porridge. Food Res. Int. 35, 315-321.
 • Ikenebomeh M.J., Kok R., 1984. Mass balance of the processing and fermentation of the African locust bean (Parkia filicoidea Welw.). J. Can. Inst. Food Sci. Tech. 17,48-50.
 • Jirapa P., Normah H., Zamaliah M.M., Asmah R., Mohamad K., 2001. Nutritional quality of germinated cowpea flour [ Cigna unguiculala] and its application in home prepared weaning foods. Plant Foods Hum. Nutr. 56, 203-216.
 • Joslyn N., 1970. Methods in food analysis. Physical, chemical and instrumental methods of analysis. Acad. Press New York, 708-720.
 • Kakade M.L., Rackis J.J., Mcghee J.E., Puski G., 1974. Determination of trypsin inhibitor activityof soy products: A collaborative analysis of an improved procedure. Cereal Chem. 51, 376-382.
 • Kaushik G., Satya S., Naik S.N., 2010. Effect of domestic processing techniques on the nutritional quality of the soybean. Mediterr. J. Nutr. Metab. 3 (1), 39-46.
 • Khatoon N., Prakash J., 2006. Nutrient retention in microwave cooked germinated legumes. Food Chem. 97 (1), 115-121.
 • Kirk R.S., Sawyer R., Egan H., 1961. Pearson’s composition and analysis of foods. Longman Essex, U.K.
 • Labuda J., Kacerovský O., Kováé M., Štirba A., 1982. Výživa a krmenie hospodárských zvierat. Priroda Bratislava.
 • Lockeett C.T., Calvert C.C., Grivetti L.E., 2000. Energy and micronutrient composition of dietary and medicinal wild plants consumed during drought: study of Rural Fulani, Notheastem Nigeria. Int. J. Food Sci. Nutri. 52,195-208.
 • Marero L.M., Pajumo E.M., Librando E.C., 1988. Technology of weaning food formulation prepared from germinated cereals and legumes. J. Food Sci. 53, 1391-1395.
 • Martin E.A., Coolidge A.A., 1978. Nutrition in action. Holt and Wilson New York, USA.
 • Moore I., Stein W.H., 1963. Chromatographic determination of amino acids by use of automatic recording equipment methods in enzymology. Vol. 6. Academic Press New York, 819-831.
 • Moore A.C., Akhter S., Aboud F.E., 2006. Responsive complementary feeding in rural Bangladesh. Soc. Sci. Med. 62, 1917-1930.
 • Mosha A.C., Lorri W.S.M., 1987. High-nutrient-density weaning foods from germinated cereals. In: Improving young child feeding in Eastem and Southern Africa. Eds D. Alnwick, S. Moses, O.G. Schmidt. IDRC, UNICEF, SIDA, Nairobi, New York, Stockholm, 288-299.
 • Mune-Mune M.A., Minka S.R., Mbome I.L., Etoa F.X., 2011. Nutritional potential of Bambara bean protein concentrate. Pak. J. Nutri. 10 (2), 112-119.
 • Nielsen S.S., 2002. Introduction to the chemical analysis of foods. CBS Pub). New Delhi, 235-247.
 • Ochanda S.O., Onyango C.A., Mwasaru A.M., Ochieng J.K., Mathooko F.M., 2010. Effects of malting and fermentation treatments on group B-vitamins of red sorghum, white sorghum and pearl millets in Kenya. J. Appl. Biosci. 34, 2128-2134.
 • Odunfa S.A., 1986. Dawadawa. In: Legume-based fermentation foods. Eds N.R. Reddy, M.D. Pierson, D.K. Salunkhe. CRS Press, Boca Raton, Florida, 173-189.
 • Ohtsubo K., Suzuki K., Yasui Y., Kasumi T., 2005. Bio-functional components in the processed pregerminated brown rice by a twinscrew extruder. J. Food Compos. Anal. 18(4), 303-316.
 • Okaka J.C., Potter N.N., 1979. Physicochemical and functional properties of cowpea powders processed to reduce beany flavour. J. Food Sci. 44, 1235-1240.
 • Omueti O., Otegbayo B., Jaiyeola O., Afolabi O., 2009. Functional properties of complementary diets developed from soybean \glycine max], groundnut [Arachis hypogea] and crayfish [Macrobrachium spp.]. EJEAFChe, 8 (8), 563-573.
 • Oser B.L., 1959. An integrated essential amino acid index for predicting the biological value of proteins. In: Protein and amino acid nutrition. Ed. A.A. Albanese. Academic Press New York, 295-311.
 • Oshodi A.A., Olafe O., Hall G.M., 1993. Amino acid, fatty acid and mineral composition of pigeon pea (Cajanus cajari). Inter. J. Foof Sci. Nutr. 43,4, 187-191.
 • Osundahunsi O.F., Aworh O.C., 2002. A preliminary study on the use of tempeh based formula as a weaning diets in Nigeria. Plant Foods Hum. Nutr. 57, 365-376.
 • Oyarekua M.A., Eleyinmi A.F., 2004. Comparative evaluation of the nutritional quality of com, sorghum and millet ogi prepared by modified traditional technique. Food Agric. Envir. 2 (2), 94-99.
 • Price M.L., Scoyoc S.V., Butler L.G., 1978. Acritical evaluation of the vanillin reaction as an essay for tannin in sorghum grain. J. Agric. Food Chem. 26, 1214-1218.
 • Rajalakshmi R., Vanaja K., 1967. Chemical and biological evolution of the effects of fermentation on the nutritive value of foods prepared from rice and gram. Brit. J. Nut. 21,46-473.
 • Rao M.V.R., 1961. Some observations on fermented foods. In: Meeting the needs of infants and children. National Acad. Sci., National Res. Council. Public. 843,291-293.
 • Siddhuraju P., Becker K., 2001. Effect of various indigenous Processing methods on the galactoside and monoand disaccharide content of an Indian tribal pulse [Mucuna prueriens var. utilis]. J. Sci. Food Agric. 81, 718-725.
 • Słupski J., 2011 a. Effect of freezing and canning on the content of vitamin C in immature seeds of five cultivars of common bean (Phaseolus vulgaris L.). Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 10(2), 199-208.
 • Słupski J., 2011 b. Evaluation of the effect of pretreatment and preservation on macro- and microelements retention in flageolet (Phaseolus vulgaris L.) bean seeds. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 10 (4), 475-485.
 • Snow J.E., 1974. Flexible packaging and food products compatibility. In: Chemistry of food packaging. Ed. M. Swalon. Amer. Chem. Soc., Washington, 82, 84.
 • Spackman D.H., Stein E.H., Moore S., 1958. Automatic recording apparatus for use in the chromatography of amino acids. Anal. Chem. 30, 1190-1191.
 • Steinkraus K.H., Van Veen A.G., Thiebeau D.B., 1967. Studies on Idli-an Indian fermented black gram-rice food. Food Tech. 21, 110-113.
 • Syed A.S., Aurang Z., Tariq M., Nadia N., Sayed J.A., Muhammad S., Md. A.A., Asim M., 2011. Effects of sprouting time on biochemical and nutritional qualities of Mungbean varieties. Afric. J. Agric. Res. 6 (22), 5091-5098.
 • Ugwu F.M., Oranye N.A., 2006. Effects of some processing methods on the toxic components of African breadfruit [Treculia africana]. Afr. J. Biotech. 5, 2329-2333.
 • Walker A.F. Kochhar N., 1982. Effect of cooking including domestic cooking on nutritional quality of legumes. Proc. Nutr. Soc. 41, 41-51.
 • Wheeler E.L., Ferrel R.E., 1971. Method for phytic acid determination in wheat and wheat fractions. Cereal Chem. 48,312-316.
 • Yagoub A.A., Abdalla A.A., 2007. Effect of domestic processing methods on chemical, in vitro digestibility of protein and starch and functional properties of bambara groundnut [Voandzeia subterranea] seed. Res. J. Agric. Biol. Sci. 3, 24-34.
 • Zwarts L., Savage G.P., Mcneil D.L.,1999. Fatty acid content of New Zealand grown walnuts (Juglans regia L.). Int. J. Food Sci. Nutr. 50, 189-194.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b6cc1a6-03c4-4f6a-8bdd-1f36a50afd3b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.