PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 23 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ warunków termiczno-opadowych i nawożenia wsiewką międzyplonową na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka jadalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of temperature, precipitation and manuring with undersown catch crops on selected quality characteristics of edible potato tubers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2006-2009 mające na celu przeanalizowanie wpływu warunków termiczno-opadowych i nawożenia wsiewką międzyplonową na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka. Rozkład opadów i temperatur pochodził ze Stacji Meteorologicznej w Zawadach. Doświadczenie polowe przeprowadzono w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, położonej na 50°20′ szerokości geograficznej północnej oraz na 22°30′ długości geograficznej wschodniej. Badania prowadzono na glebie płowej, kompleksu żytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. Badanym czynnikiem doświadczenia było nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, koniczyna perska, życica westerwoldzka, koniczyna perska-mulcz, życica westerwoldzka-mulcz. Bezpośrednio po zastosowaniu wsiewek międzyplonowych uprawiano ziemniak jadalny. Podczas zbioru bulw ziemniaka określono ich plon ogólny oraz pobrano próby do oznaczenia zawartości: suchej masy, skrobi, witaminy C i białka właściwego. Największy plon bulw ziemniaka zebrano z obiektu nawożonego koniczyną perską w formie mulczu. Najwyższą koncentrację składników odżywczych odnotowano w bulwach ziemniaka w 2007 roku, przy małej ilości opadów w sierpniu i wysokiej temperaturze. Z kolei obfitujący w opady sierpień i wrzesień 2008 roku dał efekt odwrotny. Korzystniejszy pod tym względem okazał się 2009 rok, o mniejszej ilości opadów w ostatnim miesiącu wegetacji ziemniaka. Ziemniak uprawiany w suchym i ciepłym 2007 roku, na obiekcie nawożonym koniczyną perską, niezależnie od formy jej stosowania wyróżniał się najlepszymi cechami jakościowymi. Najkorzystniejszym składem chemicznym wyróżniały się bulwy ziemniaka nawożonego koniczyną perską, zarówno przyoraną jesienią, jak i pozostawioną do wiosny w formie mulczu.
EN
The work presents results of studies conducted in 2006-2009 to analyse the effect of temperature and precipitation in the study years as well as manuring with undersown catch crops on selected quality characteristics of edible potato tubers. Precipitation and temperature distribution was obtained from the Zawady Meteorological Station. The field experiment was conducted at the Zawady Experimental Farm which belongs to the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities located at 50°20′N 22°30′E. The experimental factor included the following treatments: control (no manuring with undersown catch crops), farmyard manure, Persian clover, westerwolds ryegrass, Persian clover – mulch, westerwolds ryegrass – mulch. The undersown catch crops were directly followed by edible potato. At harvest, potato tubers were sampled to determine dry matter, starch, vitamin C and protein contents. The highest potato tuber yield was harvested in the plots manured with persian clover mulch. The highest nutrient concentration was recorded in potato tubers harvested in 2007 when temperature was high and precipitation in August was low. By contrast, heavy rains in August and September 2008 produced the opposite effect whereas 2009 was more favourable because precipitation in the final month of potato growing was lower. Potato manured with Persian clover, whether the catch crop grown for mulch or not, and cultivated in dry and warm 2007, had the best quality characteristics. The best chemical composition was found for the tubers of potato manured with autumn – and spring-incorporated persian clover.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Numer
3
Opis fizyczny
s.491-503,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Boligłowa E., Gleń K., 2003. Yielding and quality of potato tubers depending on the king of organic fertilization and tillage method. Elec. Jour. Pol. Agric. Univ. Top Agron., 1,6, www.ejapu.media.pl
 • Ceglarek F., Płaza A., Buraczyńska D., Jabłońska-Ceglarek R., 1998. Alternatywne nawożenie organiczne ziemniaka jadalnego w makroregionie środkowo-wschodnim. Cz. II. Wartość odżywcza i konsumpcyjna ziemniaka. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 113(3-4), 189-201.
 • Dzienia S., Szarek P., Pużyński S., 2004. Plonowanie i jakość bulw ziemniaka w zależności od systemu uprawy roli i rodzaju nawożenia organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 500, 235-241.
 • Głuska A., 2002. Wpływ warunków glebowych i rozkładu opadów na plon i niektóre cechy jakości bulw jako ograniczenia w produkcji ekologicznej ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489, 113-121.
 • Hamouz K., Lachman J., Dvořǎk P., Pivec V., 2005. The effect of ecological growing on the potatoes yield and quality. Plant Soil Environ., 51, 397-402.
 • Hamouz K., Lachman J., Dvořǎk P., Duškova O., Čižek M., 2007. Effect of conditions of locality, variety and fertilization on the content of ascorbic acid in potato tubers. Plant Soil Environ., 53, 252-257.
 • Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kiełbasa S., 2007. Plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Fragm. Agron., 2(94), 142-150.
 • Leszczyński W., 2002. Zależność jakości ziemniaka od stosowania w uprawie nawozów i pestycydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489, 47-64.
 • Leszczyński W., 2012. Żywieniowa wartość ziemniaka i przetworów ziemniaczanych. Biul. IHAR, 266, 5-20.
 • Lis B., Mazurczyk W., Trawczyński C., Wierzbicka A., 2002. Czynniki ograniczające wykorzystanie azotu przez rośliny ziemniaka a zagrożenie środowiska. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489, 165-174.
 • Makaraviciute A., 2003. Effect of organic and mineral fertilizers on the yield and quality of different potato varieties. Agron. Res., 1, 197-209.
 • Makarewicz A., Płaza A., Gąsiorowska B., Królikowska M.A., 2014. Zawartość białka w bulwach ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. Biul. IHAR, 271, 79-88.
 • Makarewicz A., Płaza A., Gąsiorowska B., 2015. Yield and quality of potato tubers fertilized with undersown crops in an integrated and organic production system. Acta Sci. Pol., Agric., 14(4), 39-48.
 • Mauromicale G., Signorelli P., Lerna A., Foti S., 2003. Effects of intraspecificc competition on yield of early potato grown in Mediterranean environment. Amer. Jour. Pot. Res., 80, 281-288.
 • Płaza A., Ceglarek F., 2009. Tuber quality of edible potato fertilized with catch crops and barley straw. Annales UMCS, Sec. E, LXIV(3), 79-91.
 • Płaza A., Makarewicz A., Gąsiorowska B., 2015. Tuber yield and chemical composition of table potato fertilized of different organic manure in organic and integrated system. Elec. Jour. Pol. Agric. Univ., 18, 3, www.ejpau.media.pl
 • Puła J., Skowera B., 2004. Zmienność cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych. Acta Agroph., 3(2), 359-366.
 • Pytlarz-Kozicka M., 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489, 147-155.
 • Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T., 2015. Wpływ warunków środowiskowych na zawartość skrobi w bulwach ziemniaka średnio wczesnego. Acta Agroph., 22(3), 279-289.
 • Weber L., Putz B., 1999. Vitamin C content in potato. Proceding 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research. Sorrento, Italy, 02-07.05.1999, 230-231.
 • Wiater J., 2002. Wpływ współdziałania niektórych odpadów z roślinami motylkowatymi na ilość i jakość białka ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484, 743-752.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b589ddf-6848-4b07-8241-c8276e47909b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.