PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

The profile distribution of zinc in arable alluvial soils with naturally elevated content of calcium carbonate

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Profilowe rozmieszczenie cynku w aluwialnych glebach uprawnych o naturalnie podwyższonej zawartości węglanu wapnia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the study was to analyze profile spatiation of total and DTPA-extractable zinc forms in alluvial arable soils. Six soil profiles located in the Unisław Basin were analyzed. The soils were classified as alluvial black earths. The alluvial material of the examined soils was overlying calcareous sinter situated 100 cm deep into the ground. Soil samples were analyzed for the grain size composition, reaction, Corg and the CaCO3 content. The total zinc concentration was assessed after mineralization in HF+ HClO4 mixture according to Crock and Severson (1980), while zinc forms extractable with DTPA were assayed with ASA as described by Lindsay and Norvell (1978). The soils did not show symptoms of zinc pollution. Its total, Zn concentrations ranged between 6.25 and 18.78 mg kg–1, while an average content was 11.16 mg kg–1. The analyzed soil samples contained zinc forms extractable with DTPA in amounts fluctuating between 0.32 and 2.6 mg kg–1. The highest concentrations of total and available zinc were noted in the surface horizons of the soils and in the horizons enriched with organic carbon.
PL
Celem pracy była analiza profilowego rozmieszczenia cynku w formie całkowitej i ekstrahowanej DTPA w glebach aluwialnych użytkowanych rolniczo. Przedmiotem badań było 6 profili glebowych zlokalizowanych na terenie Basenu Unisławskiego. Gleby te sklasyfikowano jako mady czarnoziemne. Materiał aluwialny badanych gleb zalegał na martwicy wapiennej, która występowała na głębokości ok. 100 cm. Z podstawowych właściwości w analizowanych próbkach glebowych oznaczono: uziarnienie, odczyn, zawartość C- org. oraz CaCO3. Całkowitą zawartość Zn oznaczono po mineralizacji w mieszaninie kwasów HF+ HClO4 metodą Crocka i Seversona (1980), natomiast formę ekstrahowaną DTPA metodą Lindsaya i Norvella (1978), z zastosowaniem metody ASA. Badane gleby nie wykazywały zanieczyszczenia cynkiem, którego całkowita zawartość wynosiła 6.25–18.78 mg kg–1. Zawartość cynku ekstrahowanego DTPA wahała się od 0.32 do 2.6 mg kg–1. Największe ilości cynku całkowitego i przyswajalnego odnotowano w poziomach powierzchniowych analizowanych gleb oraz w poziomach wzbogaconych w węgiel organiczny.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.7-15,fig.,ref.
Twórcy
 • Chair of Soil Science and Soil Protection, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Chair of Soil Science and Soil Protection, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Biochemistry, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Allowey B.J. 2004. Zinc in soils and crop nutrition. Int. Zinc Assoc., IZA Publications, Brussels Baran A., Jasiewicz Cz. 2009. The toxic content of zinc and cadmium in soil to different plant species. Ochr. Środ. Zas. Nat., 40: 157-164. (in Polish)
 • Baran A. 2011. Maize response to toxic zinc content in soil. Proc. of ECOpole., 5(1): 155-160. (in Polish)
 • Crock J.G., Severson R. 1980. Four reference soil and rock samples for measuring element availability in the Western Energy Regions. Geochem. Survey Circ., 841:1-16.
 • Czarnowska K. 1984. Parent rock effect on the content of heavy metals in soil. Probl. Post. Nauk Rol., 242: 21-30. (in Polish)
 • Czarnowska K. 1996. Total content of heavy metals in parent rock as a geochemical background of soils. Rocz. Glebozn., supl., 47: 43-50. (in Polish)
 • Dąbkowska-Naskręt H. 1994. The content of total and DTPA-extractable microelements in selected alluvial soils of the Fordon Wisła Valley and Unislaw Basin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 414: 99-104. (in Polish)
 • Dąbkowska-Naskręt H., Kędzia W. 1996. Content of copper, zinc and nickel in alluvial soils from the Lower Vistula River Valley. Zesz. Nauk. Kom. „Człowiek i Środowisko” PAN, 14: 33-38. (in Polish)
 • Dube A., Zbytniewski R., Kowalkowski T., Cukrowska E., Buszewski B. 2001. Adsorption and migration of heavy metals in soil. Pol. J. Environ. Stud., 10(1): 1-10.
 • Gonet S., Cieśla w. 1988. Soil sample dispersion methods for analysis of the silty fraction. Pr. Kom. Nauk. Pol. Tow. Glebozn., 103, Warszawa, 33 pp. (in Polish) IUSS Working Group WRB , 2006. World Reference Base for Soil Resources 2nd ed. World Reso.Reports, 103, FAO, Rome, pp. 132.
 • Jaworska H., Dąbkowska-Naskręt H. 2012. Influence of the Głogów copper works on the content of mobile forms of copper and zinc in arable soils. J. Elem., 17(1): 57-66. DOI: 10.5601/jelem.2012.17.1.05
 • Kabata-Pendias A., Pendias P. 2001. Trace elements in soils and plants. 3rd. ed., CRC Press.
 • Kobierski M., Piotrowska A. 2010. Profile distribution of heavy metals and enzymatic activity in fluvisols of the Vistula River valley, Poland. Fres. Environ. Bull., 19(2a): 303-311.
 • Kwiatkowska-Malina J., Maciejewsja A. 2011. The uptake of heavy metals by plants at differentiated soil reaction and content of organic matter . Ochr. Środ. Zas. Nat., 49: 43-51. (in Polish)
 • Lindsay W.L., Norvell W.A. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, copper. Soil Sci. Soc. Am. J., 43: 421-428.
 • Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Agricultural chemical analysis. PWN, Warszawa, 149 pp. (in Polish)
 • Myślińska E. 2001. Organic lands and laboratory methods of organic soil analysis. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 208 pp. (in Polish)
 • Niemyska-Łukaszuk J., Ciarkowska K. 1999. Zinc, lead and cadmium contents in the profiles of different subtypes of gypsic rendzinas. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467( 2): 439-447. (in Polish)
 • Orzechowski m., Smólczyński S. 2010. Content of Ca, Mg, Na, K, P, Fe, Mn, Zn, Cu,in soils developed from the Holocene deposits in North-Eastern Poland. J. Elem., 15(1): 149-159.
 • Pranagal J. 2004. The effect of tillage system on organic carbon content in the soil. Ann. UMCS , Sect. E, 59(1): 1-10. (in Polish)
 • Rogóż A., Grudnik J. 2004. Assessment of trace element pollution of soil and root crops. Ecol. Chem. Engin., 11(8): 775-785.
 • Roszyk E., Roszyk S., Spiak Z. 1988. The zinc amount toxic for plants contained in soils. Rocz. Glebozn., 39: 57-69. (in Polish)
 • Skłodowski P. 1994. Influence of soil use on transformation of organic matter. Rocz. Glebozn., 45(3/4): 77–84. (in Polish)
 • Soil Survey Investigations, 1996. Soil survey laboratory methods manual. Raport No 42, v.3.0.
 • Spiak Z., Romanowska M., Radoła J. 2000. The content in soils toxic to different species of cultivated plants. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 1125-1134. (in Polish)
 • Taylor M. 1996. The variability of heavy metals in floodplain sediments: a case study from mid-Wales. Catena, 28: 71-87.
 • Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Pietruch c. 2000. Trace elements (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) in agricultural soils of Poland. IUNG, Warszawa, 69 pp. (in Polish)
 • Terelak H, Tujaka A. 2003. The content of trace elements in agricultural soils of Podkarpacki Region. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493: 245-252. (in Polish)
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b47e151-793b-4ebc-ad28-5df3ec13d65c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.