PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 06 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ wielkości pilarki spalinowej i długości jej prowadnicy na wielkość drgań emitowanych podczas okrzesywania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of the size of chain saw and length of the guide bar on vibrations emitted during delimbing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie związane z wpływem wielkości pilarki (głównie pojemności skokowej, ale też mocy i masy) i długości jej prowadnicy na drgania emitowane podczas okrzesywania drzew na stanowisku testowym. Otrzymane wielkości drgań w znacznym stopniu różnią się od danych podawanych przez producentów i w większości przypadków nie pozwalają pilarzowi na 8-godzinny czas pracy. Stwierdzono również, że drgania o większej wartości występują podczas okrzesywania zazwyczaj na przednim uchwycie pilarki. W przypadku parametrów wielkościowych charakteryzujących pilarki stwierdzono, że nie wpływają one w znacznym stopniu na wielkość emitowanych przez nie drgań podczas okrzesywania, natomiast w przypadku długości prowadnicy można stwierdzić duży wpływ tego parametru na drgania występujące na uchwytach pilarki. Najlepszymi parametrami drganiowymi podczas okrzesywania charakteryzują się modele większe z grupy pilarek średnich wyposażone w prowadnice o średniej długości.
EN
The paper presents the problem related to the influence of the size of the chain saw (displacement, but also power and mass) and the length of the guide bar to vibrations emitted while delimbing on the test bench. The resulting size of vibrations significantly differed from data provided by manufacturers and in most cases do not allow operator an 8-hour working time. It was also found that the vibrations with higher values usually occur during delimbing on the front handle. In the case of the parameters characterising of the chain saw it was found that they do not affect significantly the size of the vibrations emitted by the delimbing. However, in case of the length of the guide bar can tell a big impact of this parameter to vibrations occurring in the chain saw handles. The best parameters during the delimbing models are characterised by a larger group of hand-held medium-sized guides bars equipped with a medium length.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
2
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 164, 02-767 Warszawa
Bibliografia
 • BOTWIN M., 1993. Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • KOTON J., SZOPA J., 2001. Drgania mechaniczne. Ocena ryzyka zawodowego. T. 1. Podstawy metodyczne. CIOP, Warszawa.
 • KRYSICKI W., BARTOS J., DYCZKA W., KRÓLIKOWSKA K., WASILEWSKI M., 2008. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • LAURÓW Z., 1999. Pozyskiwanie drewna. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • PN-EN ISO 22867:2009. Maszyny leśne. Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym. Drgania na uchwytach.
 • SKARŻYŃSKI J., WÓJCIK K., 2009. Ocena zagrożenia hałasem operatora pilarki spalinowej podczas okrzesywania i przerzynki. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 543: 309-318.
 • SOWA J.M., 1995. Badania nad określeniem modeli funkcji stanu zagrożenia od drgań pilarek spalinowych w procesie pozyskiwania drewna. Zesz. Nauk. AR Krak. Rozpr. 205.
 • SOWA J.M., 1998. Analiza zagrożeń wibracyjnych operatorów pilarek spalinowych. Zast. Ergon. 2: 189-196.
 • WIĘSIK J., KOZŁOWSKI R., NEUGEBAUER Z., WÓJCIK K., 2005. Pilarki przenośne – budowa i eksploatacja. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.
 • WÓJCIK K., 1997. Badania drgań pilarek przy wykonaniu operacji obróbczych. Przegl. Tech. Roln. Leśn. 1: 23-25.
 • WÓJCIK K., 2004. Ergonomiczno-ekonomiczna metoda wyboru pilarki spalinowej do pozyskiwania drewna. Maszynopis. Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW AR, Warszawa.
 • WÓJCIK K., 2007 a. Badania drgań przenośnych pilarek spalinowych na stanowisku testowym. W: Technika i technologia w leśnictwie polskim. Red. W. Zychowicz, M. Aniszewska, K. Wójcik. Wyd. SGGW, Warszawa: 26-32.
 • WÓJCIK K., 2007 b. Wpływ parametrów drzewa na czas wykonywania operacji obróbczych przy pozyskiwaniu drewna pilarką spalinową. W: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych. Red. J. Walczyk. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. Wet. PAU 9: 275-283.
 • WYTYCZNE technologiczne pracy pilarką w aspekcie ograniczenia szkodliwego oddziaływania drgań mechanicznych. 1999. IBL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b554a13-3498-4d0b-8fb9-c0c50d4baa5a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.